Maliye Bölümü

Açıköğretim Maliye bölümü Anadolu üniversitesi açıköğretim bölümlerinden bir tanesidir. Kamuda ve Özel sektörde müfettiş, denetçi gibi işlerde çalışmayı düşünen öğrenci arkadaşlar tarafından tercih edilmektedir. Maliye bölümü açıköğretimin en çok tercih edilen bölümlerinden bir tanesi olmakla birlikte mezuniyet sonrasında iş imkanları ile tercih edilebilirliği artan bir bölüm olma özelliği göstermektedir.

Açıköğretim derslerine çalışmanın en hızlı ve kolay yolu çıkmış sorular çalışmaktır. Her sınavda çıkmış sorulardan aynı soruların gelebildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. Bu nedenle özellikle bir işte çalışan ve ders çalışmak için fazla vakit bulamayan öğrenci arkadaşlarımızın sınavlardan önce en azından çıkmış soruları çözmelerini şiddetle öneriyoruz.

Açıköğretim Maliye bölümünde yer alan ders listesi aşağıda yazılmıştır. Açıköğretim Maliye bölüm tanıtımı ve diğer bilgiler için ders listesinin sonuna giderek inceleyebilirsiniz.

Tüm yılların çıkmış sınav sorularına ulaşmak istediğiniz dersin üzerine tıklayarak o ders ile ilgili tüm çıkmış sorulara erişebilirsiniz. Sınavlarda çıkmış soruların aynısı olabildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. O nedenle çıkmış soruları kesinlikle çözmenizi öneriyoruz. Açıköğretim çıkmış sorular aşağıda bölüm bölüm listelenmiştir.

Maliye Bölümü Ders Listesi

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
HUK101UHUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI5.0
İKT103UİKTİSADA GİRİŞ I6.0
İŞL107UGENEL İŞLETME5.0
MAT103UGENEL MATEMATİK5.0
MUH103UGENEL MUHASEBE I6.0
YABANCI DİL I3.0
*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca IFRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
HUK110UBORÇLAR HUKUKU5.0
HUK122UTEMEL İDARE HUKUKU5.0
İKT104UİKTİSADA GİRİŞ II6.0
MUH104UGENEL MUHASEBE II6.0
SOS104UİNSAN VE TOPLUM5.0
YABANCI DİL II3.0
*Yabancı Dil II: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca IIFRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
İKT203UMİKRO İKTİSAT6.0
İST203UİSTATİSTİK6.0
MLY203UKAMU MALİYESİ6.0
MLY205UGENEL VERGİ HUKUKU6.0
TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I3.0
TÜR201UTÜRK DİLİ I3.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
HUK208UTİCARET HUKUKU4.0
HUK214UVERGİ USUL HUKUKU7.0
İKT204UMAKRO İKTİSAT6.0
MLY202UVERGİ TEORİSİ7.0
TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II3.0
TÜR202UTÜRK DİLİ II3.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
HUK305UÖZEL VERGİ HUKUKU I6.0
İKT301UPARA VE BANKA6.0
İKT313UKAMU EKONOMİSİ I7.0
MLY301UDEVLET BÜTÇESİ6.0
MUH301UMALİYET MUHASEBESİ5.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
HUK306UÖZEL VERGİ HUKUKU II6.0
İKT314UKAMU EKONOMİSİ II7.0
MLY302UMAHALLİ İDARELER MALİYESİ6.0
MLY304UKAMU MALİ YÖNETİMİ5.0
MLY306UULUSLARARASI KAMU MALİYESİ6.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
HUK405UVERGİ CEZA HUKUKU6.0
HUK407UVERGİ İCRA HUKUKU6.0
MLY401UDEVLET BORÇLARI5.0
MLY403UMALİYE POLİTİKASI I7.0
TİC205UGÜMRÜK MEVZUATI6.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
İKT402UTÜRKİYE EKONOMİSİ6.0
İKT408UEKONOMİNİN GÜNCEL SORUNLARI5.0
MLY404UMALİYE POLİTİKASI II6.0
MLY410UVERGİ PLANLAMASI6.0
MLY408UVERGİ YARGILAMASI HUKUKU7.0

Programın Amaçları

Maliye Lisans Programının amacı, alanla ilgili temel kavramsal bilgiler ve uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduran eğitim sürecinin sonunda, öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirip uygulamaya geçirebilen, alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesi​nde proje ve etkinliklere dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Edindiği mesleki bilgi ve becerileri, değişen koşullarda güncel sorunları çözme konusunda kullanabilen, alanla ilgili bilgileri bu sorunların çözümünde neden–sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirebilen ve değerlendirebilen, alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eden bireylerin yetişmesi programın temel amacıdır.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Maliye Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Maliye Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Maliye Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi Maliye Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Maliye Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Maliye Lisans Programından mezun olan öğrenciler, isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Maliye Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkânına sahiptirler. Kamu kesiminde vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı, kontrolörlük; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, kamu ve özel bankalarda müfettişlik; özel kesimde ise şirketlerde her kademede personel olarak çalışabilirler. Dilerlerse bir serbest meslek olarak serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini icra edebilirler.

Başa dön tuşu