Uluslararası İlişkiler Bölümü

Açıköğretim Uluslararası İlişkiler Bölümü açıköğretim bölümleri arasında en fazla tercih edilen bölümlerden bir tanesidir. Açıköğretim Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları kamuda ve özel sektörde dış ticaret birimlerde iş bulabilmekte ve bu nedenle tercih edilmektedir.

Açıköğretim derslerine çalışmanın en hızlı ve kolay yolu çıkmış sorular çalışmaktır. Her sınavda çıkmış sorulardan aynı soruların gelebildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. Bu nedenle özellikle bir işte çalışan ve ders çalışmak için fazla vakit bulamayan öğrenci arkadaşlarımızın sınavlardan önce en azından çıkmış soruları çözmelerini şiddetle öneriyoruz.

Açıköğretim Uluslararası İlişkiler bölümünde yer alan ders listesi aşağıda yazılmıştır. Açıköğretim Uluslararası İlişkiler bölüm tanıtımı ve diğer bilgiler için ders listesinin sonuna giderek inceleyebilirsiniz.

Tüm yılların çıkmış sınav sorularına ulaşmak istediğiniz dersin üzerine tıklayarak o ders ile ilgili tüm çıkmış sorulara erişebilirsiniz. Sınavlarda çıkmış soruların aynısı olabildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. O nedenle çıkmış soruları kesinlikle çözmenizi öneriyoruz. Açıköğretim çıkmış sorular aşağıda bölüm bölüm listelenmiştir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Ders Listesi

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5.0
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I 6.0
SOS113U DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 5.0
TAR113U UYGARLIK TARİHİ I 5.0
TAR119U SİYASİ TARİH I 6.0
YABANCI DİL I 3.0
*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca IFRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
İKT104U İKTİSADA GİRİŞ II 6.0
SOS114U DAVRANIŞ BİLİMLERİ II 5.0
TAR114U UYGARLIK TARİHİ II 5.0
TAR120U SİYASİ TARİH II 6.0
ULİ102U ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ 5.0
YABANCI DİL II 3.0
*Yabancı Dil II: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca IIFRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
HUK209U ANAYASA HUKUKU 6.0
HUK221U ULUSLARARASI HUKUK I 6.0
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 3.0
TÜR201U TÜRK DİLİ I 3.0
ULİ201U ULUSLARARASI POLİTİKA I 6.0
ULİ403U TÜRK DIŞ POLİTİKASI I 6.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
HUK222U ULUSLARARASI HUKUK II 6.0
İKT402U TÜRKİYE EKONOMİSİ 6.0
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 3.0
TÜR202U TÜRK DİLİ II 3.0
ULİ202U ULUSLARARASI POLİTİKA II 6.0
ULİ404U TÜRK DIŞ POLİTİKASI II 6.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
SİY301U BALKANLAR’DA SİYASET 6.0
SİY303U ORTA ASYA VE KAFKASLARDA SİYASET 6.0
ULİ301U STRATEJİ VE GÜVENLİK 6.0
ULİ303U İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ 6.0
ULİ305U KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER 6.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
KÜL102U KÜLTÜR TARİHİ 6.0
SİY302U ORTA DOĞUDA SİYASET 6.0
ULİ302U ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 6.0
ULİ304U DIŞ POLİTİKA ANALİZİ 6.0
ULİ306U ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK 6.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
İKT401U AVRUPA BİRLİĞİ 6.0
SİY201U SİYASET BİLİMİ 6.0
ULİ401U AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI 6.0
ULİ405U ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI I 6.0
ULİ407U DİPLOMASİ TARİHİ 6.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI AKTS
ARY404U ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 6.0
İKT406U AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 6.0
İLT402U KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 6.0
SİY202U GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SİYASET 6.0
ULİ406U ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI II 6.0

Programın Amaçları

Uluslararası İlişkiler Lisans Programının öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği temel bilgi, beceri ve yetkinlikler arasında; bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamak; uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorun çözme mekanizma ve yöntemlerini tanımak yer almaktadır. Bölümün amacı mezunlarının alanla ilgili kavramsal ve kuramsal bilgileri, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini dikkate alarak, çok boyutlu değerlendirme yeterliliğine sahip olmalarıdır. Bu bölümde, diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde ve kamu kurumlarının uluslararası birimlerinde görev yapabilmek için gerekli donanımı sağlayacak bir öğretim programı sunulmaktadır. Öğrencilerin uluslararası ilişkileri anlayabilen, açıklayabilen ve yorum yapabilen, en az bir yabancı dili iyi bilen, analitik düşünebilen, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Uluslararası İlişkiler Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Uluslararası İlişkiler Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Uluslararası İlişkiler Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Uluslararası İlişkiler Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Uluslararası İlişkiler Lisans Programından mezun olan öğrenciler, isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Uluslararası İlişkiler Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamuda, uluslararası kurum ve şirketlerde ve özellikle Dış İşleri Bakanlığı ve merkezi kamu yönetiminin birçok kuruluşunun dış ilişkiler birimlerinde görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.