Anadolu Üniversitesi Aöf

Anadolu Üni. Aöf Batı Avrupa Programları/Bölümleri

Anadolu Üni /

1986 yılında Almanya’nın Köln şehrinde Anadolu Üniversitesi’nin açmış olduğu Aöf bürosu ile başta Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, eğitim ve kültür ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan eğitim-öğretim hizmetleri, günümüzde daha yaygın ve etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Aöf Batı Avrupa programlarının amacı, yurt içinde yer alan uzaktan öğretim sistemi ile eğitim veren fakülteler gibi avrupada oturan Türk vatandaşlarına yöntemi ile yükseköğretim hizmetini en iyi şekilde sunmaktır.

Batı Avrupa Programlarına olan öğrenciler, Türkiye’de resmi bir devlet üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi’nin İşletme, İktisat veya Açık Öğretim Fakültesine resmen kayıtlı olan öğrencileridir. Batı Avrupa Programları dahilinde yurtdışında hizmet veren bürolar, Anadolu Üniversitesi’nden bağımsız olarak öğretim programları uygulayan bir kurum değildir. Anadolu Üniversitesi tarafından uzaktan öğretim veren yükseköğretim programlarına devam etmek isteyen ve yaşamlarını Avrupa’nın farklı yerlerinde sürdüren lise ve dengi okul mezunu öğrencilerin yükseköğrenim taleplerini karşılamak üzere kurulmuş bir sistemdir. Günümüzde Avrupa’nın değişik ülkelerinde hayatlarını devam ettiren yaklaşık 2.000 öğrenci Anadolu Üniversitesi AÖF, İktisat ve İşletme Fakültelerine bağlı olarak, değişik yükseköğretim programlarında öğrenim görmeye devam etmektedir. Bu program dahilinde yer alan ön lisans Programları yani 2 yıllık fakülteler arasında; Açık Öğretim Fakültesi – Dış Ticaret Ön Lisans Programı (ihracat ve ithalata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili iş kollarında çalışmayı hedefleyen kişiler yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır) – Turizm ve Otelcilik Ön Lisans Programı (işletmelerin nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması için uygulamaya konulan bir programdır) – Halkla İlişkiler Ön Lisans Programı (halkla ilişkiler alanında bilinçli bir şekilde çalışacak insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır) – Bilgi Yönetimi Ön Lisans Programı (internet ve intranet alanlarında nitelikli elaman yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır) – İlahiyat Ön Lisans Programı (toplumu doğru dini bilgiyle buluşturmayı amaçlayan bir programdır)yer almaktadır.

Batı Avrupa Programı dahilinde lisans programları yani 4 yıllık Fakülteler arasında; AÖF Fakülteleri, Türk Dili ve Edebiyatı (örgün öğrenime katılma fırsatı olmayan öğrencilere lisans diploması şansı tanımaktadır) – Sosyoloji (sosyolojiye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere eğitim olanağı sunmaktadır) bölümlerinden oluşmaktadır. İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünü (yönetim, organizasyon, üretim, pazarlama, finans ve personel gibi temel konularında sağlıklı karar yetisi sağlayan bir programdır) kapsamaktadır. İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü (ekonomik bilgi, analiz ve kararların gerektirdiği, para-kredi, bankacılık, borsa işlemleri, iç ve dış ticaret gibi iş kollarında çalışabilecek elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır) ve Kamu Yönetimi Bölümünden (programın amacı, iktisat bölümü öğretim amaçları ile aynı olup, iktisatçılık, müfettişlik, planlamacılık görevlerde akademik çalışma imkanı sunmaktadır)meydana gelmektedir. Uzaktan eğitim olanakları ile mezun olan öğrenciler, örgün eğitim mezunları ile aynı diplomayı almakta ve diplomalarında Açık Öğretim, Batı Avrupa Programı ya da Uzaktan Eğitim gibi ibareler yer almamaktadır.

