AçıköğretimAnadolu Üniversitesi Aöf

2015-2016 Dikey Geçiş Kapsamında Sınavsız Açıköğretim 3.Sınıfa Kayıt İşlemleri

2015-2016 Dikey Geçiş Kapsamında Sınavsız Açıköğretim 3.Sınıfa Kayıt İşlemleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim lisans bölümlerine 2015-2016 eğitim yılında dikey geçiş kapsamında MYO veya Önlisans Bölümleri mezunları için, Aöf Lisans bölümlerinin 3. sınıfına sınavsız olarak kayıt hakkı vermektedir.

Önlisans veya MYO mezunu olanlar için Aöf Sınavsız Dikey Geçiş kapsamında İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Konaklama Hizmetleri gibi 4 yıllık lisans bölümlerinin 3.sınıfına direk kayıt hakkı vermektedir. Örgün bir bölüme Dikey geçiş sınavı ile girmiş olanlarda Aöf den aynı anda sınavsız dikey geçiş ile kayıt olup öğrenim görebilirler. Böylelikle aynı anda iki farklı Lisans bölümünden diplomanız olur. 

ÖNLİSANS MEZUNLARININ AÖF LİSANS BÖLÜMLERİNE GEÇİŞİ İLGİLİ YENİ UYGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Açıklamaların altında mavi ve kırmızı tablolardan bölümünüzün adını bularak hangi bölümlere kayıt olabileceğinizi görebilirsiniz.

Öğrenim süresi 4 veya daha fazla yıl olan programlardan 2.sınıfın sonunda önlisans diploması alarak ayrılanlar dikey geçiş için değil Lisans Tamamlama olarak başvuracaklardır. Bu çok karıştırılan bir durumdur.

İktisat ve İşletme Fakültelerine Dikey Geçiş için başvuru yapacak adaylar, mezun oldukları Meslek Yüksekokulu veya Açıköğretim önlisans programlarına göre doğrudan veya fark dersleri alarak İktisat-İşletme Fakültelerinin 3. sınıflarına kayıt yaptırabilmektedirler.

Aöf Açıköğretim Dikey geçiş şartları; Dikey geçiş için herhangi bir sınava girmenize gerek olmadan direk kayıt olabileceksiniz. Aşağıda yer alan dikey geçiş bölümleri tablolarında mezun olduğunuz bölümün adı yer alıyorsa, yapmanız gereken tek şey Eylül Sonu Ekim başı gibi ( Tarihler açıklanmadı) Açıköğretim Kayıt Sayfasından ( kayıt sayfası kayıt tarihleri içinde aktif olacaktır ) Dikey Geçiş kayıt linkinden istenilen bilgilerinizi girmek ve sonrasında ilgili çıktıları almak, Vakıfbank’a gidip harç ücretini yatırmak ve aöf bürosuna giderek evraklarınızı teslim etmektir. Böylelikle kayıt olmuş olacaksınız. Mezun olduğunuzda ise elinizde hem önlisans hemde lisans diploması olacak. Yani çift diplomanız olacak.

Böylelikle sizde artık bölümünüzün devamı niteliğindeki bir açıköğretim lisans programının 3.sınıfına kayıt olmuş olacaksınız.

Kayıt olduğunuzda askerliğiniz ertelenmeye devam ediyor.

Mezun olduğunuzda Askerliği diplomanız ile 2 yıl daha erteletebiliyorsunuz.

Üstelik kayıt olurken önlisans diplomanızı vermiyorsunuz. Mezun olduğunuzda elinizde hem önlisans diplomanız hemde lisans diplomanız birlikte olacak.

2015-2016 Dikey Geçiş Kayıt Tarihleri ;

28 Eylül 2015 Pazartesi başlayacak olup, 09  Ekim 2015 Cuma günü saat 17:00’a kadar kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıtlar bu tarihler içinde kayit.anadolu.edu.tr adresinden ön kayıt, sonrasında harç ücretinin ödenmesi ve size en yakın aöf bürosuna evrakların teslim edilmesi ve kitapların alınması ile kesin kayıt olunmuş olmaktadır.

