Duyurular

Açıköğretim 2020 Ders Muafiyeti İtiraz İşlemleri

2020-2021 öğretim yılında YKS Kayıt, YKS Ek Yerleştirme ve İkinci Üniversite Kapsamında yeni kayıt yaptıran öğrenciler, 30 Kasım – 4 Aralık 2020 arasında aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sistemi “Muafiyet Başvuru” panelinden muafiyet itiraz başvurusunda bulunabilecektir. Muafiyet itiraz başvurusu, sadece bir kez olmak üzere ilan edilen tarihler arasında yapılmakta olup daha sonraki muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2020-2021 öğretim yılında YKS Kayıt, YKS Ek Yerleşti̇rme ve İkinci Üniversite Kapsamında kayıt yaptıran (Çevrimiçi Başvuru sırasında talepte bulunan ve bulunmayan) tüm öğrenciler;

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II,
 • Türk Dili I – II,
 • Yabancı Dil I – II

ders/dersleri için muafiyet itirazında/başvurusunda bulunabilecektir.

Bir yükseköğretim programından mezun olan veya bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran ve muafiyet talep edecek öğrencilerden, “Muafiyet Başvurusu” panelinde YÖKSİS (e-devlet sorgusu) üzerinden;

 1. Bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerin, muafiyet başvurusunda yer alan muafiyet adımındaki gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması yeterlidir.
  DİKKAT: YÖKSİS’te bilgisi bulunmayan öğrencilerin, kayıtlarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurarak YÖKSİS bilgilerini güncelletmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki öğrenciler, YÖKSİS bilgilerini güncelledikten sonra tekrar muafiyet talebinde bulunabilecektir.
 2. Bir yükseköğretim programında kayıtlı, kaydı silinmiş ve lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması almış öğrencilerin, muafiyet başvurusunda yer alan muafiyet adımındaki gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması ve Türkçe – Onaylı Not Durum Belgesini (Transkript) sisteme yüklemesi gerekmektedir.
  UYARI: Çevrimiçi Başvuruda Türkçe ya da onaylı olmadığı halde muafiyet talebi için yüklenen belgeler reddedilmiştir. Muafiyet itiraz başvurularında da Türkçe ya da onaylı olmayan belgeler reddedilecektir. Bu nedenle öğrencilerimizin uygun belgeyi yükleyerek başvuruda bulunması gerekecektir. Daha sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca İngilizce belgeler kabul edilmediğinden; öğrencilerin YÖK Zorunlu Dersleri alıp başarılı olduğuna dair (ders adı ve notunu gösteren) ilgili yükseköğretim kurumundan Türkçe “İlgili Makama” ya da resmi bir yazı/belge ile başvurması gerekmektedir.

YÖKSİS’te en az bir yükseköğretim programına ait bilgisi olmayan öğrenciler ise başvuru sırasında öğrenim durum bilgilerini kendileri girip, belgelerini yükleyerek başvuruda bulunabilecektir. Bu durumdaki öğrencilerden bir yükseköğretim programından mezun olanların, mezuniyet belgesini; bir yükseköğretim programında kayıtlı/kayıt sildirmiş/lisanstan ön lisans diploması almış olanların ise not durum belgesini, sisteme yüklemesi gerekecektir.

Bir yükseköğretim programından;

 • Mezun öğrenciler, yukarıda adı geçen derslerin tümünden,
 • Kayıtlı/kaydı silinmiş/lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alan öğrenciler, yukarıda adı geçen alıp başarılı olduğu derslerden ders transferi ve muafiyet talebinde bulunabilir.

Muafiyet talebinde bulunmak isteyen öğrenci YÖKSİS’te bir yükseköğretim programından mezuniyeti varsa; diğer (kayıtlı, kayıt sildirmiş ve lisanstan ön lisans diploması) kayıtları, muafiyet başvuru ekranında gösterilmez. Öğrenci, mezun kaydından tüm YÖK zorunlu derslerden muafiyet talep edebildiği için herhangi bir mezun kaydını seçerek tüm derslerden muafiyet talebinde bulunabilir.

Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kaydı bulunan ve bu kaydındaki bilgilerine göre muafiyet talep eden öğrencilerin de yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde ÖSYM numarası ile kaydı bulunan, T.C. kimlik numarası bulunmayan öğrencilerin muafiyet işlemleri için belirtilen tarihler arasında muafiyet başvurusu yapmadan önce öğrenci numarasını güncelletmesi gerekmektedir.

