Anadolu Üniversitesi Aöf

2014 Açıköğretim Yatay Geçiş Başvurusu

Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri 2014 yatay geçiş şartları, işlemleri, aöf 2014 yatay geçiş belgeleri, aöf yatay geçiş nasıl yapılacak, Açıköğretime yatay geçiş ile kayıt işlemleri, aöf 2014 yatay geçiş başvuruları, 2014 aöf yatay geçiş tarihleri

Açıköğretim bölümlerine 2014-2015 öğretim yılında Yatay Geçiş ile başvurmak isteyen öğrencilere duyurulur…;

– Merkezi Yerleştirme Puanı ( Yatay geçişlerde uygulanacak esaslara ilişkin 08.07.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar için TIKLAYIN  ) ile 30 Ağustos 2014 tarihine kadar,

– Kurum İçi ve Kurumlar Arası ( Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için TIKLAYIN ) Yatay Geçiş ile 5 Eylül 2014 tarihine kadar, aşağıda belirtilen belgeleri ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndermeleri gerekmektedir.

Başvurusu kabul edilen öğrenciler kayıt işlemlerini 22 Eylül 2014 – 26 Eylül 2014 tarihleri arasında aöf bürolarından yapacaklardır. Bu tarihler dışında başvuru ve kayıt yapılmayacaktır.

Yukarıda belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2014 AÖF Yatay Geçiş İçin İstenilen Belgeler

1. Dilekçe ( BURAYA TIKLAYIN )

2. ÖSYS’ye Girdiği Yıla Ait ÖSYS Sonuç Belgesi ( BURAYA TIKLAYARAK  Ösym den sonuç belgenizi çıkarabilirsiniz. )

3. Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi

4. Kayıtlı Olduğu Üniversitenin Öğrenci İşlerinden Onaylı;

– Ders İçerikleri

– Not Durum Belgesi

– Disiplin Cezası Olmadığına Dair Belge

– Dönemler İtibari İle Ders Programı

2014 Af Kapsamında Açıköğretime Yatay Geçiş İçin İstenilen Belgeler

1. Dilekçe ( BURAYA TIKLAYIN )

2. Af Kapsamında Öğrencilik Statüsü Kazandığını Gösteren Belge

3. Aynı Bölüme Kayıt Yaptıracak İçin Kayıtlı Olduğu Üniversitenin Öğrenci

İşlerinden Onaylı

– Ders İçerikleri

– Not Durum Belgesi

 

Anadolu Üniversitesi İLETİŞİM

Telefon: Öğrenci hizmetleri ile ilgili sorularınız için 444 10 26 numaralı telefondan Açıköğretim Çağrı Merkezini arayabilirsiniz.

E-Posta: aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine ulaştırdığınız e-postalarınızın zamanında cevaplandırılabilmesi için

T.C. kimlik numaranızı, ad ve soyadınızı mutlaka yazmalısınız. T.C. kimlik numarası, ad ve soyad olmayan e-postalar cevaplandırılmaz.

AÖF BÜROLARI adresinden AÖF büro adreslerine ulaşabilirsiniz..

 

Yatay Geçiş Nedir ? Detaylı Bilgi Aşağıdadır.

Her üniversite geçiş şartlarını kendisi ara dönem için ocak ayında, yıl sonu geçişi için temmuzda açıklamaktadır. Biz bu yatay geçiş şartlarının ilgili yönetmelikte nasıl yer aldığında dair bir yazı hazırladık. Yani üniversiteler yatay geçiş şartlarını bu yönetmeliğe göre belirliyorlar.

Yatay Geçiş Kontenjanları Nasıl Belirleniyor ?

MADDE 5 – (1) Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.

(2) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan diploma programlarına yatay geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz. 

Yatay Geçiş Hangi Zamanlarda Yapılabilir ?

MADDE 6 – (1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. (Hazırlık sınıfı hariçtir)

1. Öğretimden 2. Öğretime veya 2. Öğretimden 1. Öğretime Yatay Geçiş Koşulları Nasıldır ?

(2) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. (Üniversite içi) Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

(3) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

AÖF’den yatay gecis başvurulari Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitimden Örgün Eğitime Geçiş Yapılabilir Mi?

(4) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Yatay Geçiş Başvuru Koşulları:

(1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. Not: Başvuru tarihleri 15 gün öncesinden ilan edilmek zorundadır. Geçiş yapmayı düşündüğünüz üniversitenin web sitesini takip ediniz.

(2) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir. Her üniversitenin yatay geçiş koşulları web sayfasında yer almaktadır, genellikle benzerdirler.

Yatay Geçiş Başvuruları hangi değişkenlerle değerlendirilir ?

(3) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

Kayıt Donduranlar Yatay Geçiş Yapabilir Mi ?

(5) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Yatay geçiş sonuçları nerede duyurulur ?

