Felsefe Bölümü

Açıköğretim Felsefe bölümü Anadolu üniversitesi açıköğretim bölümlerinden bir tanesidir. Akademisyen olabilecekleri gibi, yayınevlerinde editör olarak, gazete ve dergilerde yazar olarak, özel şirketlerde danışman olarak, insan kaynakları gibi işlerde çalışmayı düşünen öğrenci arkadaşlar tarafından tercih edilmektedir. Maliye bölümü açıköğretimin en çok tercih edilen bölümlerinden bir tanesi olmakla birlikte mezuniyet sonrasında iş imkanları ile tercih edilebilirliği artan bir bölüm olma özelliği göstermektedir.

Açıköğretim derslerine çalışmanın en hızlı ve kolay yolu çıkmış sorular çalışmaktır. Her sınavda çıkmış sorulardan aynı soruların gelebildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. Bu nedenle özellikle bir işte çalışan ve ders çalışmak için fazla vakit bulamayan öğrenci arkadaşlarımızın sınavlardan önce en azından çıkmış soruları çözmelerini şiddetle öneriyoruz.

Açıköğretim Felsefe bölümünde yer alan ders listesi aşağıda yazılmıştır. Açıköğretim Felsefe bölüm tanıtımı ve diğer bilgiler için ders listesinin sonuna giderek inceleyebilirsiniz.

Tüm yılların çıkmış sınav sorularına ulaşmak istediğiniz dersin üzerine tıklayarak o ders ile ilgili tüm çıkmış sorulara erişebilirsiniz. Sınavlarda çıkmış soruların aynısı olabildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. O nedenle çıkmış soruları kesinlikle çözmenizi öneriyoruz. Açıköğretim çıkmış sorular aşağıda bölüm bölüm listelenmiştir.

Felsefe Bölümü Ders Listesi

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
ÇEK101U SOSYAL POLİTİKA 5.0
FEL101U İLKÇAĞ FELSEFESİ 5.0
PSİ103U PSİKOLOJİ 4.0
SOS101U SOSYOLOJİYE GİRİŞ 4.0
SOS103U SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR 5.0
TAR113U UYGARLIK TARİHİ I 4.0
YABANCI DİL I 3.0
*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca IFRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
KÜL102U KÜLTÜR TARİHİ 4.0
MAT103U GENEL MATEMATİK 4.0
MNT102U SEMBOLİK MANTIK 6.0
SOS104U İNSAN VE TOPLUM 5.0
SOS106U BİREY VE DAVRANIŞ 4.0
TAR114U UYGARLIK TARİHİ II 4.0
YABANCI DİL II 3.0
*Yabancı Dil II: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca IIFRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
FEL201U EPİSTEMOLOJİ 6.0
FEL203U YURTTAŞLIK VE ÇEVRE BİLGİSİ 4.0
FEL205U ORTAÇAĞ FELSEFESİ I 5.0
FEL207U FELSEFE 4.0
SOS319U TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI 5.0
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 3.0
TÜR201U TÜRK DİLİ I 3.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
EVİ206U AİLE PSİKOLOJİSİ VE EĞİTİMİ 5.0
FEL204U METAFİZİK 6.0
FEL206U ORTAÇAĞ FELSEFESİ II 5.0
PSİ192U EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 4.0
SOS202U MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ 4.0
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 3.0
TÜR202U TÜRK DİLİ II 3.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 3.0
FEL102U ETİK 4.0
FEL202U BİLİM FELSEFESİ 4.0
FEL301U MODERN FELSEFE I 6.0
FEL303U SİYASET FELSEFESİ I 5.0
FOT101U TEMEL FOTOĞRAFÇILIK 4.0
SOS301U ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI 4.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
ADL106U İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ 4.0
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 3.0
FEL302U MODERN FELSEFE II 5.0
FEL304U SİYASET FELSEFESİ II 5.0
MNT302U MANTIĞIN GELİŞİMİ 5.0
SİY102U TÜRK SİYASAL HAYATI 4.0
SOS302U SOSYOLOJİDE YAKIN DÖNEM GELİŞMELER 4.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
FEL401U TARİH FELSEFESİ I 4.0
FEL403U ÇAĞDAŞ FELSEFE I 4.0
FEL405U TÜRKİYE’DE FELSEFENİN GELİŞİMİ I 4.0
FEL407U ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 4.0
FEL409U DİL FELSEFESİ 4.0
FEL411U FELSEFİ ARAŞTIRMA VE YAZI 3.0
PSİ201U SOSYAL PSİKOLOJİ I 4.0
SOS205U TOPLUMSAL DEĞİŞME KURAMLARI 3.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
FEL306U ZİHİN FELSEFESİ 4.0
FEL402U TARİH FELSEFESİ II 4.0
FEL404U ÇAĞDAŞ FELSEFE II 4.0
FEL406U TÜRKİYE’DE FELSEFENİN GELİŞİMİ II 4.0
İLT184U ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 3.0
İLT204U KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 3.0
MNT402U KLASİK MANTIK 4.0
PSİ202U SOSYAL PSİKOLOJİ II 4.0

Programın Amaçları

Felsefe Lisans Programının amacı öğrencilere felsefi mirası tanıtarak, felsefi yöntem ile eleştirel bakış açısını kazandırmak, kavramsal düşünmeyi öğretmek ve öğrencilere felsefe yapmalarının zeminini hazırlamaktır.

Felsefe temel doğruların akla dayanan bir araştırmasıdır. Bu amaçla felsefe gündelik yaşamın, bilim, sanat, din, politika ya da herhangi başka bir alanın görüşlerini ve kavramlarını disiplinli bir sorgulama ile ele almanın yollarını açar. Her alanda kavramların doğru kullanılmasına yönelik bilinç geliştirilmesini amaçlar. Yeni sorular ortaya atar ve bu soruları yanıtlamaya çalışırken kendine özgü yeni kavramlar tanıtır.​

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Felsefe Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Felsefe Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Felsefe Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Felsefe Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Felsefe Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Felsefe Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Felsefe Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, örgün öğretimin yüksek lisans ve/veya doktora programlarına başvurarak akademisyen olabilecekleri gibi, yayınevlerinde editör olarak, gazete ve dergilerde yazar olarak, özel şirketlerde danışman olarak, insan kaynakları, halkla ilişkiler, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kuruluşlarında eleştirel düşünme ve mantıksal ilişkileri kullanabilecekleri işlerde başarılı olabilirler.​​​​​​​​​​​​​​​​​

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.