Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Açıköğretim Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü başarı ile tamamlayan mezunlar, örgün öğretimdeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları gibi, öncelikle akademisyen olabilecekleri gibi, isterlerse mezuniyet sonrası öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla, öğretmen olabilmektedirler.

Açıköğretim derslerine çalışmanın en hızlı ve kolay yolu çıkmış sorular çalışmaktır. Her sınavda çıkmış sorulardan aynı soruların gelebildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. Bu nedenle özellikle bir işte çalışan ve ders çalışmak için fazla vakit bulamayan öğrenci arkadaşlarımızın sınavlardan önce en azından çıkmış soruları çözmelerini şiddetle öneriyoruz.

Açıköğretim Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yer alan ders listesi aşağıda yazılmıştır. Açıköğretim Türk Dili ve Edebiyatı bölüm tanıtımı ve diğer bilgiler için ders listesinin sonuna giderek inceleyebilirsiniz.

Tüm yılların çıkmış sınav sorularına ulaşmak istediğiniz dersin üzerine tıklayarak o ders ile ilgili tüm çıkmış sorulara erişebilirsiniz. Sınavlarda çıkmış soruların aynısı olabildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. O nedenle çıkmış soruları kesinlikle çözmenizi öneriyoruz. Açıköğretim çıkmış sorular aşağıda bölüm bölüm listelenmiştir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ders Listesi

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
EDB101UHALK EDEBİYATINA GİRİŞ I4.0
EDB103UESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ: BİÇİM VE ÖLÇÜ5.0
EDB105UBATI EDEBİYATINDA AKIMLAR I4.0
EDB107UYENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I5.0
TDE101UTÜRKÇE SES BİLGİSİ4.0
TDE103UOSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ I5.0
YABANCI DİL I3.0
*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca IFRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
EDB102UHALK EDEBİYATINA GİRİŞ II4.0
EDB104UESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ: SÖZ SANATLARI5.0
EDB106UBATI EDEBİYATINDA AKIMLAR II4.0
EDB108UYENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II5.0
TDE102UTÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ4.0
TDE104UOSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ II5.0
YABANCI DİL II3.0
*Yabancı Dil II: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca IIFRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
EDB201UVIII-XIII. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI4.0
EDB203UTANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI I5.0
EDB205UHALK HİKAYELERİ4.0
TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I3.0
TDE201UORHON TÜRKÇESİ5.0
TDE203UTÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ I4.0
TDE205UOSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ I5.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
EDB202UXIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI4.0
EDB204UTANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI II5.0
EDB206UHALK MASALLARI4.0
TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II3.0
TDE202UUYGUR TÜRKÇESİ5.0
TDE204UTÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ II4.0
TDE206UOSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ II5.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
BİL101UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I3.0
EDB301UXVI. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI4.0
EDB303UII. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI4.0
EDB305UTÜRK HALK ŞİİRİ5.0
TDE301UXI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ5.0
TDE303UÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ I5.0
TDE305UGENEL DİLBİLİM I4.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
BİL102UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II3.0
EDB302UXVII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI4.0
EDB304UTÜRK EDEBİYATININ MİTOLOJİK KAYNAKLARI4.0
TDE302UXIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ5.0
TDE304UÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ II5.0
TDE306UGENEL DİLBİLİM II5.0
TDE308UII. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI4.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
EDB401UXVIII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI5.0
EDB403UCUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ4.0
EDB405UÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI I4.0
EDB407UCUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK NESRİ4.0
TDE401UXVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ5.0
TDE403UELEŞTİRİ TARİHİ5.0
TÜR415UEDEBİ METİN İNCELEMELERİ3.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
EDB402UXIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI5.0
EDB404UÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI4.0
EDB406UÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI II4.0
EDB408UESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARINDAN ŞAİR TEZKİRELERİ5.0
İLT184UETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ3.0
TDE402UELEŞTİRİ KURAMLARI5.0
TİY402UTÜRK TİYATROSU4.0

Programın Amaçları

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programının iki temel amacı bulunmaktadır.

  • Öğrencilere genel ve alana özgü temel becerileri kazandırmak: Bilgiyi edinebilme ve kullanabilme; bilgiyi yorumlayabilme; değerlendirebilme; analiz ve sentez yapabilme; bağımsız çalışabilme, bireysel sorumluluk, sosyal sorumluluk, planlayabilme ve yönetebilme, eleştirel düşünme, bilgiyi tanımlama, tekrarlama ve başkalarına aktarabilme becerisi; karar verme uygulamaya dönüştürebilme, üretkenlik; toplumsal ve bilimsel etik değerlere saygı; bilişim sistemlerini, teknolojiyi,  bilgisayar ve yazılımlarını, donanımlarını kullanabilme; çevre koruma, çevreye saygı bilinci; en az bir yabancı dil kullanabilme; rasyonel düşünebilme ve son olarak da etkili iletişim kurabilme.
  • Eğitim amaçları: Programın eğitim amaçlarını ise şöyle sıralamak mümkündür: Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilecek insan gücünü; yaşam boyu öğrenmeye odaklı öğrencileri; edebiyata ilişkin kavramları, akımları, kuramları ve metinleri açıklayabilecek, inceleyebilecek bireyleri; Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük edebilecek bireyleri; okuma kültürü oluşturma ve geliştirmeye katkılar sağlayacak bireyleri; sanat zevki ve duyarlılığı aşılayabilecek, geliştirebilecek bireyleri; temel dil becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri; eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri ve son olarak da etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri yetiştirmek.​

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, örgün öğretimdeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları gibi, öncelikle akademisyen olabilecekleri gibi, isterlerse mezuniyet sonrası öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla, öğretmen olabilmektedirler. Bunun dışında öğrencilerimiz arşiv ve kütüphanelerde çalışabilir; basın yayın kuruluşlarında metin yazarlığı, düzeltmenlik yapabilir veya Türk Dilleri ve Lehçeleri üzerine uzmanlaşarak Türk devletlerinde görev alabilirler.

Başa dön tuşu