Açıköğretim

2016 DGS Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

2016 DGS Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

2016 DGS Sınavı ne zaman, DGS’ye kimler başvurabilir, DGS başvuru tarihleri, kimler dgs sınavına girebilir, DGS başvuru ücreti,

(ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2 yıllık meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans mezunlarının yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerine geçişini sağlamak için yapılan merkezi bir sınav. Peki DGS başvuruları nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS’ye kimler başvuru yapabilir?  DGS’nin tüm şartlarını ve başvuru işlemlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Bilindiği üzere önlisans mezunlarının Açıköğretim lisans programlarına geçişi artık DGS ile yapılmakta. O yüzden DGS açıköğretim lisans programlarına geçiş yapmak isteyen önlisans mezunları için ayrı bir önem arz ediyor.

2016 DGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN ?

31 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak olan 2016 DGS sınavına başvurular 31 Mayıs – 13 Haziran tarihlerinde alınacak.

DGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER ?

2 Yıllık önlisans mezunlarının 4 yıllık lisans programlarına geçişi sağlayan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvurabilmek için adayların bazı şartları taşıması gerekmekte. Kimler DGS ‘ye başvurabilir, kimler DGS ye başvuramaz.

 • Lisans bölümlerine dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışında ki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile
  aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.
 • Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya
  merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek
  zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.
 • Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.

DGS SINAV BAŞVURU ÜCRETİ

SINAV ÜCRETİ: 80,00 TL
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ: 3,00 TL

2016-DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde http://www.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirler. Başvurular, 31 Mayıs-13 Haziran 2016 tarihlerinde elektronik ortamda alınacaktır.
Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış sayılacağı için sınav ücretinin belirtilen süreler içinde mutlaka yatırılması gerekmektedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.) ve geçerli eğitim bilgisi bulunan adaylar; başvuru işlemlerini internet üzerinden bireysel olarak (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden yapabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar ile sistemde mevcut eğitim bilgisinde düzeltme/değişiklik olan adaylar başvuru işlemlerini bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

** Eğitim bilgisi: Adayların ön lisans eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (KKTC, yurt dışı, askeri okul öğrencileri/mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan YU numarası) adaylar) adayların ise varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır.

Önemli : Sınava başvuru işlemini yaptığı halde belirtilen tarihler içinde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış sayılacağı için başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bu adayların bina/salon atamaları yapılmayacak ve bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

İnternetle bireysel başvurular

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.

DİKKAT: Başvurunun yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün, yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.
İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, sistemde sağlık bilgisi bulunmayanların veya değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak başvurular

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, sınava başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.
Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapacak adayların başvuru merkezine giderken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:
• Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu
• Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir.)
• ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi bulunmayan adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık raporlarının bir örneği, engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday tarafından başvuru süresi içinde ÖSYM’ye gönderilecektir.)
• ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais) eğitim bilgisi bulunmayan adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais) kayıtlı olan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği (Başvuruda, adayın eğitim bilgilerini gösterir belgesi başvuru merkezi görevlisi tarafından kontrol edilerek adayın başvurusu alınır. Bu belgesi yanında bulunmayan adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmez. Eğitim bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge başvuru merkezlerinde teslim alınacağından adaylar bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır. Belgenin aslı ve onaysız bir fotokopisinin adayın yanında olduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Belgelerin asılları başvuru merkezlerine teslim edilmemelidir.)

DGS SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

Sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar bu değişikliği başvuru süreleri içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz. ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı merkezlerine ek yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların, DGS başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (DGS son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir.
ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar. Yanlış beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabilecektir. Sınava girmek istediği merkezi yazmayan adaylar, ÖSYM tarafından herhangi bir sınav merkezine atanırlar. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Başvuran aday sayısının 1.000’den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapıp yapmama hakkında ÖSYM Başkanlığı tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar verilecektir.

Sınav Merkezleri ve Kodları

010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
067 ANKARA/YENİMAHALLE
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL 1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir)
343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
344 İSTANBUL 4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
352 İZMİR/KUZEY (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
580 SİVAS
610 TRABZON
650 VAN

İlgili Makaleler

17 Yorum

 1. Merhaba,
  Ben dış ticaret mezuyum, aöf e iktisat tan kayıt yapmam için ösym den tercih mi yapmam gerek, yani bi dgs puanı ile hem örgün hemde aöf den okuyabilir miyim? Şimdiden teşekkürler

 2. elektrik bölümünü bitirdim işletme bölümünü okumak istiyorum . işletmeden mezun olduktan sonra lisans mezunu olarakmı sayılcak.

 3. Ben halkla ilişkiler ve tanıtım mezunuyum. Halkla ilişkiler ve reklamciliga tamamlamak istiyorum ama aöf de bu bölüm var mi yok mu anlamadim

 4. aof terchlerinide dgs terchleri aynı 30 terch içindemi yapılck. mesela bugun dgs terchleri basladı 28 ini orgun son ikisini aof terchimi yapıcz. lutfen anlatrmsınz. tesekkürler…

 5. ben büro yön. ve yön asıstanlıgı mezunuyum dgs ye gırdım acık ogretımden yönetim bilişime gitmek istiyorum bu bolumun acık ogretımı varmıdır acaba

 6. Admin ben tıbbi lab. Teknik. Bölümü mezunuyum. Bana herhangi kolay okunacak dgs ile geçiş yapabilecegim bir bolum Söyler misiniz.
  Bide 2 yilda lisans mezunu oluyoruz demi.
  Teşekkürler

 7. şimdi bu 2016-2017 eğitim öğretim yılında sınavsız aöf ün herhangi bi bölümüne 3. sınıftan devam edemiyor muyum? illa dgs mi girmemiz lazım ?

 8. Ben iki yıl önce halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldum ama şimdi açıköğretimden dört yıllığa çevirip maliye okumak istiyorum. Bunu sınavsız yapabilirmiyim?

 9. İyi günler 2 yıllık makine mezunuyum önceden işletmeye tamamlıyor Duk ama şimdi sadece mühendislikler e gide bilecegim

 10. yılda sadece 1kez mi dgs sınavı olacak=? benim haberim yoktu bu sistemden,, günüde geçmiş ,, nasıl olacak , alternatif yolları varmı?

 11. Gaz ve tesisat teknoloji bölümü mezunu olacam bu donem sondu ben simdi 2 yildaha aciktan isletme okuyum 4 e tamamliyim diyodum bu olmazmi

 12. Muhasebe be vergi uygulamaları 2 yıllık mezunum açıköğretim işletme okumak istiyorum dgs ile anadolu üniversitesinin aö işletmeye girebilirmiyim bu kafamı çok karıştırıyor

 13. açıköğretim fakültesi önlisans halkla ilişkiler bölümü mezunuyum lisans tamamlamak istiyorum yararlanabilirmiyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.