Avrupada Aöf Kayıtları ve Nasıl Yapılmaktadır

Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptırabilmek için adayların öncelikle Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinde geçerli oturma iznine sahip olması ve bunun kesin kayıt süresi içinde de devam etmesi veya öğrenime başladığında yukarıda belirtilen bu ülkelerden birinde ikâmet etmek üzere Türkiye’den bu ülkelere gidecek olanlardan,

 • T.C. vatandaşı olan (Yabancı öğrenci kontenjanı bulunmaktadır),
 • Lise veya dengi bir okulu bitiren veya kesin kayıt süresinde bitirecek olan (sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır),
 • Üniversitemiz tarafından Avrupadaki sınav merkezlerinde yapılan Giriş Sınavı’nı veya Türkiye’de ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan ÖSS(Öğrenci Seçme Sınavı)’nı kazanan,
 • Öğrenim bedelini karşılayan,
 • Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istecek diğer belgeleri sağlayan  (Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların Türkiye Cumhuriyeti Lise veya  dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk yükseköğretim mevzuatına  göre çekilmiş 4,5×6 ölçülerindeki dört adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu,  üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu, askerlikle ilişkisi bulunanların askerlik tecil belgeleri gibi)

herkes kayıt yaptırabilir.

Adayların Türkiye’ye tatile gitmeden önce diploma ve askerlik durumlarıyla ilgili belgelerini kontrol etmeleri, gerekiyorsa bu belgeleri izin dönemlerinde Türkiye’de bulundukları süre içinde hazırlatmaları, zamandan tasarruf sağlamaları ve kayıt işlemlemlerindeki kolaylık açısından önerilir.

Giriş Sınavı veya ÖSS sonucuna göre kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere kesin kayıt için hazırlamaları gereken belgelerin neler olduğu kayıt sırasında ayrıca duyurulacak; kesin kayıt için gerekli bazı formlar adayların adresine üniversitemiz tarafından gönderilecektir.

Giriş Sınavı, ÖSS Sonucu veya Sınavsız Kayıt Uygulaması

Batı Avrupa Programlarında öğrencilik hakkını elde etmenin koşullarından biri, Giriş Sınavında yeterli başarıyı sağlamaktır. Batı Avrupa Programları için yapılan Giriş Sınavı, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan yetkiye dayalı olarak Üniversitemiz tarafından yurtdışında yapılmaktadır. Bu sınav, başvuran adayları elemekten çok, öğrencinin açıköğretim programlarını başarı ile izleyip izleyemeyeceğinin belirlenmesi amacını taşımaktadır.

Giriş sınavı çoktan seçmeli test türünde . Sınav soruları sözel ve sayısal  olmak üzere iki bölümden oluşur. Sözel bölüm, liselerde görülen genel kültür, dil, edebiyat, tarih, coğrafya vb. gibi derslerle ilgili bilgileri ölçmeye dönük sorulardan; sayısal bölüm ise matematik ve fen bilimleri dersleri ile ilgili sorulardan oluşur.

Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupadaki Açık Yükseköğretim Programlarında öğrenim görmek isteyen ancak, Giriş Sınavına katılmamış adaylar da Türkiye’de ÖSYM tarafından yapılan sınavı kazanmaları ve bulundukları ülkede geçerli oturma iznine sahip olmaları şartıyla kayıt için başvuruda bulunabilirler.
Giriş Sınavı Ücreti ve Kesin Kayıt İçin Ödenecek Öğrenim Gideri

Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupa Programlarında kayıt yaptıran öğrenciler, her yıl için bir öğrenim gideri öderler. Bu gider, yurtiçinde ve yurtdışında öğrencilere sunulan büro hizmetleri, öğrenci işleri, yazışmalar, telefon ve posta giderleri ile öğretim malzemeleri (ders kitapları ve video kasetleri), sınavlar (giriş sınavı hariç), akademik danışmanlık hizmetleri ve yüz yüze öğretim giderlerini kapsar.

Programa kayıt yaptıracak öğrencilerin bir öğretim yılı için ödemeleri gereken öğrenim gideri katkı payı, her öğretim yılı için kesin kayıt aşamasından önce, Üniversite yönetimince belirlenir. Öğrenciler öğrenim giderinin dışında başka bir ücret ödemezler. Ancak kesin kayıt yaptıran öğrencilere gönderilen öğretim malzemelerinin (ders kitapları ve video kasetleri), gönderilen ülke yasalarına göre ortaya çıkacak gümrük, katma değer vergisi ve diğer ödemeleri öğrencilere aittir.

