Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü

Açıköğretim Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü uluslararası piyasaların genişleyerek küresel bir hale gelmesi ver neredeyse herkesin uluslararası alışveriş yapabildiği bir durumda kalifiye ve nitelikli personel yetişmesini sağlayarak bu piyasada başarılı kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Açıköğretim derslerine çalışmanın en hızlı ve kolay yolu çıkmış sorular çalışmaktır. Her sınavda çıkmış sorulardan aynı soruların gelebildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. Bu nedenle özellikle bir işte çalışan ve ders çalışmak için fazla vakit bulamayan öğrenci arkadaşlarımızın sınavlardan önce en azından çıkmış soruları çözmelerini şiddetle öneriyoruz.

Açıköğretim Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümünde yer alan ders listesi aşağıda yazılmıştır. Açıköğretim Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölüm tanıtımı ve diğer bilgiler için ders listesinin sonuna giderek inceleyebilirsiniz.

Tüm yılların çıkmış sınav sorularına ulaşmak istediğiniz dersin üzerine tıklayarak o ders ile ilgili tüm çıkmış sorulara erişebilirsiniz. Sınavlarda çıkmış soruların aynısı olabildiği gibi çok benzer sorularda gelebilmektedir. O nedenle çıkmış soruları kesinlikle çözmenizi öneriyoruz. Açıköğretim çıkmış sorular aşağıda bölüm bölüm listelenmiştir.

Okutulan Dersler – AKTS Kredileri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
BİL101UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I3.0
HUK101UHUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI5.0
İKT103UİKTİSADA GİRİŞ I7.0
MUH103UGENEL MUHASEBE I6.0
İŞL107UGENEL İŞLETME6.0
YABANCI DİL I3.0
*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca IFRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
İKT104UİKTİSADA GİRİŞ II7.0
MUH104UGENEL MUHASEBE II6.0
TİC104UDIŞ TİCARETE GİRİŞ8.0
İŞL104UYÖNETİM VE ORGANİZASYON6.0
YABANCI DİL II3.0
*Yabancı Dil II: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca IIFRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
HUK223UULUSLARARASI TİCARET HUKUKU6.0
İST203UİSTATİSTİK6.0
TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I3.0
TİC201UDIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK6.0
TÜR201UTÜRK DİLİ I3.0
TİC203UDIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ6.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
MLY206UULUSLARARASI TİCARETTE VERGİLENDİRME6.0
PZL402UKÜRESEL PAZARLAMA6.0
TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II3.0
TİC204UELEKTRONİK TİCARET6.0
TÜR202UTÜRK DİLİ II3.0
YBS202UİŞLETME ANALİTİĞİ6.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
İŞL301UULUSLARARASI İŞLETMECİLİK6.0
LOJ101ULOJİSTİK İLKELERİ6.0
LOJ301UDIŞ TİCARETTE RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK6.0
LOJ305UDEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ6.0
LOJ331UULUSLARARASI İKTİSAT6.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
LOJ104ULOJİSTİK YÖNETİMİ6.0
MUH204UDIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ6.0
LOJ304UDIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE BELGELERİ6.0
TİC106UDIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR6.0
TİC205UGÜMRÜK MEVZUATI6.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
LOJ207UULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ6.0
LOJ201UULUSLARARASI LOJİSTİK6.0
LOJ401UTEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ6.0
YBS401UYÖNEYLEM ARAŞTIRMASI6.0
LOJ431ULOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA6.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIAKTS
LOJ206UBİLİŞİM SİSTEMLERİ VE LOJİSTİK6.0
LOJ402ULOJİSTİK PLANLAMA VE MODELLEME6.0
LOJ406ULİMAN VE TERMİNAL YÖNETİMİ6.0
PZL212UTEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ6.0
LOJ432UENTEGRE LOJİSTİK DESTEK6.0

Programın Amaçları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programının amacı, envanter, taşımacılık, depolama ve paketleme gibi konuları içeren ve bu yönde genel olarak; ekonomi, ithalat ve ihracat uygulamaları, lojistik, muhasebe, pazarlama, dış ticaret işlemleri gibi iktisat ve işletme derslerini kapsayan entegre bir programdır. Günümüz rekabet koşullarında uluslararası ticaret ancak çağdaş lojistik yönetimi anlayışı çerçevesinde yürütülebilmektedir. Dolayısıyla, uluslararası ticaret uygulamaları alanındaki uzmanların kapsamlı bir lojistik bilgisine sahip olmaları beklenmektedir. Lojistik, salt bir taşımacılık faaliyeti olarak değerlendirilmemektedir. Taşımacılığın yanında mal, hizmet, bilgi ve benzeri hususların teslim alınması, depolanması, müşterinin gereksinim duyduğu noktaya kadar taşınması gibi faaliyetlerin ekonomik bir plân dâhilinde koordine edilmesini içeren bir alandır. Bu programın amacı, ülkemizin ve bulunduğu bölgenin uluslararası ticaret ve lojistik gereksinimlerine cevap verebilecek, yeterli bilgi birikimine sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, donanımlı ve sektördeki insan kaynakları gereksinimini karşılayabilecek nitelikli uzman elemanlar yetiştirmektir.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ekonomi, uluslararası ticaret, finans, bankacılık ve lojistik alanlarında öğretim yapan diğer fakülte ve yüksekokul bölümlerinden mezun olanlarla aynı yasal haklara sahiptirler. Uluslararası lojistik meslek elemanları, uluslararası alanda faaliyet yürüten tüm kuruluşların üretim, depolama, nakliye, pazarlama bölümlerinde, kargo ve nakliye firmalarında, dış ticaretin yoğun olduğu büyük illerde kamu sektörünün gümrük, liman işletmeciliği bölümlerinde istihdam edilebilmektedirler. Mezunlar; ithalat-ihracat uzmanı, dış ticaret elemanı, satın alma uzmanı, satış temsilcisi (iç-dış piyasa) ve pazarlama elemanı olarak görev yapabilmektedirler. Programdan mezun olanların sektördeki istihdam oranı, program amaçlarına ne ölçüde yaklaşıldığını belirleyecektir. Bu bölümde verilecek eğitim, öğrencilere, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki teorik bilgilerle pratik uygulamaları bir arada sunarak, sektörde gerçekleşen değişim ve gelişmeleri öğrenme fırsatı verecektir. Bu sayede, sektörün ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunacaktır.

Başa dön tuşu