Dikey Geçiş ile Kayıt İçin İstenen Evraklar;

Kayıt anında AÖF Bürosuna teslim etmek zorunda olduğunuz belgeler aşağıda listelenmiştir. Bu belgeleri kayıt anından önce mutlaka hazırlayınız. Herhangi bir belge hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için belge adının üzerini tıklayınız.

1. İnternet Başvuru Belgesi ( İnternetten Ön kayıt Yaptıktan Sonra Aldığınız Çıktı )
2. Fotoğraflı-İmzalı Form ( İnternetten Ön kayıt Yaptıktan Sonra Aldığınız Çıktı )
3. Öğrenci Bilgi Formu ( İnternetten Ön kayıt Yaptıktan Sonra Aldığınız Çıktı )
4. Not Durum Belgesi ;

Dikey geçiş kapsamında kayıt yaptıracak adayların mezuniyet koşullarını sağlaması halinde Genel Not Ortalaması, önlisans programında aldığı derslerin ortalaması ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanmaktadır. Buna göre adayların mezun oldukları okuldan alacakları  Genel Not Ortalaması 4’lük sisteme göre düzenlenmiş Not Durum belgesinin aslını kayıtta AÖF Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

5. Öğrenim Belgesi ;

2 yıllık Önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından “Aslının Aynıdır” onaylı öğrenim belgeleriyle kayıt yaptırabilirler.

Bunun dışında diğer resmi veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisi ile kayıt yapılmaz.

Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar. Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca “Aslının Aynıdır” onayı yapılmaz. Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “Diploma Bilgilerini İçeren ÖğrenimBelgesi”nin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vb.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa, bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız (Evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir.

a) Diplomanın Onaylı Fotokopisi: Meslek Yüksekokullarından veya Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programlarından mezun olan adaylar, önlisans diplomalarının onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

b) Geçici Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi: Önlisans diploması henüz düzenlenmemiş olan adaylar, okullarından aldıkları geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

c) Yurt Dışı Mezuniyet Belgesi: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş olanlar mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi yanında, Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alınan denklik belgesinin onaylı fotokopisini de vermek zorundadırlar.

Yukarıda sayılan öğrenim belgeleri dışında kalan, ilişik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve sertifikalar, mezuniyet belgesi yerine kesinlikle kabul edilmez ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarında son sınıfta olup Dikey Geçiş başvurusu yapan öğrencilerden mezun olamayanlar kayıt yaptıramazlar.

6. Fotoğraf

Kayıt işlemlerinde, ÖSYM’de bulunan veya internet başvuru sırasında yüklediğiniz dijital fotoğraf kullanılacaktır.

Fotoğrafların son altı ay içinde, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, kayıt için AÖF bürosuna giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Fotoğrafı yukarıdaki niteliklere uymayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Dijital ortamda alınan fotoğrafların kayıt için uygun olmaması halinde, AÖF bürosu öğrenciden 4 (dört) adet 4,5×6 cm. boyutunda fotoğraf isteyecektir. Bu fotoğrafların birbirinin aynısı olması gerekmektedir. Bu fotoğraflardan 2adedini, internet başvuru sitesinden dökümünü aldığınız Fotoğraflı-İmzalı Form ile Öğrenci Bilgi Formuna yapıştırınız.

Kayıtlarda alınan fotoğraflar taranarak elektronik ortama aktarıldığından fotokopi, bilgisayar vb. yollarla çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

7. Askerlik Durum Beyanı

Kayıt yaptıracak adaylar internetten yapılan başvuruda beyan edilen “Askerlik Durumu”na ilişkin belgesini kayıt için AÖF bürosuna vereceklerdir.