UYARI: “Muafiyet Başvuru” panelinde başvurusunu onaylayan (kaydeden) öğrenci, tekrar muafiyet başvurusunda bulunamaz. Bu nedenle öğrencilerimizin başvurunun sonunda “Kaydet” butonuna basmadan başvurusunun doğruluğundan emin olması gerekmektedir. Daha sonra diğer kanallardan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Çevrimiçi (Online) Başvuruda talepte bulunulan ve muafiyet işlemi yapılan dersler için tekrar talepte bulunulmasına gerek yoktur.

Muafiyet Başvurusunda Bulunan/Bulunacak Öğrencilerin Dikkatine!
Muafiyet işlemi yapılan dersler, Güz Dönemi Ara Sınavına kadar Ders Durum Panelinde MU harf notuyla gösterilmesi halinde; sınav cevap kağıdınızda/online sınavınızda işaretleme yapmayınız. Muafiyet işlemi yapılan dersler, Güz Dönemi Ara Sınavına kadar Ders Durum Panelinde “MU” harf notuyla gösterilmemesi halinde; sınav cevap kağıdınızda/online sınavda işaretleme yapınız.

Açıklamalar

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II ve Yabancı Dil I – II (İngilizce, Almanca ve Fransızca) dersleri dışındaki dersler için muafiyet talepleri kabul edilmez.
 2. Muafiyet talebinde bulunacak tüm öğrencilerin (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde daha önce bir kaydı olanlar dahil) muafiyet başvurusunda yer alan muafiyet ile ilgili adımları eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir. Muafiyet işlemleri için başvurusunu tamamlamayan veya muafiyet başvurusundaki işlemleri eksik yerine getiren öğrencinin muafiyet başvurusu kabul edilmeyecektir.
 3. Sadece lise mezuniyeti bulunan öğrenciler, muafiyet itiraz başvurusunda bulunamaz. Ancak bir yükseköğretim programından mezun olan ya da yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran öğrenciler, muafiyet başvurusunda bulunabilir.
 4. Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrenciler, muafiyet başvurusunda yer alan muafiyet ile ilgili adımlarda listelenen yukarıda adı geçen tüm derslerden muafiyet talep edebilecektir. (Öğrenciler hem Güz hem Bahar Dönemi dersleri için muafiyet başvurusunda bulunabilir.)
 5. Muafiyet Başvuru panelinde yer alan dersleri işaretlemeniz gerekmektedir. İşaretleme yapmadığınız ya da başarılı olmadığınız dersler için yaptığınız başvurular kabul edilmeyecektir. Muafiyet talebinde bulunulan dersler için muafiyet iptali yapılmaz.
 6. Bir yükseköğretim programından mezunsanız sadece mezun olduğunuz üniversitenin bilgisini girmeniz yeterlidir.
 7. Muafiyet işlemleri için gerekli belge/belgelerinizi ilan edilen tarihler arasında sisteme yüklemeniz gerekmektedir. AÖF büroları tarafından belge yükleme, muafiyet başvurusu yapılması gibi işlemler yapılmayacaktır. Muafiyet başvurusundaki tüm işlemlerden öğrenci sorumludur.
 8. Muafiyet işlemleri için gerekli belgeler ile ilgili aşağıdaki açıklamalara dikkat ediniz.
  1. Islak imzalı ve mühürlü Not Durum Belgeleri kabul edilemektedir.
  2. Elektronik imzalı belgeler (karekodlu belgeler), doğrulanması halinde kabul edilmektedir.
  3. Hologramlı belgeler kabul edilmektedir.
  4. Yabancı Dil hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin hazırlık sınıfı başarı belgeleri/yazıları kabul edilmektedir.
  5. Mezuniyet durumunu gösteren “İlgili Makama” belgesi ile başvuran mezun öğrencilerin bu belgeleri, “Geçici Mezuniyet Belgesi” olarak kabul edilmektedir.
  6. Yurtdışındaki yükseköğretim programlarından mezun olan öğrenci, muafiyet talep edebilir. Bu öğrencinin muafiyet işlemleri, denklik belgesi ve Türkçe onaylı Not Durum Belgesi ile yapılır.
  7. Mezun öğrencilerin Not Durum Belgesi (Transkript) ile başvurması halinde sadece başarılı derslere muafiyet işlemi yapılacaktır. Not Durum Belgesi (Transkript), mezuniyet belgesi olarak kabul edilmemektedir.
  8. Bir yükseköğretim programı tarafından “Aslı Gibidir” onaylı belgeler kabul edilmektedir. Ancak iş yeri vb. kurumlardan onaylı belgeler kabul edilmemektedir.
