Tarih Bölümü

Açıköğretim Tarih Bölümünün amacı, Türk ve dünya tarihini bilimsel metotlarla öğretmektir. Tarihin başlangıcından günümüze kadar dünyanın geçirdiği evreleri, insanoğlunun ürettiği uygarlıkları, siyasi, sosyal ve ekonomik olayları; özellikle Türk tarihinin değişik dönemlerini okuyup anlayacak, yorum yapacak ve gerektiğinde bilimsel yöntemleri kullanarak yeniden yazacak elemanlar yetiştirmektir.

Açıköğretim derslerine çalışmanın en hızlı ve kolay yolu çıkmış sorular çalışmaktır. Her sınavda çıkmış sorulardan aynı soruların gelebildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. Bu nedenle özellikle bir işte çalışan ve ders çalışmak için fazla vakit bulamayan öğrenci arkadaşlarımızın sınavlardan önce en azından çıkmış soruları çözmelerini şiddetle öneriyoruz.

Açıköğretim Tarih bölümünde yer alan ders listesi aşağıda yazılmıştır. Açıköğretim Tarih bölüm tanıtımı ve diğer bilgiler için ders listesinin sonuna giderek inceleyebilirsiniz.

Tüm yılların çıkmış sınav sorularına ulaşmak istediğiniz dersin üzerine tıklayarak o ders ile ilgili tüm çıkmış sorulara erişebilirsiniz. Sınavlarda çıkmış soruların aynısı olabildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. O nedenle çıkmış soruları kesinlikle çözmenizi öneriyoruz. Açıköğretim çıkmış sorular aşağıda bölüm bölüm listelenmiştir.

Tarih Bölümü Ders Listesi

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
TAR101UESKİ ANADOLU TARİHİ4.0
TAR103UİSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ I4.0
TAR105UTARİH METODU4.0
TAR107UORTA ASYA TÜRK TARİHİ5.0
TAR109UHELLEN VE ROMA TARİHİ5.0
TAR111UOSMANLI TÜRKÇESİ I5.0
YABANCI DİL I3.0
*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca IFRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
TAR102UESKİ MEZOPOTAMYA VE MISIR TARİHİ4.0
TAR104UİSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ II4.0
TAR106UBÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ4.0
TAR108UBİZANS TARİHİ5.0
TAR110UİLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ5.0
TAR112UOSMANLI TÜRKÇESİ II5.0
YABANCI DİL II3.0
*Yabancı Dil II: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca IIFRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I3.0
TAR203UORTAÇAĞ VE YENİÇAĞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ4.0
TAR205UTÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ4.0
TAR207UORTAÇAĞ-YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ4.0
TAR209UOSMANLI TARİHİ (1300-1566)5.0
TAR213UOSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ I5.0
TÜR201UTÜRK DİLİ I3.0
ULİ407UDİPLOMASİ TARİHİ2.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
EDB402UXIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI5.0
TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II3.0
TAR204UOSMANLI TARİHİ (1566-1789)4.0
TAR212UOSMANLI TARİHİ (1789-1876)5.0
TAR214UOSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ II5.0
TAR216UOSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ (1703-1876)5.0
TÜR202UTÜRK DİLİ II3.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
BİL101UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I3.0
SOS101USOSYOLOJİYE GİRİŞ4.0
TAR303UOSMANLI TARİHİ (1876-1918)4.0
TAR305UTARİHİ COĞRAFYA4.0
TAR307UOSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ (1876-1918)5.0
TAR309UOSMANLI İKTİSAT TARİHİ5.0
TAR311UOSMANLI DİPLOMASİSİ5.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
BİL102UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II3.0
TAR302UTÜRKİYE CUMHURİYETİ SİYASİ TARİHİ4.0
TAR304UTÜRKİYE CUMHURİYETİ İKTİSAT TARİHİ5.0
TAR306UXIX. YÜZYIL TÜRK DÜNYASI5.0
TAR310UMODERN ORTADOĞU TARİHİ5.0
TAR312UTÜRKİYE’DE DEMOKRASİ VE PARLEMENTO TARİHİ5.0
TAR324UEĞİTİM TARİHİ3.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
FEL401UTARİH FELSEFESİ I4.0
TAR211UOSMANLI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI5.0
TAR301UYAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ4.0
TAR401USÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AVRUPA-AMERİKA)4.0
TAR403UÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI4.0
TAR407UTÜRK BASIN TARİHİ4.0
TAR415UTARİH İNCELEMELERİ3.0
ULİ403UTÜRK DIŞ POLİTİKASI I2.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
FEL402UTARİH FELSEFESİ II4.0
KÜL192UKÜLTÜR TARİHİ4.0
SNT402USANAT TARİHİ4.0
TAR206UOSMANLIDA İSKAN VE GÖÇ4.0
TAR208URUSYA TARİHİ4.0
TAR308UHUKUK TARİHİ3.0
TAR406UTÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ4.0
ULİ404UTÜRK DIŞ POLİTİKASI II3.0

Programın Amaçları

Tarih Lisans Programının amacı, Türk ve dünya tarihini bilimsel metotlarla öğretmektir. Tarihin başlangıcından günümüze kadar dünyanın geçirdiği evreleri, insanoğlunun ürettiği uygarlıkları, siyasi, sosyal ve ekonomik olayları; özellikle Türk tarihinin değişik dönemlerini okuyup anlayacak, yorum yapacak ve gerektiğinde bilimsel yöntemleri kullanarak yeniden yazacak elemanlar yetiştirmektir.

Bugün üniversitelerimizde yeterli sayıda örgün öğretim yapan Tarih bölümleri mevcuttur. Ancak, bu alana ilgi duyduğu hâlde çeşitli nedenlerle örgün öğretim programlarına devam edemeyen çok sayıda kişinin varlığı da bilinmektedir. Diğer taraftan “Tarih araştırmaları ve okumaları” dünyada ve ülkemizde gittikçe artan bir ilgi ile takip edilmektedir.

Bu program, açıköğretim sistemiyle geniş kitlelere ulaşarak onların bilgi gereksinimlerini gidermeyi ve Tarih konusuna her kesimden ve seviyeden ilgi duyanlara gerekli eğitim olanağını sağlamayı amaçlamaktadır. Programın diğer bir amacı da Türkiye dışında yaşayan Türk veya Türk kökenli tarih meraklılarına ulaşarak, onların da Tarihi, Türk tarihçilerinden öğrenmelerini sağlamaktır.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Tarih Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Tarih Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Tarih Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Tarih Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Tarih Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Tarih Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

Başa dön tuşu