Erkek öğrencilerin askerlik durumları TECİLLİ, YAPTI, YAPIYOR, YAŞ SINIRINI AŞMIŞ veya MUAF olabilir. Bunlar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

TECİLLİ: Erkek adaylardan halen askerliğini yapmamış olanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Tecilli”yi seçeceklerdir.

YAPTI: Askerliğini yapmış olanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Yaptı”yıseçeceklerdir.

YAPIYOR: Halen asker olanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Yapıyor”useçeceklerdir.

YAŞ SINIRINI AŞMIŞ: 1975 ve öncesi (1975, 1974, …) doğumlu erkek adaylar, yasada yazılı yaş sınırı dışına çıktıklarından, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Yaş Sınırını Aşmış”ı seçeceklerdir.

MUAF: Yasal nedenlerle askerlikle ilişiği olmayanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Muaf”ı seçeceklerdir.

Dikey Geçişte Ders Muafiyeti;

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI BU İŞLEMİ YAPMAYACAKLAR.

2015-2016 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren her dönemde yapılmak üzere, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II, Temel Bilgi Teknolojileri I – II derslerine yapılacak ders transferi ve muafiyet ile ilgili açıklamalar aşağıdadır:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden daha önce yukarıda adı geçen veya bunlara eşdeğer ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin kayıtlı olduğu/kayıt yaptıracağı programdaki muafiyet işlemleri ilgili Fakülte tarafından otomatik yapılır. Bu durumdaki öğrencinin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

– Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışındaki bir yükseköğretim programından daha önce yukarıda adı geçen ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin, muafiyet için aşağıdaki işlemleri yapması gerekir.

MUAFİYET BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER;

 • Mezun Olmuş Olanlar                                                                .
  • Diploma Aslı ya da Onaylı Fotokopisi,
  • Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ya da Onaylı Fotokopisi

  belgelerinden herhangi biri

 • Kayıtlı
  • Onaylı Transkript (Not Durum Belgesi)
  Kaydı Silinmiş
  Lisans Programından Kaydını Sildirerek Önlisans Diploması Almış

Yukarıdaki belgeleri;

  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine ilk kez kayıt yaptıracak öğrenci kayıt esnasında,

Bu tarihlerden sonra yapılan başvurulara muafiyet işlemi takip eden dönemde uygulanacaktır.
Muafiyet işlemleri her dönem başında ilgili Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilir.
Muafiyet talebinde bulunan öğrenci, ders transferi ve muafiyet esaslarını kabul etmiş sayılır.

Aşağıya Hangi bölüm mezunlarının, hangi açıköğretim bölümlerinden birisinin 3.sınıfına kayıt olabileceğini gösterir tabloları ekliyorum arkadaşlar. Bölümünüzün adı 1. tabloda yok ise 2. tabloda olabilir. İkisini de kontrol etmenizi öneriyorum.

 

TABLO 1; ( 2 tablo var ikisine de bakın )

Dikey Geçişle İktisat, İşletme Fakülteleri Lisans Programları 3. Sınıfına Doğrudan Kayıt Yapılacak MYO ve Açıköğretim Önlisans Programları
NOT: Kayıt Olabilmek İçin Meslek Yüksekokulu mezuniyet belgesinde yer alan önlisans program adı ile dikey geçiş listelerinde yer alan program adının aynı olması gerekmektedir…
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Direk Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -1-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Direk Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -1-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Direk Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -2-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Direk Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -2-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Direk Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -3-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Direk Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -3-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Direk Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -4-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Direk Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -4-

TABLO 2; ( 2 tablo var ikisine de bakın )

Dikey Geçişle İktisat, İşletme Fakülteleri Lisans Programları 3. Sınıfında Fark Dersler Alarak Kayıt Yapılacak MYO ve Açıköğretim Önlisans Programları
NOT: Kayıt Olabilmek İçin Meslek Yüksekokulu mezuniyet belgesinde yer alan önlisans program adı ile dikey geçiş listelerinde yer alan program adının aynı olması gerekmektedir…
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -1-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -1-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -2-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -2-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -3-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -3-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -4-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -4-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -5-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -5-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -6-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -6-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -7-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -7-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -8-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -8-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -9-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -9-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -10-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -10-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -11-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 3.Sınıfa Fark Dersleri Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Bölüm Listesi -11-
Şimdiden Tüm Açıköğretim Dikey Geçiş Öğrencisi Adaylarına Başarılar Dileriz…

