Anadolu Üniversitesi Aöf

Aöf İngilizce 3-4 Kaldırıldı, Dikey Geçişte Ders Muafiyeti Geldi

Aöf İngilizce 3-4 Değiştirildi, Dikey Geçiş ve İkinci Üniversitede Ders Muafiyeti Geldi

Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi dekanlığı kendilerine yapılan şikayetler, öğrencilerin derslerde çok zorlanması ve YÖK’ün uyarısı ile İngilizce 3 ve 4 derslerini değiştirerek bunların yerine 2 farklı sözel ders getirdi. Aynı zamanda sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt olanlar ile  MYO ve Önlisans mezunlarının Dikey Geçiş kapsamında kayıt olduktan sonra daha önce gördükleri Türk Dili, Temel Bilgi Teknolojileri (Bilgisayar), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil 1-2 derslerinden de muaf olduklarını açıkladı.

İkinci Üniversite Okuyanlar ile MYO ve Önlisans mezunlarına Müjde…

Açıköğretim fakültesi lisans bölümlerine, Sınavsız ikinci üniversite ve Dikey Geçiş kapsamında kayıt olan öğrencilerin tüm dersleri alma zorunluluğu bulunmakta idi. Fakat açılan davalar ve YÖK ün uyarısı ile dikey geçişte ders muafiyeti tanınmış oldu. Karar uyarınca mezun oldukları üniversitede gördükleri ve başarılı oldukları Türk Dili, Temel Bilgi Teknolojileri (Bilgisayar), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil 1-2 derslerinden muaf tutulacaklardır. Diğer tüm dersleri ise almak durumundalar. Muafiyet şimdilik sadece bu dersleri kapsamaktadır. İkinci Üniversite ve DGS kapsamında daha önce kayıt olmuş olan mevcut öğrenciler ve yeni kayıt olacak olan öğrenciler aşağıdaki şartlara göre başvurarak veya otomatik olarak muaf olacaklardır.

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ
ÖSYS EK YERLEŞTİRME, İKİNCİ ÜNİVERSİTE ve LİSANS TAMAMLAMA KAPSAMINDA
KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET DUYURUSU

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren her dönemde yapılmak üzere, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II, Temel Bilgi Teknolojileri I – II derslerine yapılacak ders transferi ve muafiyet ile ilgili açıklamalar aşağıdadır:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden daha önce yukarıda adı geçen veya bunlara eşdeğer ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin kayıtlı olduğu/kayıt yaptıracağı programdaki muafiyet işlemleri ilgili Fakülte tarafından yapılır. Bu durumdaki öğrencinin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Anadolu Üniversitesinden açıköğretimden mezun olup ta Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptıracak adaylar yukarıda adı geçen derslerden muaf olduklarından muafiyet başvurusu yapmalarına gerek yoktur.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışındaki bir yükseköğretim programından daha önce yukarıda adı geçen ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin, muafiyet için aşağıdaki işlemleri yapması gerekir.

a) Yükseköğretim programlarından;
 mezun olanlar Mezuniyet Belgesini (geçici mezuniyet belgesi, diploma vb. onaylı fotokopisi),
 kayıtlı/kaydı silinmiş olanlar ise Muafiyet Talep Formu’nun çıktısını alarak ilgili Fakülte/Yüksekokuldan onaylattığı formu ya da yukarıdaki ders/dersleri alıp başarılı olduğunu notlarıyla gösteren resmi bir yazıyı AÖF bürosuna teslim etmelidir.
 lisans programından kaydını sildirip önlisans diploması alan öğrenciler Muafiyet Talep Formu’nun çıktısını alarak ilgili Fakülte/Yüksekokuldan onaylattığı formu ya da yukarıdaki ders/dersleri alıp başarılı olduğunu notlarıyla gösteren resmi bir yazıyı AÖF bürosuna teslim etmelidir.
Not durum belgeleri (transkript) çok farklı formatlarda olduğundan ve inceleme süresini uzatarak muafiyet
işlemlerinin zamanında bitirilememesine neden olacağından kabul edilmeyecektir.

b) Yukarıdaki belgeleri;
 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine ÖSYS Ek Yerleştirme, İkinci Üniversite ve Lisans Tamamlama kapsamında ilk kez kayıt yaptıracak adaylar 29 Eylül-15 Ekim 2014 tarihleri arasında kayıt esnasında AÖF bürosuna teslim etmelidir.
Bu tarihlerden sonra yapılan başvurulara muafiyet işlemi takip eden dönemde uygulanacaktır. Muafiyet işlemleri her dönem başında ilgili Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilir. Muafiyet talebinde bulunan öğrenci, ders transferi ve muafiyet esaslarını kabul etmiş sayılır.