MADDE 8 – (1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.

Yedek Aday Listesi hangi koşullar içindir ?

(2) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.

Yatay Geçiş yapanlar alt sınıflardan ek ders alır mı ? (İntibak)

(3) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

Üniversite içi Yatay Geçiş Koşulları:

MADDE 9 – (1) Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.

(2) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde onbeşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar. Ortak programdan sonra diploma programına geçiş uygulaması olan yükseköğretim kurumlarının kurum içi geçiş kontenjanı belirlenmesinde, bu diploma programları için senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanlar esas alınır.

(3) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir.

(4) Programların kurum içi kontenjanları aynı fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı belirlenebilir.

(5) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Yetenek Sınavı gerektiren bölümler hakkında:

(6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Üniversiteler Arası Yatay Geçiş Koşulları

MADDE 11 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Gereken not ortalaması:

(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.

(3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

Yatay geçiş tarihleri toplu olarak:

(4) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.

Önlisans için yatay geçiş tarihleri Ocakta, Lisans için Temmuz ayında ilan edilir:

(5) Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde ilan edilir.

Lisans için yatay geçiş tarihleri:

(6) Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.

(7) Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlararası yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Gribilge.com Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler. İlave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Önlisans diploma programları için ikinci yarıyılda açılması istenen ilave yatay geçiş kontenjanları ise ilgili kurul tarafından belirlenerek, en geç Aralık ayının otuz birinci günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

Yabancı Dil Sorunu:

(8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

(9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunurlar.

Yatay geçiş sonrası genel not ortalamasının belirlenmesi:

(10) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisine bağlı yükseköğretim kurumlarında okuyanlar yatay geçiş yapabilir mi ?

(1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu Yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilirler.

Yurt dışından Yurt içine yatay geçiş:

Kontenjan belirlenmesi:

MADDE 14 – (1) Üniversite senatoları tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile üniversite senatosu tarafından belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.

Hangi koşullar aranır ?

(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı şartları aranır.

(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

Yurt dışı üniversitesi YÖK tarafından tanınmış olmalıdır:

(4) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

(5) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

Özel durumlar:

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.

İlgili Makaleler

14 Yorum

 1. aöf 3. sınıf tarih okuyorum. aüzef tarihe geçebilirmiyim. geçersem verdiğim derslerden muaf tutulurmuyum…teşekkürler

 2. Merhaba ben çeko 2. Sınıf öğrencisiyim yatay geçişler açık öğretime geçip oradan okumaya devam etmek istiyorum ancak not ortalaması Şartı var mı Geçmek için yoksa Geçmek mümkün değil mi

 3. auzefde okumaktayım birinci sınıftayım Anadolu üniversite sosyal hizmetler bölümüne geçiş yapabilir miyim

  1. Geçiş yapamazsınız maalesef, Ayrıca sosyal hizmetler önlisans programına öğrenci alımı şu anda sadece ygs ile yapılmakta.

 4. Merhaba, aöf için yatay geçiş programları sadece işletme ve iktisat programları için mi geçerli?

 5. Açıköğretim dış ticaretten yine açıköğretim adalet meslek e geçiş yapabiliyor muyum ? Yapabiliyorsam şartları ne olur acaba ?

  1. Yapamazsınız, ama sınavsız ikinci üniversite kapsamında Atatürk Üni Adalet aöf ye sınavsız olarak kayıt olabilirsiniz 1.sınıftan.

 6. İstanbul üniversitesi açıktan tıbbi dök. ve sekreterlik prg. okuyorum diploma notum yüksek ATT ye geçiş yapabilir miyim??

 7. mrb.4 yıllık çeko bölümü 1.sınıftan 2 yıllık herhangi bir bölüme geçiş mümkünmüdür? mümkünse neler yapmak gerekiyor? değilse mümkün olabilmesi için şartların ne olması gerekiyor?ayrıntılı şekilde bilgilendirirseniz çok sevinirim.şimdiden teşekkürler

  1. Maalesef bu şekilde mümkün değil. Sadece Sınavsız İkinci üniversite kapsamında 2 yıllık bir aöf bölümüne kayıt olma imkanınız var ama o şekilde kayıt olup ÇEKO dan kayıt sildirdiğiniizde askerliği tecil ettiremezsiniz.

 8. Eskişehir Eğitim Enstitüsü Mektupla Öğretim 3 Yıllık Matematik Matematik bölümü mezunuyum; daha önce Açık Öğretim Fakültesi Matematik Lisan Tamamlama Programına baş vurmuş olup ,sınavlara katılamadığım için kaydım silinmişti şimdi lisans tamamlama şansım varmı? saygılarımla.

  1. Bu ay ( Kasım ) içinde aöf bürolarına başvurarak af kapsamında tekrardan kayıt olup eğitiminize devam etme şansınız var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.