 

Kaynak : acikogretim.me

İlgili Makaleler

1.559 Yorum

 1. Mrb önlisans halkla ilişkiler ve tanıtım okudum . Dgs ye girdim. İşletme olarak devam etmek istiyorum. Direk 4. Sınıf mı oluyorum yoksa 1 sene hazırlık okuyacakmıyım

 2. Şuan lojistik yönetimi önlisans mezunuyum. Açıktan kamu ve ya iktisat okumayı düşünüyorum. DGS ye girdim.acaba açıköğretim bürosuna gitsem direk kayıt yapabilir miyim ?

 3. merhaba ben halkla işilkiler ve tanıtım mezunuyum dgsye girdim ancak acıktan bölümümün devamını okuyamıyormusum diger bölümleri tercih ettiğimde 3.sınıftan mı baslıycam ve tercih klavuzunda aofnin bu bölümleri ve kodları yok yani iktisat işletme ceko uluslar arası ilişkiler gibi bölümlere gececegimiz söyleniyo fakat bize bunların kotları nerde bilgi veren yok klavuzu bastan asagı incekedim ancak bununla ilgili tek bir bilgi dahi yok nerden ögrenip tercihe yazcaz bunları

 4. Merhabalar. Bn 2 yıllık on lisans mezunuyum . DGS’ ye girdim . Açık öğretimden bölüp seçip 4 Yıllıga tamamlamak istiyorum. Benim okuduğum iki yıllık diplomam silinip,elimde sadece 4 yıllık bi diplomami olcak . Iki yıllık okuduğum diploma geçerli olcakmi? Iptalmi olcak?

 5. Aöf Adalet mezunuyum ve Anadolu üniversitesi açıköğretim Sosyoloji’ye tercih yapılamıyor. Bu nasıl bir saçmalık?

 6. ben Anadlu üniversitesi ilahiyat bölümü mezunuyum tablolarda ilahiyat ama tablo 1 deki programlarda yok nasıl olcak

 7. Merhaba…
  Ben aöf ilahiyat önlisans mezunuyum. 2016 dgs sınavına girdim. Farklı dersler alarak işletme okuyabilir miyim?

 8. açıköğretimden 2 yıllık elektrik bölümü okuyorum bu sene mezun olucam. DGS ye girip mühendisliğe geçebilir miyim?? DGS klavuzunda bazı bölümlerde parantez içinde AÖF yazıyor fakat benim bölümüm de yazmıyor. AÖF mezunu olup DGS yle örgünde mühendislik okuyamam mı??

 9. Merhaba ben 2 yıllık myo grafik tasarım bölümü mezunuyum 3’den devam edip aynı bölüme devam etmek istiyorum uygun mudur aynı bölümüme açıktan devam edebilir miyim teşekkürler.

 10. Myo bilgisayar Programcılığı mezunuyum bu yil DGS den düşük aldim aöf istiyorum hangi bölüme kayıt olur

 11. Meraba önlisans çocuk gelişini mezunuyum bu yıl dgs sınavına girdim lisans tamamlama olarak hangi bölümleri tercih edebilirim yardımcı olur musunuz

 12. Merhaba. Adalet mezunuyum. Sosyal hizmet bolumune dgs ile ilave dersleri alarak gecis yapabilirmiyim acaba?

 13. Sosyal hizmetler onlisans bitirdim.neden aciktan sosyal hizmetle lisansa tamamlayamiyoruz.farkli bolumle tamamlayabiliyoruz

 14. Ben 2 yıllık üniversiteden mezun oldum ama açıktan okucam kayıt yapamadım dgs de tercihlerin arasına açıköğretim yapabiliyoruz mu bilen var mi acaba

 15. Çocuk gelişimi önlisans mezunları için;Çocuk gelişimi ve eğitimi açıköğretim lisans tamamlama hakkı verilmesini istiyorum.Ve bunu ancak Anadolu Üniversitesinin yapabileceğine inanıyorum.
  Hiç olmazsa bölümümüzle alakalı bir lisans tamamlama hakkımız olsun.