Linkler;

Ders Muafiyeti Talep Formu İçin TIKLAYIN

 

Yabancı Dil ( İngilizce, Almanca, Fransızca ) 3-4 dersleri kaldırılıyor!

Anadolu Üniversitesi Elif Erden’in çabaları neticesinde öğrencilerin başına bela olan ve muzdarip durumda oldukları, lisans 7. ve 8. dönemlerde okutulan Yabancı Dil 3-4 derslerinin ( İngilizce, Fransızca ve Almanca )  yerine 2014-2015 ten itibaren artık, Yabancı Dil-3 yerine “Girişimcilik ve İş Kurma”, Yabancı Dil-4 dersinin yerine ise “Etkili İletişim Teknikleri” dersleri okutulacaktır. Geçen yıllarda yabancı dil 3-4 derslerinden birisini veya ikisini de alıp derslerden kalmış olan öğrencilerde bu imkandan 2014-2015 itibari ile yararlanacaklar ve kaldıkları yabancı dil dersleri yerine sözel dersler alacaklar. 2014-2015 öğretim yılından itibaren Yabancı Dil-3 dersinin yerine “Girişimcilik ve İş Kurma”, Yabancı Dil-4 dersinin yerine ise “Etkili İletişim Teknikleri” dersleri okutulacaktır. Açıköğretim öğrencilerinin çok zorlandıkları bu derslerin yerine sözel dersler getirilmesi başarı oranını oldukça arttıracaktır. Dersler otomatik olarak değiştirilecektir.

Aşağıya İngilizce 3-4 için Anadolu Üniversitesi tarafından soruya karşılık gelen cevabı ekliyorum.

Sayın Öğrencimiz,

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Lisans Programlarında 7. Yarıyılda okutulan “Yabancı Dil 3” dersinin yerine 2014-2015 Öğretim Yılından İtibaren “Girişimcilik ve İş Kurma” dersinin okutulmasına, 7.yarıyılda okutulan “Yabancı Dil 3” dersinden başarısız olan öğrencilerin “Girişimcilik ve İş Kurma” dersinden sorumlu olmalarına, Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Lisans Programlarında 8. yarıyılda okutulan “Yabancı Dil 4” dersinin yerine 2014-2015 Öğretim Yılınan itibaren “Etkili İletişim Teknikleri” dersinin okutulmasına, 8.yarıyılda okutulan “Yabancı Dil 4” dersinden başarısız olan öğrencilerin “Etkili İletişim Teknikleri” dersinden sorumlu olmalarına Senato Kararı gereğince karar verilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET ESASLARI

 1- Ders transferi ve muafiyet işlemleri sadece Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II, Temel Bilgi Teknolojileri I – II derslerine yapılır. Bu dersler dışındaki ders transferi ve muafiyet talepleri dikkate alınmaz.

2- Ders transferi ve muafiyet işlemleri 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren her dönem için uygulanacaktır.

3 -Muafiyeti yapılan ders/derslerine MU notu verilir ve Not Durum Belgesinde gösterilir.

4- Öğrenci halen kayıtlı olduğu programda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II, Temel Bilgi Teknolojileri I – II derslerini almış ve başarmış ise bu ders/derslerin notu, Not Durum Belgesinde gösterilir. Öğrencilerin ders transferi ve muafiyet talepleri dikkate alınmaz. Öğrenci, yıllık sistemde en az 50, dönemlik-kredili sistemde en az CC notu ve YT notu almış ise bu ders/dersleri başarmış kabul edilir.

5- Herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenci, yukarıda adı geçen derslerden muaf tutulur.

6- Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı iken yukarıda adı geçen veya bunlara eşdeğer ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin kayıtlı olduğu/kayıt yaptıracağı programdaki muafiyet işlemleri ilgili Fakülte tarafından yapılır. Bu durumdaki öğrencinin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

7- Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışındaki bir yükseköğretim programında,  yukarıda adı geçen ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin muafiyet için aşağıdaki işlemleri yapması gereklidir:

a)    Yükseköğretim programlarından mezun olanlar Mezuniyet Belgesini (geçici mezuniyet belgesi, diploma vb. onaylı fotokopisi),

b)   Yükseköğretim programlarında kayıtlı/kaydı silinmiş olanlar ise Fakülte/Yüksekokul onaylı Muafiyet Talep Formu’nu veya ilgili ders/derslerden başarılı olduğunu gösteren resmi bir yazıyı AÖF bürosuna teslim etmelidir.

Not durum belgeleri (transkript) çok farklı formatlarda olduğundan ve inceleme süresini uzatarak muafiyet işlemlerinin zamanında bitirilememesine neden olacağından kabul edilmeyecektir.

c)       İlgili belgeler; ilk kez kayıt yaptıracaklar tarafından kayıt esnasında, kayıtlı öğrenciler tarafından ise ilgili Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında AÖF Bürolarına teslim edilecektir.

8 -Fakülteler tarafından belirlenen tarihlerden sonra yapılan başvurulara muafiyet işlemi, takip eden dönemde uygulanacaktır.

9 -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı iken muafiyet işlemi ilgili Fakülte tarafından yapılan öğrencinin muafiyet iptal talebi; ilk kez kayıt yaptıracaklar için kayıt esnasında, kayıt yeniletecekler için ise kayıt yenileme tarihleri içerisinde kabul edilir.

10-  Muafiyet işlemi yapılacak ders/dersler, ilgili dönemde Fakülte tarafından atanan 30 AKTS’ye kadar ders ataması içinde kabul edilir.

İlgili Makaleler

416 Yorum

 1. what is zolpidem 10mg used for insomnia zolpidem . ambiens zolpidem for zolpidem discount sleeping ambien ambien trade name how to get zolpidem . zolipedem ambiem sleep aid ambien sleeping ambien. zolpidem benzodiazepine ambien coupon generic for ambien ambien dosage for females .

 2. Merhaba,

  Benim 46 kredilik sorumlu olduğum dersim var bu dönem son sınıftayım mezun olacağım yalnız 1 krediyle mezun olamıyorum tek ders sınavına girme şansım var mıdır bir çaresi yok mu teşekkürler.

  1. Maalesef bu konuda yapabilecek bişey yok, bir dönemde en fazla 45 kredilik ders alınabilmekte. Tek ders sınavının şartları şu şekilde o dersi almış başarısız olmuş ve o dersi geçtiği takdirde mezun olabilecek adaylar tek ders sınavına başvurabilmektedir. Tek ders sınavı ile ilgili aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz
   http://www.aofdestek.net/sinav.bilgileri/65881-tek.ders.sinavi.tek.ders.sinavina.kimler.girebilir.tek.ders.sinavi.nasil.yapilir.html

 3. sosyal hizmetler bölümünden sosyolojiye dikey geçişle geçtim .1.ve 2. sınıftan almadığım dersleri almak istiyorum fakat muaf olduğum yazılıyor neden görmediğim dersleri alamıyorum.

 4. merhaba ben Aöf ev idaresi mezunuyum büroyu aradım defalarca ulaşamadım daha önce muaf olunan dersleri geçtim fakülte hallediyormu ya da bişey yapmam gerekiyormu tşk ederim

 5. Dikey geçiş- maliye bölümü kayıt yaptırdım kayıt’ta İngilizce yapmıştım. Önlisan gordugum ing. İngilizce muafim ama diğer dersler almanca fransızca muafmiyim çünkü kitaplarınida vermediler sadece 6_kitap verdiler. öğrenci sisteminde derslerim göremiyorum . almnca, fransz varsa 5-6_yarı yıl almanca 1-2 frnz 1-2 gorecgim şimdi kaynak yok elimde

 6. Ben onlisans isletme mezunuyum açıktan işletmeye dikey gecisle tamamlamak için başvurdum 6 tane kitap verdiler kitapların arasında üretim yönetimi ve finansal yönetim dersleri de var o dersleri ben görmüştüm zaten o derslerden muaf olmam gerekmiyor mu bi yanlislik mi var acaba bilenler cevap verirse sevinirim.

