İşletme (İngilizce) Bölümü

Açıköğretim derslerine çalışmanın en hızlı ve kolay yolu çıkmış sorular çalışmaktır. Her sınavda çıkmış sorulardan aynı soruların gelebildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. Bu nedenle özellikle bir işte çalışan ve ders çalışmak için fazla vakit bulamayan öğrenci arkadaşlarımızın sınavlardan önce en azından çıkmış soruları çözmelerini şiddetle öneriyoruz.

Açıköğretim İşletme (İngilizce) bölümünde yer alan ders listesi aşağıda yazılmıştır. Açıköğretim işletme (ingilizce) bölüm tanıtımı ve diğer bilgiler için ders listesinin sonuna giderek inceleyebilirsiniz.

Tüm yılların çıkmış sınav sorularına ulaşmak istediğiniz dersin üzerine tıklayarak o ders ile ilgili tüm çıkmış sorulara erişebilirsiniz. Sınavlarda çıkmış soruların aynısı olabildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. O nedenle çıkmış soruları kesinlikle çözmenizi öneriyoruz. Açıköğretim çıkmış sorular aşağıda bölüm bölüm listelenmiştir.

İşletme (İngilizce) Bölümü Ders Listesi

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı AKTS
HUK113U Introduction to Law Hukuka Giriş 5.0
İKT105U Introduction to Economics I İktisada Giriş I 6.0
İŞL113U Introduction to Business İşletmeye Giriş 6.0
MAT109U Mathematics I Matematik I 5.0
SOS119U Introduction to Sociology Sosyolojiye Giriş 3.0
PZL219U Principles Of Marketing Pazarlama İlkeleri 5.0
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı AKTS
HUK128U Business Law İşletme Hukuku 5.0
İKT108U Introduction to Economics II İktisada Giriş II 6.0
İŞL114U Business Management İşletme Yönetimi 6.0
İŞL116U Business Information Systems İşletme Bilgi Sistemleri 5.0
PSİ106U Psychology Psikoloji 3.0
PZL220U Marketing Management Pazarlama Yönetimi 5.0
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı AKTS
FİN207U Business Finance I İşletme Finansı I 6.0
İST209U Statistics I İstatistik I 6.0
İŞL211U Organizational Theory & Design Örgüt Kuramı ve Tasarımı 6.0
MUH213U Accounting I Muhasebe I 6.0
TAR227U Principles Of Atatürk and
The History Of Turkish Revolution I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
TÜR201U Turkish Language I Türk Dili I 3.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı AKTS
FİN208U Business Finance II İşletme Finansı II 6.0
İST210U Statistics II İstatistik II 6.0
MUH214U Accounting II Muhasebe II 6.0
SOS210U Organizational Behavior Örgütsel Davranış 6.0
TAR228U Principles Of Atatürk and
The History Of Turkish Revolution II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
TÜR202U Turkish Language II Türk Dili II 3.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı AKTS
İŞL351U Foreign Trade Dış Ticaret 6.0
İŞL353U Business Decision Models İşletme Karar Modelleri 6.0
İŞL355U Human Resource Management İnsan Kaynakları Yönetimi 6.0
İŞL357U Operations Management Üretim Yönetimi 6.0
İŞL359U Cost and Management Accounting Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 6.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı AKTS
İŞL352U Financial Markets and Institutions Finansal Piyasalar ve Kurumlar 6.0
İŞL354U Business Analytics İşletme Analitiği 6.0
İŞL356U International Business Uluslararası İşletme 6.0
İŞL358U Project Management Proje Yönetimi 6.0
İŞL360U Quality Management Kalite Yönetimi 6.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı AKTS
İŞL451U Business Communication İşletme İletişimi 6.0
İŞL453U Entrepreneurship Girişimcilik 6.0
İŞL455U Supply Chain Management Tedarik Zinciri Yönetimi 6.0
İŞL457U Strategic Management Stratejik Yönetim 6.0
İŞL459U Financial Statement Analysis Finansal Tablolar Analizi 6.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı AKTS
İŞL452U Business Ethics İşletme Etiği 6.0
İŞL454U E-Business E-İşletme 6.0
İŞL456U Technology and Innovation Management Teknoloji ve Yenilik Yönetimi 6.0
İŞL458U Auditing Denetim 6.0
İŞL460U Consumer Behavior Tüketici Davranışları 6.0

Programın Amaçları

İşletme (İngilizce) Lisans Programının derslerinin içeriği, öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Öğrencilerimizi geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmek de işletme programının amaçları arasındadır.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir ve Özel Koşulları?

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler için;

İkinci Üniversite

Bu programa sınavsız ikinci üniversite ile kayıt olabilmek için İkinci Üniversite sayfasını inceleyebilirsiniz.

İkinci Üniversite Kayıt İçin Özel Koşullar

 1. Bu programda zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Bu programın eğitim dili İngilizcedir.
 2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDİL sınavından bu puanın eşdeğeri bir puan alınmış olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır. Bu sınavların sonuç belgelerinde sınavın geçerlilik süresi belirtilmedikçe, bu süre 5 yıldır.
 3. Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin resmî dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son 3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 4. Yabancı dil hazırlık eğitimi veren ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-öğretimini son 5 yıl içinde başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 5. Mütercimlik-Tercümanlık programlarında okuyanlar/mezun olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 6. İngiliz Dili ve Edebiyatı programlarında okuyanlar/mezun olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 7. Eğitimlerini yabancı dil (İngilizce) okuyanlar /mezun olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 8. İngilizce Öğretmenliği programında okuyanlar/mezun olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 9. Diğer üniversitelerin yeterlilik sınavında başarılı olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 10. İlgili makama yazılan yazılarda yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olmuş bilgisi olup notu belirtilmeyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

 • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
 • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
 • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
 • Sınav süreleri,
 • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
 • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
 • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

İşletme (İngilizce) Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

İşletme (İngilizce) Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

İşletme (İngilizce) Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

İşletme (İngilizce) Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

İşletme (İngilizce) Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde çalışabilirler. Mezunlarımız pazarlama, satış, muhasebe, finans, denetim ve insan kaynakları gibi çeşitli alanlarda görev yapabilirler.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.