Giriş Sınavının Yapılacağı Tarihleri ve Yerleri

Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarına Giriş Sınavı aksi yönde bir duyuru yapılmadığı sürece, aşağıdaki ülke ve şehirlerde yapılır:

Almanya : Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Münih, Stuttgart
Avusturya : Viyana
Belçika : Brüksel
Fransa : Paris
Hollanda : Den-Haag (Lahey)
İngiltere : Londra
İsviçre : Bern
Türkiye : Eskişehir

Adaylar, Önkayıt Başvuru Formunu doldururken bu sınav merkezlerinden birini seçebilirler. Yukarıdaki ülkelerden haricinde başka ülkelerde oturanlar, kendilerine en yakın bir sınav merkezini seçerler. Bunun dışında, sınav tarihinde Türkiye’de bulunup da kayıt formunda Eskişehir’i işaretleyenler, sınava Eskişehir’de girebilirler. Giriş sınavına Eskişehir’de girenler, kesin kayıt aşamasında kendilerine gönderilecek “Bilgi Düzeltme Formu”nda yeni sınav yerlerini mutlaka belirteceklerdir.

Giriş sınavı sonuçları ağustos ayı içinde adayların adreslerine gönderilir ve kazanan adayların kayıtları ÖSS sonucu ile başvuran diğer adaylarla birlikte Eylül ayı içinde yapılır.

Giriş Sınavına Başvuru

Batı Avrupa Programlarına Giriş Sınavı’na katılmak istiyorsanız, Batı Avrupa Büromuzu aşağıdaki iletişim adreslerinden arayıp, Başvuru Kılavuzu ve önkayıt formu isteyiniz.

 

Başvurularınız için adres, telefon ve faks numaraları

Batı Avrupa Programları İrtibat Adresi :

Anadolu Universität
Kontaktstelle für Westeuropa
Friesenplatz 13
50672 Köln / Deutschland

Tel: 0221 / 51 10 44 (5 Hat)
Faks: 0221 / 52 11 49
e-posta: bap@anadolu-uni.de

Büromuzun çalışma saatleri:
Pazartesi – Cuma: 08.00-12.00 / 13.00- 17.00
Telefonla bilgi almak için:
Pazartesi – Cuma: 14.00- 17.00
(Büromuz Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.)

Türkiye İrtibat Adresi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Batı Avrupa Programları Koordinatörlüğü
Yunus Emre Kampüsü
26470 Eskişehir – Türkiye

Tel: 0090.222.3350580’den 2675
Faks: 0090.222.320 35 55

Koordinatörlüğün çalışma saatleri: (Türkiye Saati İle)
Pazartesi – Cuma: 08.30-12.00 / 13.30- 18.00
(Büromuz Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.)

 

Sınav Sistemi

Batı Avrupa Programlarında okuyan öğrenciler ara sınavı, yılsonu sınavı veya bütünleme sınavına girerler. Çoktan seçmeli test şeklinde yapılan ve üniversitemizin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde bilgisayarla değerlendirilen bu sınavlarda öğrencilerin derslerin her birinden başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğreti ve Sınav Yönetmeliğine bağlıdır. Bu nedenle de kendilerine her öğretim yılı başında gönderilen öğrenci kılavuzundaki yönetmelik hükümlerini okuyarak daha kapsamlı bilgi edinebilirler.

Giriş Sınavı da Türkiye’de yapılan ÖSS gibi olup, adayların Türkçe, Matematik ve genel kültürle ilgili bilgilerini ölçmek amacına yöneliktir. Giriş Sınavı ile ilgili olarak detaylı bilgi almak için Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu’nu okuyabilir veya Büromuz görelileri ile irtibat kurabilirsiniz.

 

Sınava İlişkin Genel Bilgiler

Sınavlar, tüm Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de aynı anda (cumartesi ve pazar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde) yapılmaktadır. Öğrenciler, sınava üzerinde kendi adı soyadı ve öğrenci numarasının yazılı bulunduğu Sınava Giriş Belgesi ile birlikte, belirtilen salonda sınava girmek zorundadır.  Öğrencilerin sınava girebilmeleri için yanlarında bulundurması gereken belgeler şunlardır:
– sınava giriş belgesi,
– öğrenci kimlik kartı,
– fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi (pasaport, ehliyet v.b.)