  1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II (İngilizce, Almanca ve Fransızca) ve Temel Bilgi Teknolojileri I – II ders/dersleri dışındaki ders transferi ve muafiyet talepleri kabul edilmez.

   Aşağıdaki linkte üniversitenin duyurusu var
   https://goo.gl/2nHqGc

 7. Ben iki yıllık muhasebe bolumu ve bu yil dikey gecis yaparak 3.sinif maliye ye geçtim ve genel muahsebe dersini örgün olarak gördüm bunda. Muaf olamıyor muyum acaba sonuçta ben bu dersi gördüm yanitlarsiniz sevinirim

 8. merhabalar ön lisans elektrik mezunuyum dgs ile işletme bölümüne kayıt yaptırdım ve bana verilen kitaplardan ilk dönem için hangisinden başlayacağımı bilmiyorum hangi derslerden sınava girecegiz bu onuda yardımcı olurmusunuz admin.

 9. Ben yeni dgs ile 3 sinif maliye aof ye kayit oldum bende ek olarak maliye 1 inci siniftan derslerden 3 tanesinin kitabinida verdiler ve 9 kitap bulunuyor birde ben bu turk dil vb. Muaf olunan dersleri gordum kayit esnasinda tcmi girdiklerinde gordugum dersler sistem uzerinde otomatik olarak muaf olarak gorulurmu yoksa bnm bildirmemmi gerekiyor.

 10. Ben aöf iki yıllık ev idaresi mezunuyum konaklama işletmeciliğine dikey geçiş yaparsam 3 veya 4.sınıfta yabancı dil varmı

 11. meraba ben emlak ve emlak yönetimi meznym acıktan işletme sectim muaf olacgm dersler hangisi

 12. merhaba ben büro yönetimi ve yönetici asistanlığı mezunuyum bu yıl aöf den dgs ile iktisata geçiş yapmak istiyorum hangi yabancı dıl derslerinden muhaf olurum..

 13. merhaba ben aöf adalet bölümünden mezunum.Kamu yönetimini okumak istiyorum lisans tamamlama.Kaç ders olacak 4 yarıyılda bilgilendirirseniz sevinirim.teşekkürler…

  1. merhabalar ben 2015 işletme yönetimi önlisans mezunuyum dgs ile konaklama işletmeciliği okumak istiyorum 3 ve 4.sınıfta hangi derslerden muafım kaç dersten sorumlu olucak dönem olarak

 14. Nec. Erbakan isletme 3. Sinif ogrencisiyim.aöf kamu yonetimine sinavsiz gecis yapmak istiyorum.verdigim derslerden muaf olablrmiyim?

  1. 3.sınıfta verdiğiniz derslerden muaf olamamaktasınız maalesef. Siz örgünden kaydınızı sildirip önlisans diplomanızı alıp, Aöf Lisans Tamamlama şeklinde kayıt olacaksınız.

 15. halka iliskiler mezunuyum sonrada isletme bolumunu bitirdim kamu yonetimi dusunuyorum kamu yonetimi 3 den basliyorum fakat isletme fakultesinde aldigim derslerden de muaf olacakmiyim kamu yonetiminde

 16. merhaba. ben Anadolu üniversitesi 2 yıllık halkla ilişkiler mezunuyum. kamu yönetimi 3 e devam etmek istiyorum muaf olacağım ders işlemlerini benim mi halletmem lazım yoksa fakülte otomatik halledecek mi?

 17. MYO daki ingilizce-1 dersim BB İngilizce -2 dersim DC şimdi ben İngilizce 2 den muaf olabiliyormuyum yoksa başarısız sayılıp yeni gelen derslerden mi alacağım acil cevap bekliyorum.teşekkürler

  1. MYO dan mezun olduğunuza göre İngilizce 2 dersinizden de geçmişsiniz demektir. Yani muaf olacaksınız.

 18. merhabalar, aöf önlisans okuyorum ve bu sene mezun oluyorum inşallah. kamu yönetimi bölümüne dikey geçiş yapmak istiyorum ve sorum şu…kamu yönetimi 1 ve 2. sınıf derslerinden sorumlu olacakmıyım, yoksa direk 3. sınıf derslerine mi devam edeceğim…teşekkürler admin

 19. merhaba ingilizce 4 yerine etkili iletişim dersi vardı suan bakıyorum derslerde gözükmüyor. kaldırıldı mı acaba bir bilgi verirseniz sevinirim.

