Açıköğretim

Açıköğretimde Dikey Geçiş

Açıköğretimde

Örgün eğitim veren üniversitelerde yer alan yatay ve imkanları, Açık Öğretim fakülteleri içinde geçerli olmakta ve öğrencileri örgün eğitim alan öğrenciler gibi bu imkanlardan faydalanabilmektedir. Açıköğretimde dikey geçiş sınavsız olarak direk kayıt şeklinde olmaktadır.

Açıköğretimde Dikey geçiş hakkı; ön lisans diplomasını alan 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları veya 2 yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan öğrencilerin, bölümlerinin devamı nitelikte olan açık öğretim İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Konaklama İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji gibi lisans bölümlerine DGS sınavına girmeden, kontenjan sınırlaması olmadan kayıt için başvuran herkes direk 3.sınıfa kayıt olabilmektedirler. Örgün eğitimde ise ön lisans diplomasını alan 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ve mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, belirli şartları yerine getirmeleri koşulu ile diplomasını aldıkları üniversitenin ya da diğer üniversitelerin, kendi okudukları alanlarıyla ilgili kontenjanlı olan 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş sınavını yani DGS’yi kazanmak koşuluyla, kontenjanlar dahilinde geçiş yapma hakkının tanınmasıdır. Geçiş yaptıkları bölümden lisans diploması alma şansına sahiptirler. Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Fakültelerinin ön lisans programlarından mezun olmuş olan öğrencilerin Açık Öğretim, İktisat veya İşletme Fakültelerinin lisans bölümlerine sınava girme koşulu aranmadan Dikey Geçiş kapsamında kayıtlarını yaptırma şansına sahiptirler. Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine sınavsız bir şekilde Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptırmak için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yani ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına yani DGS’ye girme şartı aranmamaktadır. Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin Dikey Geçiş kapsamında mezun oldukları bölümlere ve Açık Öğretim sistemine göre öğretim gerçekleştiren Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 5. yarıyılına (3.sınıfa) doğrudan veya 5. yarıyılına ekstra fark dersleri alarak kayıt için başvurma şansına sahiptirler. Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki 4 yıllık lisans bölümlerine Dikey Geçiş imkanı ile kayıt yaptıracak adayların işlemleri ilgili üniversitenin web sayfalarından ( kayit.anadolu.edu.tr adresinden Dikey Geçiş linkinden )  internet Başvuru bölümünden online olarak ve AÖF Bürolarından Kayıt yaptırarak iki aşamalı şekilde gerçekleştirilmektedir. İnternetten online ön kayıt yapıldıktan sonra Vakıfbank’a harç ücreti yatırılır ve kayıt evrakları size en yakın aöf bürosuna teslim edilerek kayıt işlemi tamamlanmış olur.

 başvuru tarihleri her yıl Anadolu Üniversitesinin internet sitesinde duyurulmaktadır. Kayıtlar duyurulan bu tarihler arasında yapılmakta ve kesinlikle uzatılmamaktadır.

Dikey Geçiş ile Kayıt İçin İstenen Evraklar;

Kayıt anında AÖF Bürosuna teslim etmek zorunda olduğunuz belgeler aşağıda listelenmiştir. Bu belgeleri kayıt anından önce mutlaka hazırlayınız. Herhangi bir belge hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için belge adının üzerini tıklayınız.

1. İnternet Başvuru Belgesi ( İnternetten Ön kayıt Yaptıktan Sonra Aldığınız Çıktı )
2. Fotoğraflı-İmzalı Form ( İnternetten Ön kayıt Yaptıktan Sonra Aldığınız Çıktı )
3. Öğrenci Bilgi Formu ( İnternetten Ön kayıt Yaptıktan Sonra Aldığınız Çıktı )
4. Not Durum Belgesi ;

Dikey geçiş kapsamında kayıt yaptıracak adayların mezuniyet koşullarını sağlaması halinde Genel Not Ortalaması, önlisans programında aldığı derslerin ortalaması ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanmaktadır. Buna göre adayların mezun oldukları okuldan alacakları  Genel Not Ortalaması 4′lük sisteme göre düzenlenmiş Not Durum belgesinin aslını kayıtta AÖF Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

5. Öğrenim Belgesi ;

2 yıllık Önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından “Aslının Aynıdır” onaylı öğrenim belgeleriyle kayıt yaptırabilirler.

Bunun dışında diğer resmi veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisi ile kayıt yapılmaz.

Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar. Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca “Aslının Aynıdır” onayı yapılmaz. Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “Diploma Bilgilerini İçeren ÖğrenimBelgesi”nin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vb.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa, bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız (Evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir.

a) Diplomanın Onaylı Fotokopisi: Meslek Yüksekokullarından veya Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programlarından mezun olan adaylar, önlisans diplomalarının onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

b) Geçici Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi: Önlisans diploması henüz düzenlenmemiş olan adaylar, okullarından aldıkları geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

c) Yurt Dışı Mezuniyet Belgesi: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş olanlar mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi yanında, Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alınan denklik belgesinin onaylı fotokopisini de vermek zorundadırlar.

