Açıköğretim Havacılık Yönetimi Bölümü

Anadolu Üniversitesinde bulunan açıköğretim sistemine göre eğitim verilen Havacılık Yönetimi Lisans bölümü öğrencileri çıkmış soruların yer aldığı  sayfamız aracılığı ile çıkmış soruları çözerek sınavlara hazırlanmaktadırlar.

Açıköğretim Havacılık Yönetimi bölümünde yer alan ders listesi aşağıda yazılmıştır. Açıköğretim Havacılık Yönetimi bölüm tanıtımı ve diğer bilgiler için ders listesinin sonuna giderek inceleyebilirsiniz.

Tüm yılların çıkmış sınav sorularına ulaşmak istediğiniz dersin üzerine tıklayarak o ders ile ilgili tüm çıkmış sorulara erişebilirsiniz. Sınavlarda çıkmış soruların aynısı olabildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. O nedenle çıkmış soruları kesinlikle çözmenizi öneriyoruz.

Açıköğretim Havacılık Yönetimi Bölüm Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5.0
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I 6.0
İŞL105U İŞLETME İLKELERİ 5.0
MUH101U GENEL MUHASEBE 6.0
SOS113U DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 5.0
YABANCI DİL I 3.0
*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca IFRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
MAT103U GENEL MATEMATİK 5.0
İKT104U İKTİSADA GİRİŞ II 6.0
İŞL106U İŞLETME FONKSİYONLARI 5.0
SOS114U DAVRANIŞ BİLİMLERİ II 5.0
HİŞ102U HAVACILIĞA GİRİŞ 6.0
YABANCI DİL II 3.0
*Yabancı Dil II: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca IIFRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
HİŞ201U UÇAK BİLGİSİ VE UÇUŞ İLKELERİ 6.0
İST203U İSTATİSTİK 6.0
İŞL209U İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ 6.0
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 3.0
TÜR201U TÜRK DİLİ I 3.0
HİŞ231U METEOROLOJİ 6.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
HİŞ202U HAVA TAŞIMACILIĞI 6.0
HİŞ206U YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ 6.0
HİŞ208U YOLCU HİZMETLERİ 6.0
HİŞ402U HAVA KARGO VE TEHLİKELİ MADDELER 6.0
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 3.0
TÜR202U TÜRK DİLİ II 3.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
FİN201U FİNANSAL YÖNETİM I 6.0
HİŞ301U HAVAALANI SİSTEMİ 6.0
HİŞ303U HAVACILIK GÜVENLİĞİ 6.0
HİŞ305U HAVA TRAFİK KONTROL HİZMETLERİ 6.0
PZL301U HAVAYOLU PAZARLAMASI 6.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
FİN202U FİNANSAL YÖNETİM II 6.0
HİŞ302U HAVAYOLU YÖNETİMİ 6.0
HİŞ304U HAREKAT PERFORMANS 6.0
HİT102U HALKLA İLİŞKİLER 6.0
SOS110U ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 6.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
HİŞ401U HAVAALANI YÖNETİMİ 6.0
HİŞ403U HAVACILIK EMNİYETİ 6.0
HUK409U HAVA HUKUKU 6.0
LOJ205U ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ 6.0
MUH401U HAVACILIK İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI 6.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
FİN402U FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 6.0
HİŞ404U GENEL HAVACILIK 6.0
HİŞ406U HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE OPERASYONEL PLANLAMA 6.0
İŞL402U İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6.0
İŞL408U İŞLETMELERDE KARAR VERME TEKNİKLERİ 6.0

Havacılık Yönetimi Lisans Programının amacı, tüm havacılık faaliyet alanlarında (havayolu, havaalanı, yer hizmetleri, kargo, ikram, vb.) faaliyet gösteren havacılık işletmelerinin pazarlama, muhasebe, finansman, uçuş operasyon, kalite, emniyet yönetimi gibi işlevsel alt bölümlerinde çalışabilecek nitelikte insan kaynağı yetiştirmektir. Ayrıca adı geçen bölümlerde halen çalışmakta olan personelin etkinlik ve verimliliklerini artıracak şekilde donatılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Hava taşımacılığının önemi, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra anlaşılmaya başlamıştır. Günümüzde ise hava taşımacılığı, son derece hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Hava taşımacılığı faaliyetlerinin beklenen faydayı sağlayabilmesi havacılık sisteminin emniyetli, güvenli, etkin ve verimli çalışmasına bağlıdır. Havacılık, hızlı gelişen ekonomik bir faaliyet alanı olmakla birlikte, yoğun ileri teknoloji kullanımını gerektirmektedir. “Önce emniyet” prensibiyle, faaliyetlerin yürütülmesini güvence altına alabilmek için, oldukça detaylı düzenlemelere sahip bu sektörde çalışan personelin nitelikli bir eğitim alması son derece önemlidir. Program, yukarıda özetlenen nitelikleri kazandırmayı amaçlayan dersleri açıköğretim yöntemiyle geniş kitlelere ulaştırarak, havacılık konusuna her kesimden ilgi duyanlara eğitim olanağı sunmaktadır.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Havacılık Yönetimi Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Programa Kayıt İçin Özel Koşul

Havacılık Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıracak adayların ayrıca havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösteren belge ile bu mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı eksikliği vs.) bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporunu diğer kayıt belgeleri ile birlikte AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Havacılık Yönetimi Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Havacılık Yönetimi Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Havacılık Yönetimi Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Havacılık Yönetimi Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Havacılık Yönetimi Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, havacılık alt sektörlerinde (havayolu, havaalanı, yer hizmetleri vb.) hemen her kademede iş bulabildiği gibi diğer işletmecilik alanlarında ya da kamu kurumlarında da çalışabilmektedir. Mezunlar, kendi işini kurabilmek için de yeterli bilgiye sahiptir.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.