 20. ben kamu yönetimi 3. sınıf öğrencisiyim alttan dersim yok bu yüzden 4. sınıf bahar döneminden 15 kredilik ders alabiliyorum 4. sınıfdan hangi dersleri alayım hangileri kolay sizden yardım istiyorum.

 21. Selamun aleykum hocam. Benim sorum aöf de kamu yönetimine dikey geçiş yapayapacağım Allahın izniyle kamu yönetimi öğrencileri eeskişehirde yada istanbul da bu bölümün derslerine girebilme olanakları var mı? varsa hangi dersler bunlar? Bir de aöf kamu mezunları formasyon başvurusu yapabiliyorlar mı? Teşekkürler.

 22. 2005YILINDA AÖF MALİYE BÖLÜMÜNE KAYITLIYDIM , KAYDIMI SİLDİRMEDİM.2011 YILINDA 2 YILLIK ÖRGÜN ÖĞRETİM OKUDUM YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTİYORUM . 3 SINIFA GEÇİŞ YAPMAK İSTİYORUM.NE YAPMAM GEREKİYOR

 23. Merhaba ben 2 yıl maliye önlisans okudum sonra diğer 2 yılı Açıköğretimden okumaya karar verdim ve şuan okuyorum 3. Sınıfım seneye 4 olucam 4. seneye geçince bu İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA 3 – 4 den muafmıyım bunu öğrenmek istedim şimdiden teşekkürler

  1. Yetkililer bende merak ediyorum bu sorunun cevabını bende aynı bölümü AOF den okuyorum 3. sınıfım 4. senede bu derslerden muafmıyız lütfen cevaplayın

   1. Yabancı Dil 3-4 Dersleri yerine sözel dersler getirilmiştir. Konuda bu şekilde ifade edilmiştir zaten.

 24. Selamunaleykum hocam ben 4..yariyidayim suan 6.yariyliln derslerinden de almak istiyorum alabiliyormuyum???birde turk dili edebiyati bolumunde hem 5. Yariyilda hem 6. Yariyilda fransizca ingilizce almanca olmak uzere 3 tane yabanci dil var bunlarin 3nude mialmak zorundayiz yoksasecim miyapiyoruz? Aydinlatirsaniz cok mutlu olucam tesekkurederim.

 25. Ben suan 4. Yariyildayim turk dili ve edebiyat bolumunden 6. Yariyiln bahar doneminden ders alabiliyormuyum birde hem frnsizca hem ingilizce hemdealmanca var bunlarin ecinden secim mi yapiyoruz yoksa hepsini mi aliyoruz? Tesekkurederim.

  1. Ingilizce 3 yerine Girisimcilik ve is kurma
   Ingilizce 4 yerine Etkili iletişim Teknikleri
   Okutulacak..

 26. Ben simdi ingilizceden muafiyet haberini duyunca cok sasirdim ve bunu net bi sekilde Anlamak istiyorum ltfn bana yardim edin ben yuksek okul mezunuyum ing. Gordum ama bu donem mesleki ingilizce gorecegimizi soylemisti arkadasim simdi biz muaf miyiz deil miyiz bu dersten???

 27. Ben ceko 3.sinif aof ogrencisiyim yuksekokul mezunuydum ve dikey gecis yaptim sormK istedigim sey su ingilizce derslerinden muaf miyim? Yoksa sadece yeni kayit yaptiranlarimi kapsiyor?. tsk ederim

