Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Önceki yıllarda Kamu Yönetimi isminde olan açıköğretim bölümü 2019 – 2020 yılı itibariyle isim değişikliği yapılarak Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ismini almıştır. 2019-2020 öğretim yılından önce İktisat Fakültesi Kamu Yönetimine kayıt yaptıran mevcut öğrenciler, sistemde kayıtlı oldukları program adıyla öğrenim görmeye devam edeceklerdir. Bu öğrencilerin mezuniyetlerine kadar düzenlenecek belgelerinde İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programı bilgisi yer alacaktır.

Açıköğretim derslerine çalışmanın en hızlı ve kolay yolu çıkmış sorular çalışmaktır. Her sınavda çıkmış sorulardan aynı soruların gelebildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. Bu nedenle özellikle bir işte çalışan ve ders çalışmak için fazla vakit bulamayan öğrenci arkadaşlarımızın sınavlardan önce en azından çıkmış soruları çözmelerini şiddetle öneriyoruz.

Açıköğretim Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yer alan ders listesi aşağıda yazılmıştır. Açıköğretim Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölüm tanıtımı ve diğer bilgiler için ders listesinin sonuna giderek inceleyebilirsiniz.

Tüm yılların çıkmış sınav sorularına ulaşmak istediğiniz dersin üzerine tıklayarak o ders ile ilgili tüm çıkmış sorulara erişebilirsiniz. Sınavlarda çıkmış soruların aynısı olabildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. O nedenle çıkmış soruları kesinlikle çözmenizi öneriyoruz. Açıköğretim çıkmış sorular aşağıda bölüm bölüm listelenmiştir.

Okutulan Dersler – AKTS Kredileri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
HUK101UHUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI5.0
İKT103UİKTİSADA GİRİŞ I6.0
İŞL107UGENEL İŞLETME5.0
MUH103UGENEL MUHASEBE I6.0
SOS113UDAVRANIŞ BİLİMLERİ I5.0
YABANCI DİL I3.0
*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca IFRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
HUK110UBORÇLAR HUKUKU5.0
İKT104UİKTİSADA GİRİŞ II6.0
MUH104UGENEL MUHASEBE II6.0
SOS114UDAVRANIŞ BİLİMLERİ II5.0
TAR116UGENEL UYGARLIK TARİHİ5.0
YABANCI DİL II3.0
*Yabancı Dil II: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca IIFRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
HUK209UANAYASA HUKUKU6.0
KYT201UYÖNETİM BİLİMİ I6.0
MLY203UKAMU MALİYESİ6.0
TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I3.0
TÜR201UTÜRK DİLİ I3.0
SİY201USİYASET BİLİMİ6.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
HUK210UİDARE HUKUKU6.0
İŞL202UKAMU YÖNETİMİ7.0
KYT202UYÖNETİM BİLİMİ II6.0
TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II3.0
TÜR202UTÜRK DİLİ II3.0
YYT202UYEREL YÖNETİMLER5.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
TAR118USİYASİ TARİH6.0
ARY101USOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ5.0
ÇEK101USOSYAL POLİTİKA6.0
HUK303UKAMU PERSONEL HUKUKU7.0
ULİ305UKARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER6.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
ADL106UİNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ6.0
SİY102UTÜRK SİYASAL HAYATI7.0
SOS110UÖRGÜTSEL DAVRANIŞ6.0
ULİ302UULUSLARARASI ÖRGÜTLER5.0
ADL104UİDARİ YARGI6.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
MLY201UTÜRK VERGİ SİSTEMİ6.0
KYT301UKENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI6.0
HUK403UTÜRK İDARE TARİHİ7.0
SOS207USİYASET SOSYOLOJİSİ6.0
SOS319UTÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI5.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
İKT402UTÜRKİYE EKONOMİSİ5.0
İKT406UAVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ5.0
KYT402UKAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR7.0
TAR222USİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ7.0
MLY402UMALİYE POLİTİKASI6.0

Programın Amaçları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programının amacı, öğrencilerin siyasi, idari ve hukuki konularda temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmesini; kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri takip ederek değerlendirme yapabilme ve kamusal sorunlara çözüm önerileri getirebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Diploması” alırlar.

2019-2020 öğretim yılından önce İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıran mevcut öğrenciler, mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri halinde “İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programı Diploması” alacaklardır.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektörde çok çeşitli istihdam olanaklarına sahiptirler. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, devlet ve özel sektöre ait bankalarda, yerel yönetimlerde, işletmelerde ve sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Başa dön tuşu