Sınavların düzenleme ve uygulama standardını sağlama bakımından sınavlara katılan tüm öğrencilerin, görevlilerin yapacağı her türlü  uyarıları dikkate almaları gerekir. Sınavda uygulanacak kurallara aykırı davranışta bulunanların durumları ilgili disiplin yönetmeliğine göre değerlendirilecektir.

 

Bap Sınav Merkezleri

Üniversitemizin Batı Avrupa ülkelerindeki vatandaşlarımıza sunduğu açık yüksek öğretim programlarının tüm sınavları aksi ilan edilmedği sürece Avrupa’da altı ülkede on bir merkezde ilgili eğitim müşavirlikleri veya ataşelikleri ile işbirliği halinde yapılmaktadır. Bu merkezler Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Köln, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Münih, Berlin; Fransa’da Paris, Avusturya’da Viyana; İsviçre’de Bern; Belçika’da Brüksel; Hollanda’da Lahey (Den Haag), İngiltere’de ise Londra kentlerinde bulunmaktadır.

Öğretim yılı içerisinde Türkiye’ye kesin dönüş yapanlar Eskişehir’de sınava girebilmektedir. Bu durumdaki öğrenciler, durumlarını gösteren bir belgeyi Türkiye adresleri ile birlikte üniversitenin ilgili birimine (örn.: Batı Avrupa Bürosu’na) sınavlardan 45 gün önce bildirmelidir.

Öğrenciler, kesin kayıt veya kayıt yenileme sırasında bu merkezlerden birini tercih etmekte ve sınava giriş belgeleri buna göre düzenlenmektedir.

İlgili Makaleler

30 Yorum

 1. Merhaba ben eş birleşiminden almanyaya gideceğim. Fakat türkiyede veteriner lobırant bölümünü kazandım. Almanyada öğrenimimi değerlendirebilir miyim?

 2. Merhaba..Izmir kiz meslek lisesi mezunuyum ve su an 50 yasindayim.Yas sorun teskil edermi?Sinavsiz olarak sosyoloji bolumunde okumak istiyorum.Mumkunmu?Harclarin yillik maliyeti ne kadar?Ve en son olarak su an itibariyle Almanyada yasiyorum.Bu alinacak olan egitimin Aanyada gecerliligi varmi ve is bulmada ne kadar getirisi olur?Tesekkur ediyorum.Iyigunler.

 3. Merhaba

  Ben bati Avrupa programlarindan 2004 yilinda 4 Yillik isletmeyi bitirdim.
  Yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorum gerekli bilgi ve kayit formu yollarsaniz memnun olurum.

  Selamlar
  Ahmet Cünedioglu
  Ohlendorferweg 2
  30459 Hannover

  Telefon 015778255745

  1. ahmet bey merhabalar . bende bu donem tıpkı sız gıbı batı avrupa programına kayıt olacagım son sınıf ögrencısıyım. yüksek lısans yapmak ıstıyorum sız sormussunuz ama herhangı bır beılgıye ulasabıldınıy mı acaba yardımcı olursanız sevınırım tesekkürler

 4. Merhaba ben acik ogretimle orta okuluna gitmek istiyorum . Ne yapmaliyim lutfen yardimci olun.

 5. Merhaba ben almanyada yasiyorum. Acik ogretimle ilahiyat okumak istiyorum . Ne yapmam gerekir bana yardimci olurmusunuz . Teşekkür ederim şimdiden

 6. Merhaba arkadaslar okuyan arkadaslarla bilgi alisverisi yapmak icin Belirli bir sayfaniz varmi ?

 7. Mrb ben şimdi açık öğrtim orta okul gidiyorum ve bunu isviçrede devam ettirmek istiyorum şuan öğrencilik durumum donuk durumda gerek isviçrede devam ettirmem için ne yapmam gerekiyor ve orada kayıt yenileme ücreti nedir

 8. Çocuk gelişimi bölümü mesleklisesi mezunuyum Avusturya’da yaşıyorum üniversite eğitimimi tamamlamak istiyorum yardımcı olurmusunuz.