 16. Sa. Ben aof ilahiyat 2.sinifim. Ilahiyatin acikogretimde 4 yilligi yok. Bunu 4 yilliga tamamlamak icin dgs ye girip orgunden mi okumam gerekiyor?

 17. Merhaba ben onlisans mezunuyum bu sene dgs ye girdim lisans tamamlamak için fakat ben diplomami alamadim açıköğretim kaydı için diploma ya gerek varmi yada e devletten mezuniyet belgesi ise yararmi bilgilendirirseniz sevinirim.

 18. TDS önlisans mezunuyum Sağlık yönetimi bölümüne dgs puanimla yerleşebilmesi imkanım varmı??

 19. Merhaba,
  2016 sosyal bilimler turizm ve otel işletmeciliği mezunuyum. 3. Sınıftan devam etmek için sınavsız dikey geçiş hakkım var mı ? Varsa hangi tarihler arasında yapmalıyım?

 20. 18Mart üniversitesi eğitim enstitusi1983mezunuyum.32Yıllık öğretnmenim lisans tamamlamak istiyorum.Ne yappmalıyım.

 21. Myo okulundan mezun olup bu senede sınavsız kayıt yaptırabilcekler mi . Kalktı diye söylediler ama eğer hala deüvam ediyorsa tarihleri nelerdir

  1. 2 yıllıktan 4 yıllık aöf bölümlerine sınavsız dikey geçiş kaldırıldı, geçiş DGS ile yapılmakta. 2016 DGS yapıldı, 2107 DGS sınavına girerek geçiş yapabilirsiniz.

 22. meraba ben 2 yıllık ilk ve acil yardım bölümü mezunuyum bu yıl mezun oldum 4 yıllık lisanssa tamamlamak istiyorum ama böyle bi hakkım var mı ve tamamlayınca önlisans diplomam ölüyo mu yani bide kayıt için geç kaldım mı bilgi verir misinz

  1. DGS ile dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabilirsiniz. Lisans bölümünü bitirdiğinizde önlisans diplomanız KPSS için geçersiz olacaktır. 2016 DGS sınavı yapıldı, 2017 DGS başvurularını takip edin.

 23. Kara kuvvetleri meslek eğitiminden mezun oldum. Direk geçiş ile 3 sınıftan basvuru yapabilirmiyim.

 24. Şimdi olay şu; inşaat teknolojisi bölümünü bitirdim ve dgs ile açıktan okumak istiyorum ama yayınladığınız bölümlerde sadece mimarlık ve inşaat mühendisliği var ne yapmalıyız?

 25. merhabalar
  ben harita kadastro ön lisans mezunuyum sınavsız lisans tamamlama adı altında açık öğretim fakültesi iktisat ve işletme fakültesi bölümlerinden birinde okumam mümkün mü 2016/2017 öğretim yılında
  bilgisi olan arkadaşlar varsa yardım edebilirmi

 26. sosyal hizmetler mezunuyum sınavsız geçiş tablosunda sosyoloji var işlemler için nereye bakabilirim. teşekkürler

 27. ilk olarak önlisans bilg. prog. okudum mezun oldum. sınavsız dikey geçişle iktisat okuyorum. fakat 4. sınıfın 1. döneminde dondurdum. bu sene örgün önlisans kazandım. sizce kayıt sırasında bi sorun çıkar mı ?

