Açıköğretim İşletme Bölümü

Anadolu üniversitesinde yer alan açıköğretim bölümlerinden bir tanesi olan açıköğretim işletme bölümü şu an için Türkiye’de en fazla öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölüm olma özelliğini taşımaktadır. İşletme bölümünün sağladığı imkanlar, işletme mezunlarının bulabildikleri iş imkanları öğrencilerin bu bölümü tercih etmelerine sebebiyet vermiştir.

Açıköğretim derslerine çalışmanın en hızlı ve kolay yolu çıkmış sorular çalışmaktır. Her sınavda çıkmış sorulardan aynı soruların gelebildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. Bu nedenle özellikle bir işte çalışan ve ders çalışmak için fazla vakit bulamayan öğrenci arkadaşlarımızın sınavlardan önce en azından çıkmış soruları çözmelerini şiddetle öneriyoruz.

Açıköğretim İşletme bölümünde yer alan ders listesi aşağıda yazılmıştır. Açıköğretim İşletme bölüm tanıtımı ve diğer bilgiler için ders listesinin sonuna giderek inceleyebilirsiniz.

Tüm yılların çıkmış sınav sorularına ulaşmak istediğiniz dersin üzerine tıklayarak o ders ile ilgili tüm çıkmış sorulara erişebilirsiniz. Sınavlarda çıkmış soruların aynısı olabildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. O nedenle çıkmış soruları kesinlikle çözmenizi öneriyoruz. Açıköğretim çıkmış sorular aşağıda bölüm bölüm listelenmiştir.

Açıköğretim İşletme Bölümü Ders Listesi

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
HUK101UHUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI5.0
İKT103UİKTİSADA GİRİŞ I6.0
İŞL105UİŞLETME İLKELERİ6.0
MAT103UGENEL MATEMATİK5.0
SOS113UDAVRANIŞ BİLİMLERİ I5.0
YABANCI DİL I3.0
*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca IFRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
İKT104UİKTİSADA GİRİŞ II6.0
İŞL106UİŞLETME FONKSİYONLARI6.0
İŞL132UGENEL MUHASEBE5.0
SOS114UDAVRANIŞ BİLİMLERİ II5.0
İŞL118UİŞLETME İLETİŞİMİ5.0
YABANCI DİL II3.0
*Yabancı Dil II: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca IIFRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
İST203UİSTATİSTİK6.0
İŞL205UİŞLETME YÖNETİMİ6.0
İŞL207UDÖNEMSONU İŞLEMLERİ6.0
TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I3.0
TÜR201UTÜRK DİLİ I3.0
İŞL201UİŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK6.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
HUK208UTİCARET HUKUKU6.0
PZL212UTEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ6.0
TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II3.0
TÜR202UTÜRK DİLİ II3.0
İŞL212UPAZARLAMAYA GİRİŞ6.0
İŞL214UTEKNOLOJİ,İNNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK6.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
FİN201UFİNANSAL YÖNETİM I6.0
İŞL301UULUSLARARASI İŞLETMECİLİK6.0
İŞL303UÜRETİM YÖNETİMİ6.0
MUH305UMALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ6.0
PZL103UPAZARLAMA YÖNETİMİ6.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
FİN202UFİNANSAL YÖNETİM II6.0
HUK108UİŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU6.0
İŞL302UÖRGÜT KURAMI6.0
SOS110UÖRGÜTSEL DAVRANIŞ6.0
PZL304UPAZARLAMA İLETİŞİMİ6.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
İŞL209UİŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ6.0
İŞL401UDENETİM6.0
İŞL403USERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR6.0
MLY201UTÜRK VERGİ SİSTEMİ6.0
İŞL103USTRATEJİK YÖNETİM6.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
FİN402UFİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ6.0
İKT402UTÜRKİYE EKONOMİSİ6.0
İŞL402UİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ6.0
İŞL404USAYISAL KARAR VERME TEKNİKLERİ6.0
PZL402UKÜRESEL PAZARLAMA6.0

Programın Amaçları

İşletme Lisans Programının derslerinin içeriği, öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Öğrencilerimizi geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmek de işletme programının amaçları arasındadır.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

İşletme Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

İşletme Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

İşletme Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İşletme Fakültesi İşletme Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

İşletme Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

İşletme Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

İşletme Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde çalışabilirler. Mezunlarımız pazarlama, satış, muhasebe, finans, denetim ve insan kaynakları gibi çeşitli alanlarda görev yapabilirler.

Başa dön tuşu