 9. Ben çocuk gelişimi meslekidedir mezunuyum Avusturya’da yaşıyorum üniversite Nasıl başvuru yapabilirim.

 10. Ben bati avrupa sosyoloji 2. Donem ogrencisiyim, hukuk okumaya heveslendim, bunun icin turkiye adalet bolumune nasil ve ne zaman gecis yaptirabilirim.buroyu aradim, mesgul turkiye koordinatörüne yazdim, koln buroya sorun diyor, lutfen acil cevap bekliyorum

  1. Merhaba Nur sosyoloji bölümünde Okuyorsun galiba Bende Anadolu üniversitesine kayit yaptircam sadece okuyan bazi arkadaslarla bilgi alisverisi yapmak isterim

 11. online sinavsiz kayit yaptim pdf belgesi indirdim 2 sayfa gorunuyor. ödeme belgesi herhangi bir makbuz yok nereye ne kadar odenecek nasil ogrenebilirim ?Viyana’dayim tesekkurler

  1. Merhaba, ben iktisat 3 sinif ogrencisiyim kaydimi almanyaya berline naklettirdim 345 euro luk dönemlik harc giderini nezamana kadar hangi bankaya yatirmam gerekiyor bununla ilgili bilgilendirme rica edicem. iyi calismalar

   1. Batı Avrupa programları konusunda çok bilgimiz yok maalesef. Orada yer alan büronuzla irtibata geçmenizi öneririm.

 12. Merhaba
  Şu an aöf ilahiyat önlisans 2. Sınıftayım Avrupa’da görev yapmam için 4 ilahiyatı bitirmem gerekiyor bunun için ne yapmalıyım yardımlarınızı bekliyorum.

 13. Ben türkıyeden lise2terk ortaokul mezunuyum.ilahiyat okumak istiyorum ne yapabilirim? Halen sansım var mı? Okumak için

 14. Merhaba ben ilâhiyat önlisans bölümü için sınavsız yerleştirme başvurusunda bulunmak istiyorum. Tarihi hakkında bilgi verirseniz sevinirim..

  1. Sınavsız yerleştirme için YGS sınav başvurusu yapıp Sınavsız Geçiş şıkkını işaretlemiş olmanız gerekiyor. Sonrasında Temmuz ayında sınavsız geçiş yapacağını bölümü tercih edip, yerleştirme sonuçlarına göre Eylül ayında da direk kayıt olacaksınız.

 15. Hamburg da hangi okulda sinava gjrecegiz. Gereklk bilgi nerden gelecek. Nereyi aramaliyim. Yüksek lisans icin

 16. slm herkes sorum su münihte oturuyorum tarih bölümü okumak istiyorum sanirsam yok yardimci olabilirmisiniz

 17. mrb ben daha önce türkiyede AÖF felsefe bölümü okuyordum ama simdi almanyada oturuyorum acaba burda tekrar dan kendi bölümü mü devam edebilirmiyim?

 18. Mrb ben bes yildir berlinde yasiyorum turkiyeden lise mezunum öncelikle secme sinavina girmem gerekiyo galiba aof ye girmem icin berlinde nerden secme sinavina kayit yaptirmaliyim lütfen yardimci olurmusunuz kölnü aradim ancak ulasamadim sekretr. Konusuyo surekli

  1. Aşağıdaki adreslerden size uygun olanından bilgi edinebilirsiniz.

   Batı Avrupa Programları İrtibat Adresi :

   Anadolu Universität
   Kontaktstelle für Westeuropa
   Friesenplatz 13
   50672 Köln / Deutschland

   Yükseköğretim Programları
   Faks: +49 (0) 221 / 52 11 49

   Yüksek Lisans Programları
   Faks: +49 (0) 221 / 52 11 49

   Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu Programları
   Faks: +49 (0) 221 / 52 11 49

   E-posta: bap@anadolu-uni.de
   Büromuzun çalışma saatleri:

   Pazartesi – Cuma: 08.00-12.00 / 13.00- 17.00
   (Büromuz Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.)

 19. 2014-2015 acik ogretim fakultesine kayitlar ne zaman.birde ben 2002 de turkiyedeki bir duz liseseden mezun oldum.simdi almanyada yasiyorum acik ogretim fakultesine basvururken diplomam yeterlimi yoksa denklik belgeside gereklimi…lutfen acele cevap..

 20. Saglik meslek lisesi mezunuyum Turkiye den Belcika da yasiyorum sinavsiz geçiş oluyormu saglik alaninda hangi bolumlere bilgi verirseniz memnun olurum tesekkurler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.