Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü

Açıköğretim derslerine çalışmanın en hızlı ve kolay yolu çıkmış sorular çalışmaktır. Her sınavda çıkmış sorulardan aynı soruların gelebildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. Bu nedenle özellikle bir işte çalışan ve ders çalışmak için fazla vakit bulamayan öğrenci arkadaşlarımızın sınavlardan önce en azından çıkmış soruları çözmelerini şiddetle öneriyoruz.

Açıköğretim Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünde yer alan ders listesi aşağıda yazılmıştır. Açıköğretim Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölüm tanıtımı ve diğer bilgiler için ders listesinin sonuna giderek inceleyebilirsiniz.

Tüm yılların çıkmış sınav sorularına ulaşmak istediğiniz dersin üzerine tıklayarak o ders ile ilgili tüm çıkmış sorulara erişebilirsiniz. Sınavlarda çıkmış soruların aynısı olabildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. O nedenle çıkmış soruları kesinlikle çözmenizi öneriyoruz. Açıköğretim çıkmış sorular aşağıda bölüm bölüm listelenmiştir.

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü Ders Listesi

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı AKTS
HUK113U Introduction to Law Hukuka Giriş 5.0
İKT105U Introduction to Economics I İktisada Giriş I 5.0
SOS119U Introduction to Sociology Sosyolojiye Giriş 3.0
TAR219U Political Thought Siyasal Düşünce 5.0
ULİ101U Introduction to World Civilization Dünya Medeniyetlerine Giriş 6.0
ULİ103U Introduction to International Relations Uluslararası İlişkilere Giriş 6.0
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı AKTS
ARY204U Research Methods Araştırma Yöntemleri 5.0
İKT108U Introduction to Economics II İktisada Giriş II 5.0
ULİ104U Political Science Politika Bilimi 5.0
ULİ106U Contemporary World Civilizations Çağdaş Dünya Uygarlıkları 5.0
ULİ108U International Politics Uluslararası Politika 5.0
ULİ110U Diplomacy Diplomasi 5.0
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı AKTS
HUK225U Public International Law I Uluslararası Kamu Hukuku I 6.0
ULİ205U Theories Of International Relations I Uluslararası İlişkiler Teorileri I 6.0
ULİ207U International Organization and Global Governance Uluslararası Örgütlenme ve Küresel Yönetişim 6.0
ULİ209U Foreign Policy Analysis Dış Politika Analizi 6.0
TAR227U Principles Of Atatürk and The History Of Turkish Revolution I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
TÜR201U Turkish Language I Türk Dili I 3.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı AKTS
HUK226U International Security Uluslararası Güvenlik 6.0
SİY204U Turkish Politics Türk Siyaseti 6.0
ULİ206U Theories Of International Relations II Uluslararası İlişkiler Teorileri II 6.0
ULİ208U Regional Organizations Bölgesel Örgütler 6.0
TAR228U Principles Of Atatürk and The History Of Turkish Revolution II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
TÜR202U Turkish Language II Türk Dili II 3.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı AKTS
İŞL113U Introduction to Business İşletmeye Giriş 6.0
İŞL351U Foreign Trade Dış Ticaret 6.0
ULİ351U Turkish Foreign Policy I Türk Dış Politikası I 6.0
ULİ353U History Of International Relations Uluslararası İlişkiler Tarihi 6.0
ULİ355U European Integration Avrupa Entegrasyonu 6.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı AKTS
İŞL356U International Business Uluslararası İşletme 6.0
ULİ354U Geopolitics and Strategy Jeopolitik Strateji 6.0
ULİ356U Human Rights İnsan Hakları 6.0
ULİ358U American Foreign Policy Amerikan Dış Politikası 6.0
ULİ455U Public International Law II Uluslararası Kamu Hukuku II 6.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı AKTS
ULİ352U Turkish Foreign Policy II Türk Dış Politikası II 6.0
ULİ451U Conflict Resolution Çatışma Çözümü 6.0
ULİ453U Russia,Central Asia and The Caucasia Rusya, Orta Asya ve Kafkasya 6.0
ULİ457U The Middle East and North Africa Orta Doğu ve Kuzey Afrika 6.0
ULİ459U Global Political Economy Küresel Politik Ekonomi 6.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı AKTS
ULİ452U Turkish Economy Türk Ekonomisi 6.0
ULİ454U The European Union in World Affairs Dünya İlişkilerinde Avrupa Birliği 6.0
ULİ456U The Balkans Balkanlar 6.0
ULİ458U Global South and Emerging Powers Küresel Güney ve Yükselen Güçler 6.0
ULİ460U Diplomatic Correspondence and Protocol Diplomatik Yazışma ve Protokol 6.0

Programın Amaçları

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programının öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği temel bilgi, beceri ve yetkinlikler arasında; bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamak; uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorun çözme mekanizma ve yöntemlerini tanımak yer almaktadır. Bölümün amacı mezunlarının alanla ilgili kavramsal ve kuramsal bilgileri, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini dikkate alarak, çok boyutlu değerlendirme yeterliliğine sahip olmalarıdır. Bu bölümde, diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde ve kamu kurumlarının uluslararası birimlerinde görev yapabilmek için gerekli donanımı sağlayacak bir öğretim programı sunulmaktadır. Öğrencilerin uluslararası ilişkileri anlayabilen, açıklayabilen ve yorum yapabilen, en az bir yabancı dili iyi bilen, analitik düşünebilen, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir ve Özel Koşulları?

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler için;

İkinci Üniversite

Bu programa sınavsız ikinci üniversite ile kayıt olabilmek için İkinci Üniversite sayfasını inceleyebilirsiniz.

İkinci Üniversite Kayıt İçin Özel Koşullar

 1. Bu programda zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Bu programın eğitim dili İngilizcedir.
 2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDİL sınavından bu puanın eşdeğeri bir puan alınmış olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır. Bu sınavların sonuç belgelerinde sınavın geçerlilik süresi belirtilmedikçe, bu süre 5 yıldır.
 3. Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin resmî dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son 3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 4. Yabancı dil hazırlık eğitimi veren ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-öğretimini son 5 yıl içinde başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 5. Mütercimlik-Tercümanlık programlarında okuyanlar/mezun olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 6. İngiliz Dili ve Edebiyatı programlarında okuyanlar/mezun olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 7. Eğitimlerini yabancı dil (İngilizce) okuyanlar /mezun olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 8. İngilizce Öğretmenliği programında okuyanlar/mezun olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 9. Diğer üniversitelerin yeterlilik sınavında başarılı olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 10. İlgili makama yazılan yazılarda yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olmuş bilgisi olup notu belirtilmeyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

 • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
 • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
 • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
 • Sınav süreleri,
 • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
 • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
 • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programından mezun olan öğrenciler, isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamuda, uluslararası kurum ve şirketlerde ve özellikle Dış İşleri Bakanlığı ve merkezi kamu yönetiminin birçok kuruluşunun dış ilişkiler birimlerinde görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.