Yukarıda sayılan öğrenim belgeleri dışında kalan, ilişik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve sertifikalar, mezuniyet belgesi yerine kesinlikle kabul edilmez ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarında son sınıfta olup Dikey Geçiş başvurusu yapan öğrencilerden mezun olamayanlar kayıt yaptıramazlar.

6. Fotoğraf

Kayıt işlemlerinde, ÖSYM’de bulunan veya internet başvuru sırasında yüklediğiniz dijital fotoğraf kullanılacaktır.

Fotoğrafların son altı ay içinde, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, kayıt için AÖF bürosuna giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Fotoğrafı yukarıdaki niteliklere uymayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Dijital ortamda alınan fotoğrafların kayıt için uygun olmaması halinde, AÖF bürosu öğrenciden 4 (dört) adet 4,5×6 cm. boyutunda fotoğraf isteyecektir. Bu fotoğrafların birbirinin aynısı olması gerekmektedir. Bu fotoğraflardan 2adedini, internet başvuru sitesinden dökümünü aldığınız Fotoğraflı-İmzalı Form ile Öğrenci Bilgi Formuna yapıştırınız.

Kayıtlarda alınan fotoğraflar taranarak elektronik ortama aktarıldığından fotokopi, bilgisayar vb. yollarla çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

7. Askerlik Durum Beyanı

Kayıt yaptıracak adaylar internetten yapılan başvuruda beyan edilen “Askerlik Durumu”na ilişkin belgesini kayıt için AÖF bürosuna vereceklerdir.

Erkek öğrencilerin askerlik durumları TECİLLİ, YAPTI, YAPIYOR, YAŞ SINIRINI AŞMIŞ veya MUAF olabilir. Bunlar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

TECİLLİ: Erkek adaylardan halen askerliğini yapmamış olanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Tecilli”yi seçeceklerdir.

YAPTI: Askerliğini yapmış olanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Yaptı”yıseçeceklerdir.

YAPIYOR: Halen asker olanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Yapıyor”useçeceklerdir.

YAŞ SINIRINI AŞMIŞ: 1975 ve öncesi (1975, 1974, …) doğumlu erkek adaylar, yasada yazılı yaş sınırı dışına çıktıklarından, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Yaş Sınırını Aşmış”ı seçeceklerdir.

MUAF: Yasal nedenlerle askerlikle ilişiği olmayanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Muaf”ı seçeceklerdir.

Aşağıya Hangi bölüm mezunlarının, hangi açıköğretim bölümlerinden birisinin 3.sınıfına kayıt olabileceğini gösterir tabloları ekliyorum arkadaşlar. Bölümünüzün adı 1. tabloda yok ise 2. tabloda olabilir. İkisini de kontrol etmenizi öneriyorum.

Diplomasını henüz almamış olanlar geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır.

Kontenjan sınırı bulunan 4 yıllık lisans programlarına Dikey geçiş hakkı ile girmek isteyen öğrencilerin DGS yani dikey geçiş sınavına girmeleri gerekmektedir. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan ağırlıklı olarak yetenek gerektiren bir test sistemi uygulanmaktadır. Sınav 3 saat sürmektedir. (180 dakika). Öss’nin aksine öğrencinin mantığını ve yeteneğini ölçmek için uygulanan DGS sınavı bu yönü ile Ales’e benzetilmektedir. Lisans öğrenimine başlayacak olan öğrenciler için üniversiteleri tarafından Lisans Öğrenimlerine Hazırlık Programı uygulanmaktadır. Bu programın amacı öğrenciye birinci ve ikinci sınıfından eksik kaldığı alanlarda ders sorumluluğu yüklenmesidir.

 

 

 

İlgili Makaleler

9 Yorum

  1. Ben su an aof halkla iliskiler ve tanitim bolumunu okuyorum bitirdikten sonra 4 yilliga tamamlama imkanim var mi ? Hangi bolumler olabilir ?

    1. Mezun olduğunuz okuldan alacağınız “Genel Not Ortalaması 4′lük sisteme göre düzenlenmiş Not Durum belgesi”nin aslını kayıt evrakları arasına ekleyeceksiniz.

  2. çok etkileyici bir yazı olmus açıkcası faydalanım, açık öğetime dikey geçiş konusunda bi sorum olacaktı, peki 2 yıllıktan 4 yıllığa geçmek mümkünmü teşekkürler..??

    1. Evet 2 yıllık bölümlerin mezunları sınavsız olarak 4 yıllık lisans bölümlerinin 3.sınıfına kayıt olabilmekteler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.