Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Önceki yıllarda Kamu Yönetimi isminde olan açıköğretim bölümü 2019 – 2020 yılı itibariyle isim değişikliği yapılarak Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ismini almıştır. 2019-2020 öğretim yılından önce İktisat Fakültesi Kamu Yönetimine kayıt yaptıran mevcut öğrenciler, sistemde kayıtlı oldukları program adıyla öğrenim görmeye devam edeceklerdir. Bu öğrencilerin mezuniyetlerine kadar düzenlenecek belgelerinde İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programı bilgisi yer alacaktır.

Açıköğretim derslerine çalışmanın en hızlı ve kolay yolu çıkmış sorular çalışmaktır. Her sınavda çıkmış sorulardan aynı soruların gelebildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. Bu nedenle özellikle bir işte çalışan ve ders çalışmak için fazla vakit bulamayan öğrenci arkadaşlarımızın sınavlardan önce en azından çıkmış soruları çözmelerini şiddetle öneriyoruz.

Açıköğretim Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yer alan ders listesi aşağıda yazılmıştır. Açıköğretim Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölüm tanıtımı ve diğer bilgiler için ders listesinin sonuna giderek inceleyebilirsiniz.

Tüm yılların çıkmış sınav sorularına ulaşmak istediğiniz dersin üzerine tıklayarak o ders ile ilgili tüm çıkmış sorulara erişebilirsiniz. Sınavlarda çıkmış soruların aynısı olabildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. O nedenle çıkmış soruları kesinlikle çözmenizi öneriyoruz. Açıköğretim çıkmış sorular aşağıda bölüm bölüm listelenmiştir.

Okutulan Dersler – AKTS Kredileri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5.0
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I 6.0
İŞL107U GENEL İŞLETME 5.0
MUH103U GENEL MUHASEBE I 6.0
SOS113U DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 5.0
YABANCI DİL I 3.0
*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca IFRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
HUK110U BORÇLAR HUKUKU 5.0
İKT104U İKTİSADA GİRİŞ II 6.0
MUH104U GENEL MUHASEBE II 6.0
SOS114U DAVRANIŞ BİLİMLERİ II 5.0
TAR116U GENEL UYGARLIK TARİHİ 5.0
YABANCI DİL II 3.0
*Yabancı Dil II: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca IIFRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
HUK209U ANAYASA HUKUKU 6.0
KYT201U YÖNETİM BİLİMİ I 6.0
MLY203U KAMU MALİYESİ 6.0
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 3.0
TÜR201U TÜRK DİLİ I 3.0
SİY201U SİYASET BİLİMİ 6.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
HUK210U İDARE HUKUKU 6.0
İŞL202U KAMU YÖNETİMİ 7.0
KYT202U YÖNETİM BİLİMİ II 6.0
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 3.0
TÜR202U TÜRK DİLİ II 3.0
YYT202U YEREL YÖNETİMLER 5.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
TAR118U SİYASİ TARİH 6.0
ARY101U SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5.0
ÇEK101U SOSYAL POLİTİKA 6.0
HUK303U KAMU PERSONEL HUKUKU 7.0
ULİ305U KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER 6.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
ADL106U İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ 6.0
SİY102U TÜRK SİYASAL HAYATI 7.0
SOS110U ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 6.0
ULİ302U ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 5.0
ADL104U İDARİ YARGI 6.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
MLY201U TÜRK VERGİ SİSTEMİ 6.0
KYT301U KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI 6.0
HUK403U TÜRK İDARE TARİHİ 7.0
SOS207U SİYASET SOSYOLOJİSİ 6.0
SOS319U TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI 5.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
İKT402U TÜRKİYE EKONOMİSİ 5.0
İKT406U AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 5.0
KYT402U KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 7.0
TAR222U SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 7.0
MLY402U MALİYE POLİTİKASI 6.0

Programın Amaçları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programının amacı, öğrencilerin siyasi, idari ve hukuki konularda temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmesini; kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri takip ederek değerlendirme yapabilme ve kamusal sorunlara çözüm önerileri getirebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Diploması” alırlar.

2019-2020 öğretim yılından önce İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıran mevcut öğrenciler, mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri halinde “İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programı Diploması” alacaklardır.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektörde çok çeşitli istihdam olanaklarına sahiptirler. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, devlet ve özel sektöre ait bankalarda, yerel yönetimlerde, işletmelerde ve sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.