 28. Açıköğretim mezunlarıda sınavsız ikinci üniversiteye kayıt yaptırabiliyorlar mı?

  1. Evet tüm üniversite öğrencileri ve mezunları ikinci üniversite hakkından faydalanabilir.

 29. Merhaba.aöf Halkla ilşkiler ve tanıtım önlisans 2010 mezunuyum.İşletme 3.sınıftan sınavsız geçiş hakkımı kullanmak istiyorum.Yukardaki yazılı derslerden muaf olucak mıyım?
  Aslında benim amacım hocam kpss deki kötü kaderimi düzeltmek 31 yaşındayım başarabilir miyim bilmiyorum ama böyle kaderime razı 4 yıl beklemek istemiyorum çünkü kadro yok, bakıldığında 64.9 aldım ama benim için bir başlangıç oldu.neden 4 yıl 35 yaşa 4 yıl kaldı hocam.hiç kalmadan 4 yıllık mezun olsam.2018 de mezun olucam.2019 ocak 35 yaşında olucam 1 yıl bile vaktim yok.Ne dersiniz denemeye değer Mi?Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür Ederim?

  1. Evet muaf olacaksınız. Denemeye değer tabii ki, siz bir amaç için çaba sarfedin, eğer hakkınızda hayırlı olacaksa amacınız Allah Azze ve Celle emeğinizi boşa çıkarmayacaktır.

 30. kamu yönetimi 4.sınıfta İngilizce 3 ve 4 yok diyorlar ama hala üniversitenin dersler bölümünde var neden teşekkürler……….

  1. İnternet sitesinde ders listelerini güncellememişlerdir. İngilizce 3-4 yerine kesin olarak sözel dersler konuldu.

 31. Merhaba ben daha oncede Mesaj yazmistim
  Ben ceko 1. Sinifta okuyorum 2. Siniftan acikogretimden devam etmek istiyorum ama Benm icin cokta yararli olnayacagini soyluyorlar bunun icin bir aciklama yaparmisiniz ve ben gecmis acik obrátím sorularina baktim bizim ders notlarimizdan daha Zor oldugunu gordum acikogretim kitaplari
  Benm icin yeterli olacakmi vve yatay Gecis icin hangi belgeler gerekiyo

 32. Ben Turkdili ve edebiyati 4.sinif ogrencisiyim guz donemi sinavini verdik ten sonra sadece bahar. Donem in den ingilizce 4 kaliyor bu durum da ben ingilizce 4 ten sorumlu oluyor mu yum ikinci universite olarak sinav siz kayit yaptirmistim

 33. Ben İngilizce 4 ü verdim ama ingilizce 2 duruyor ingilizce 4 ün yerine gelen dersi ingilizce 2 nin yerine alabilecekmiyim lütfen cevap

   1. İyide Ben İngilizce 4 ü Geçecem Diye 2 Den Kaldım Bu Haksızlık Ama 4 ü Verenlerin 3 ü Vereceğim diye 1 ve 2 den kalanların Ne Suçu Var Ben 1 ve 4 Ü verdim o zaman 2 ve 3 ü kaldırmaları lazım

 34. Yabancı Dil Derslerinin kaldırılması Anadolu Üniversitesine hiç yakışmadı. Bu bir Akıl Tutulması hali kanaatimce.Olacak şeymi. Zaman içersine diğer derslerinde kaldırılacağına yol açar korkarımki.

 35. Ben aöf sosyoloji bölümünde okuyorum 1. sınıf ben ingilizce 3 ve 4 den derse girmiyeceğim değilmi?

  1. İngilizce 3-4 dersleri tüm bölümler için kaldırıldı. yerlerine aynı kredide sözel dersler getirildi.

 36. ben hususi bu ingilizce 3 ve 4 için özel ders aldımda zar zor geçtim. zorsa herkese zor bizim anlımızda enayimi yazıyor şimdi onca zorlukla geçtik o dersleri. yerine koyduğunuz derslerin kitabına bakmadan bile geçerim. iş yapıyorsunuz yani eğitim sisteminizede sizede yazıklar olsun. özel derse verdiğim paralarda haram olsun sizin üstünüze vebali.

 37. ben 2 yıllık myo mezunuyum 3 den kamu yönetimi okuyorum fransızca ve almanca dersleri alacakmıyım yukarda sade ıngilizce yazıyor

  1. Yabancı dil olarak tek dil seçebilirsiniz. Kayıtta ingilizceyi seçtiğinizden sadece onu alacaksınız.

 38. merhaba ben myo işletme yönetimi mezunuyum aöf işletme bölümüne yazıldım genel muhasebe finansal yönetim maliyet muhasebesi gibi derslerden alan derslerinden çoğunu gördüm kılavuzda daha önceden aldığımız dersler için muaf verilir yazıyor ama ben pazarlama üretim yönetimi finansal yönetim maliyet muhasebesi derslerini myo görmeme rağmen yine bu 4 dersi vermişler sorumluyum bunlardan da şimdi benim ne yapmam gerek bu derslerden muaf olabilmem için.