 28. Merhaba
  Ben radyo TV programcılıği okuyorum 5 dersim var tek dönemden dgs ye mezun olacağımi düşünerek sınava başvuru yaptım. şimdi 3.siniftan kayıt yaptırabilirmiyim?

 29. insaat tek. mezunuyum. bu sene dgs ye girdim. muhendislige gecis yapamadm. ama acikogretim yazip 4 e tamamlamak istyrum. seneye tekrar dgs yapip. muhendislige geceblrmyim bi sknti olurmu

 30. Merhaba admin ben önlisans mezunuyum ve bilgisayar teknolojisi biölümüm ben 4 seneliğe sınavsız tamamlayabılır mıyım yoksa sıstem kalkmıs dıyorlar dogrumu sınava mı gırmek zorunndamıyım

 31. Merhabalar , ben iki yıllık işletme yönetimi mezunuyum dikey geçiş sınavı ile açık öğretimden tercihlerimde sosyal hizmet yazmam mümkün mü?

 32. 2016-2017 için geçerli olacak mı bu sınavsız alım ben 2 yıllık Tıbbi goruntuleme mezunuyum bazıları sınavla alınacak olsa bile MYO ları nın sınava girmesine gerek yok diyorlar doğrusu nedir bu işin ? ?

 33. 2016-2017 için geçerli olacak mı bu sınavsız alım ben 2 yıllık Tıbbi goruntuleme mezunuyum bazıları sınavla alınacak olsa bile MYO ları nın sınava girmesine gerek yok diyorlar doğrusu nedir bu işin ?

 34. Admin ben 2016 onlisans mezunuyum dgs sinvina basvuru yaptim fakat bn aöf den 3.snftan baslayip lisans tamamlamak istiyorum bu mumkun mu ?

 35. admin ben bişey sorucam ben şuan açık öğretimden 2 yıllık muhasebe okuyorum bunu 4e tamamalamak istiyorum ve dgs ile mi olacak yani lisans diploması olucak mı ?

 36. İki yıllık bilgisayar programcılığı mezunuyum açıktan lisans tamamlamak istiyorum ama sınavsız geçiş kalktimi herhangi bir bölüme sınavsız 3 sınıftan devam edemiyormuyum

 37. Merhaba. Ben bilgisayar Programcılığı ve adalet bölümlerini bitirdim. DGS ye bilgisayar Programcılığı alanından gireceğim. istediğim bölümde Adalet dersleri var acaba o derslerden muaf olur muyum ?

 38. Mrb dgs ile çocuk gelişimi 4 yıllığa tamamlayabilir miyiz? Açıköğretim de çocuk gelişimi var mii ??

 39. Merhaba admin bana da bir konuda yardımcı olurmusunuz ben bu yıl mezun oldum isletme 2 yıllık onlisans mezunuyum 3. Sınıfa tamamlamak istiyorum DGS sınavına girmem mi gerekicek. Birde bu DGS sınavını kacırmış oluyorum bir sonraki yıl DGS sınavı için kayıt tarihi belli midir
  Teşekkürler

 40. Slm..Ben iki yıllık tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünu okudum.. sınavsız geçiş hakkıni kullanarak sağlık yönetimi bölümüne geçiş yapabilir miyim bilgi verirseniz sevinirim..

 41. Mrb ben önlisans işletme mezunuyum 2014 yılında dgs ile lisans tamamlamaya başvurmuştum fakat alttan derslerim oldu diger sene devam edemedim kayit bilgim şuanda pasif görünüyor tekrar devam etmek istiyorum kayitlar başladıgı zaman tekrar başvurabilir miyim yoksa dgs ye mi girmem gerekli

 42. Merb admin..bn ozel guvenlik ve koruma bolumunu bitirdim..acik ogretimde sosyal hizmetlere sinavsiz dikey gecis yapabilir miyim..yardimci olursaniz sevinirim.

 43. 2 yıllık açıköğretim muhasebe mezunuyum herhangi bir dört yıllık açıköğretime tamamlamak istiyorum dgs ye girecekmiyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.