  9. Yabancı dildeki belgeler kabul edilmemektedir. Muafiyet başvurularında yabancı dildeki belgelerin kurum/noter onaylı Türkçe çevirileri kabul edilmektedir. Ayrıca İngilizce belgeler kabul edilmediğinden; öğrencilerin YÖK Zorunlu Dersleri alıp başarılı olduğuna dair (ders adı ve notunu gösteren) ilgili yükseköğretim kurumundan Türkçe “İlgili Makama” ya da resmi bir yazı/belge ile başvurması gerekmektedir.
  10. Öğrenci, gerekli belgelerden birini daha önce AÖF kayıtlarında/muafiyet işlemlerinde vermiş olsa dahi ilgili muafiyet başvurusunun tamamlanması için öğrencinin gerekli belgesini sisteme yüklemesi gerekmektedir.
 9. Not Durum Belgesi (Transkript) ile başvuruda bulunduysanız muafiyet başvurunuz aşağıdaki açıklamalara göre değerlendirilir.
  1. Not Durum Belgesi (Transkript) hangi üniversiteye ait ise başvuruda o üniversite seçilmiş olmalıdır.
  2. Bir dersten alınan en son not geçerlidir.
  3. Muafiyet başvurusunda seçilen dersler için muafiyet değerlendirilmesi yapılacaktır.
  4. Muafiyet işlemleri yapılırken not durum belgenizdeki (transkriptteki) genel not ortalamasına bakılmaz.
  5. Muafiyet için yüklenen not durum belgesinde (transkriptte) farklı bir yabancı dil dersi yer alıyorsa, yüklenen belgelerdeki bilgilere göre muafiyet talebi değerlendirilir.
  6. Muafiyet veya muafiyet itiraz başvurusunda YÖK zorunlu dersler için muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin Not Durum Belgesinde YÖK zorunlu derslerin ismi farklı ise başvuruda bulundukları ders/derslerin YÖK zorunlu derslere eşdeğer olduğunu başvuru sırasında sisteme yükleyerek belgelendirmesi gerekmektedir.
 10. İlan edilen tarihlerden sonraki muafiyet itiraz ve başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.
 11. Fakültemizde ilk kez alacağınız bir derse yapılan muafiyet işlemi, genel not ortalamasını etkilemez.
 12. Muafiyet sonuçları, muafiyet itiraz başvuruları bittikten sonra 45 (kırkbeş) iş gününde tamamlanacak ayrıca ilan edilmeyecektir. Muafiyet işlemi yapılan dersler, Ders Durum Panelinde MU harf notuyla gösterilecektir.
 13. Mühürsüz, imzasız, onaysız vb. belgeler ile posta, kargo, faks, e-posta aracılığıyla gönderilen belgeler kabul edilmemektedir.
 14. Eksik belge ya da taahhüt ile başvuru alınmayacaktır.
 15. Elektronik imzalı belgeler, doğrulandıktan sonra kabul edilecektir. Doğrulanmayan belgeler kabul edilmeyecektir.
 16. Bazı üniversitelerin transkriptlerinde bir dersin ismi sadece (örneğin) “Türk Dili” olarak yer almaktadır. Transkriptte bu dersin yıllık olduğuna/bir yıl boyunca alındığına dair bir açıklama varsa; hem “Türk Dili I” hem “Türk Dili II” derslerine muafiyet işlemi yapılmaktadır. Ancak herhangi bir açıklama yoksa; o ders verilen not durum belgesinde (transkriptte) hangi dönemde yer alıyorsa Fakültemizde o döneme karşılık gelen derse muafiyet işlemi yapılmaktadır. Not durum belgesinde (transkriptte) güz ve bahar dönemleri ile ilgili bir açıklama yoksa; tek dönemler güz dönemi, çift dönemler bahar dönemi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yıllık sistemde aldığınız bir dersten muafiyet talep ediyorsanız mutlaka o dersi yıllık sistemde aldığınızı belgelendiren bir yazı/belge ile başvurmanız (not durum belgesi ile birlikte sisteme yüklemeniz) gerekmektedir.
 17. Dikey Geçiş/Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, yukarıda adı geçen derslerden muaf tutulur. Bu öğrencilerin muafiyet için başvurmasına gerek yoktur.
 18. Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt yaptırdığı programlar arasında ders intibakları dışında muafiyet talepleri kabul edilmez.

Muafiyet ile ilgili tüm sorularınız ve cevapları için aosdestek.anadolu.edu.tr bağlantısından yararlanabilirsiniz.

Muafiyet işlemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve Muafiyet Esaslarına göre yapılmakta olup muafiyet talebinde bulunan öğrenci, bu duyuruda yer alan açıklamaları kabul etmiş sayılır.

Kaynak: Aof Muafiyet

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.