Tarih Bölümü

Açıköğretim Tarih Bölümünün amacı, Türk ve dünya tarihini bilimsel metotlarla öğretmektir. Tarihin başlangıcından günümüze kadar dünyanın geçirdiği evreleri, insanoğlunun ürettiği uygarlıkları, siyasi, sosyal ve ekonomik olayları; özellikle Türk tarihinin değişik dönemlerini okuyup anlayacak, yorum yapacak ve gerektiğinde bilimsel yöntemleri kullanarak yeniden yazacak elemanlar yetiştirmektir.

Açıköğretim derslerine çalışmanın en hızlı ve kolay yolu çıkmış sorular çalışmaktır. Her sınavda çıkmış sorulardan aynı soruların gelebildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. Bu nedenle özellikle bir işte çalışan ve ders çalışmak için fazla vakit bulamayan öğrenci arkadaşlarımızın sınavlardan önce en azından çıkmış soruları çözmelerini şiddetle öneriyoruz.

Açıköğretim Tarih bölümünde yer alan ders listesi aşağıda yazılmıştır. Açıköğretim Tarih bölüm tanıtımı ve diğer bilgiler için ders listesinin sonuna giderek inceleyebilirsiniz.

Tüm yılların çıkmış sınav sorularına ulaşmak istediğiniz dersin üzerine tıklayarak o ders ile ilgili tüm çıkmış sorulara erişebilirsiniz. Sınavlarda çıkmış soruların aynısı olabildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. O nedenle çıkmış soruları kesinlikle çözmenizi öneriyoruz. Açıköğretim çıkmış sorular aşağıda bölüm bölüm listelenmiştir.

Tarih Bölümü Ders Listesi

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
TAR101U ESKİ ANADOLU TARİHİ 4.0
TAR103U İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ I 4.0
TAR105U TARİH METODU 4.0
TAR107U ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 5.0
TAR109U HELLEN VE ROMA TARİHİ 5.0
TAR111U OSMANLI TÜRKÇESİ I 5.0
YABANCI DİL I 3.0
*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca IFRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
TAR102U ESKİ MEZOPOTAMYA VE MISIR TARİHİ 4.0
TAR104U İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ II 4.0
TAR106U BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ 4.0
TAR108U BİZANS TARİHİ 5.0
TAR110U İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ 5.0
TAR112U OSMANLI TÜRKÇESİ II 5.0
YABANCI DİL II 3.0
*Yabancı Dil II: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca IIFRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 3.0
TAR203U ORTAÇAĞ VE YENİÇAĞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ 4.0
TAR205U TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ 4.0
TAR207U ORTAÇAĞ-YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ 4.0
TAR209U OSMANLI TARİHİ (1300-1566) 5.0
TAR213U OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ I 5.0
TÜR201U TÜRK DİLİ I 3.0
ULİ407U DİPLOMASİ TARİHİ 2.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
EDB402U XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI 5.0
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 3.0
TAR204U OSMANLI TARİHİ (1566-1789) 4.0
TAR212U OSMANLI TARİHİ (1789-1876) 5.0
TAR214U OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ II 5.0
TAR216U OSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ (1703-1876) 5.0
TÜR202U TÜRK DİLİ II 3.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 3.0
SOS101U SOSYOLOJİYE GİRİŞ 4.0
TAR303U OSMANLI TARİHİ (1876-1918) 4.0
TAR305U TARİHİ COĞRAFYA 4.0
TAR307U OSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ (1876-1918) 5.0
TAR309U OSMANLI İKTİSAT TARİHİ 5.0
TAR311U OSMANLI DİPLOMASİSİ 5.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 3.0
TAR302U TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİYASİ TARİHİ 4.0
TAR304U TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKTİSAT TARİHİ 5.0
TAR306U XIX. YÜZYIL TÜRK DÜNYASI 5.0
TAR310U MODERN ORTADOĞU TARİHİ 5.0
TAR312U TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ VE PARLEMENTO TARİHİ 5.0
TAR324U EĞİTİM TARİHİ 3.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
FEL401U TARİH FELSEFESİ I 4.0
TAR211U OSMANLI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI 5.0
TAR301U YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ 4.0
TAR401U SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AVRUPA-AMERİKA) 4.0
TAR403U ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI 4.0
TAR407U TÜRK BASIN TARİHİ 4.0
TAR415U TARİH İNCELEMELERİ 3.0
ULİ403U TÜRK DIŞ POLİTİKASI I 2.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
FEL402U TARİH FELSEFESİ II 4.0
KÜL192U KÜLTÜR TARİHİ 4.0
SNT402U SANAT TARİHİ 4.0
TAR206U OSMANLIDA İSKAN VE GÖÇ 4.0
TAR208U RUSYA TARİHİ 4.0
TAR308U HUKUK TARİHİ 3.0
TAR406U TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ 4.0
ULİ404U TÜRK DIŞ POLİTİKASI II 3.0

Programın Amaçları

Tarih Lisans Programının amacı, Türk ve dünya tarihini bilimsel metotlarla öğretmektir. Tarihin başlangıcından günümüze kadar dünyanın geçirdiği evreleri, insanoğlunun ürettiği uygarlıkları, siyasi, sosyal ve ekonomik olayları; özellikle Türk tarihinin değişik dönemlerini okuyup anlayacak, yorum yapacak ve gerektiğinde bilimsel yöntemleri kullanarak yeniden yazacak elemanlar yetiştirmektir.

Bugün üniversitelerimizde yeterli sayıda örgün öğretim yapan Tarih bölümleri mevcuttur. Ancak, bu alana ilgi duyduğu hâlde çeşitli nedenlerle örgün öğretim programlarına devam edemeyen çok sayıda kişinin varlığı da bilinmektedir. Diğer taraftan “Tarih araştırmaları ve okumaları” dünyada ve ülkemizde gittikçe artan bir ilgi ile takip edilmektedir.

Bu program, açıköğretim sistemiyle geniş kitlelere ulaşarak onların bilgi gereksinimlerini gidermeyi ve Tarih konusuna her kesimden ve seviyeden ilgi duyanlara gerekli eğitim olanağını sağlamayı amaçlamaktadır. Programın diğer bir amacı da Türkiye dışında yaşayan Türk veya Türk kökenli tarih meraklılarına ulaşarak, onların da Tarihi, Türk tarihçilerinden öğrenmelerini sağlamaktır.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Tarih Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Tarih Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Tarih Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Tarih Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Tarih Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Tarih Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.