  1. Muaf olunan dersler bellidir o dersler harici muafiyet yapılmamaktadır. Konuda hangi derslerden muaf olabileceğiniz yazmaktadır.

  1. Aöf bürosuna müracat ederek sormanızı öneriyorum. Eğer daha önce okuduğunuz okulda alıp başardıysanız otomatik muaf olmanız gerekmekte idi.

 39. mrb ben 4. sınıfta okuyorum bir dönemi kaçırdığım için 8. dönem derslerini geçen yıl aldım ve sadece ing den kaldım şimdi 7.dönem derslerinden ing den muafım bu durumda bu yıl sadece güz dönemini geçersem diplomayı alırmıyım. teşekkürler.

  1. İngilizce 3-4 dersleri yerine yeni sözel dersler geldi. Kaldığınız ingilizce yerine o sözel dersi alacaksınız.

 40. aöf işletme mezunuyum adalet önlisansa kayıt yaptırdım.İngilizce dersi alacakmıyım

 41. Iyi akşamlar, ben önlisans işletme mezunuyum kamu yönetimine kayıt yaptım ama bahsedilen ders seçme işlemi hakkında bi bilgim yok ve yapmadim yardimci olur msnz lutfen ne yapmaliyim?

  1. İlk yıl ders seçme işlemi yapmayacaksınız üniversite derslerinizi otomatik atayacaktır.

 42. Merhaba,
  MYO mezunuyum,yabancı dilim Almanca idi ve 3.sınıf işletmeye kaydımı yaptırdım.ancak başvuru belgeme dil olarak İngilizce yazdım.Amacım nasılsa fark ders alacağım için 2. Bir dil öğrenmekti.Ancak hem eğitimin bu kadar zor olduğunu bilmiyordum hem de zaten bu derslerden muaf oldugumu bilmiyordum.
  Sorum şu; Yüksekokulda aldığım Almanca eğitimi yerine başvuruda bildirdiğim İngilizce ,bana sorun açar mı?Hatamı telafi etmem mümkün mü?

  Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.

   1. Bir dilekçe ile başvuru formuna yazdığım ingilizcenin değiştirilmesini talep etsem,nasılsa dil eğitiminden muaf olduğumuza göre sonuç alamazmıyım?

 43. iki yıllık polis meslek yüksek okulu mezunuyum uluslar arası ilişkiler veya kamu yönetimi bölümünü seçeceğim yabancı dil dersinden muaf olacak mıyım teşekkür ederim şimdiden

 44. Merhaba Admin,

  İngilizce 3 ve 4 ten başarılı olanlar da bu yeni eklenen iki sözel dersi almak zorunda mı? Ders seçme aşamasında bu dersler yoktu ya da ben gözden kaçırdım:(

 45. merhaba
  ben önlisans muhasebe mezunuyum Yarın 3.sınıf işletme olarak kayıt yaptıracağım Muhaf derslerden yararlanmak için dilekçe mi yazmam gerekiyor
  yada nasıl bir yol izlemeliyim

 46. Admim selamlar;

  Makine mühendisliği mezunuyum.Aöf işletmeye kayıt yaptıracağım.
  Bu derslerden mezun durumda olduğum için herhangi bir işlem yapmadan muaf tutuluyorum değil mi?
  Tecrubenize istinaden bilgi vermenizi rica ederim.

  Teşekkürler…

  1. A.S. duyuruda der ki;
   Yükseköğretim programlarından;

   – Mezun olanlar Mezuniyet Belgesini (geçici mezuniyet belgesi, diploma vb. onaylı fotokopisi),
   – Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine ilk kez kayıt yaptıracak öğrenci kayıt esnasında Aöf Bürosuna verecekler,

   Duyurularından anladığım Mezuniyet belgenizin yeterli olduğu. Duyuruda bu belirtilmiş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.