Açıköğretim

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2011-2012 –2.Dönem

2.Dönem Soru ve Cevapları

1. Allah’ın varlığına ve Hz. Muham-
med (s.a.v.)’in peygamberliğine
kalben inanmadığı halde, dili ile
inandığını söyleyen kimseleri
Kur’an’ı Kerim aşağıdakilerden
hangisiyle isimlendirmiştir?

A) Mülhid B) Müşrik
C) Kâfir D) Münafık

2. Aşağıdakilerden hangisi, kişiyi
bir dini benimsemeye veya bir
yaratıcıya inanmaya yönelten
sebeplerden değildir?

A) İnanmaya ihtiyaç duyması
B) Hayatın anlamını sorgulaması
C) Birtakım fiziksel ihtiyaçlarının
olması
D) Evrendeki düzeni sorgulaması

3. Kur’an’a göre insan hakkında
aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Sınırsız bir iradeye sahiptir.
B) Allah’ın yeryüzündeki halifesidir.
C) Yaratılış bakımından bazı üstünlüklere sahiptir.
D) Yeryüzündeki diğer varlıklar
insanın hizmetine verilmiştir.

4. “İslam beş şey üzere kurulu-
dur.” (Buharî, İman, 1)

Bu hadisin devamında geçen
ibadetler arasında aşağıdakiler-

den hangisi yer almaz?

A) Hac B) Kurban
C) Zekât D) Oruç

5. İbadet temizlik ilişkisi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Maddi temizlik, tüm ibadetlerin
ön şartıdır.
B) Çevre temizliğine dikkat etmek
de bir ibadettir.
C) Namaz ibadeti, beden temizli-
gine katkı sağlar.
D) Tövbe etmek, insanı manevî
kirlerden arındırır.

6. Namaz kılmak için yerine getirilmesi gereken ön şart aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namaz vaktinin girmiş olması
B) Abdest almış olmak
C) Kabe’ye yönelmek
D) Niyet etmek

7. Hz. Muhammed bir hadisinde;
“Ameller (iş ve ibadetler) … göredir.” buyurmuştur.

Bu hadiste boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kişilere B) Ahlaka
C) Çevreye D) Niyetlere

8. Aşağıdakilerden hangisi İslam
öncesi Arap toplumunda savaşın haram kabul edildiği aylardan biridir?

A) Recep B) Şaban
C) Ramazan D) Şevval

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi
Hz. Muhammed’e gelen ilk beş ayette yer almaz?

A) “Yaratan Rabb’inin adıyla oku.”
B) “İnsana bilmediğini o öğretti.”
C) “Ey örtüsüne bürünmüş yatan!
Kalk ve uyar.”
D) “O, insanı bir kan pıhtısından
yarattı.”

10. Hz. Muhammed İslam dinini
tebliğ etmeye ilk olarak aşa-
ğıdaki gruplardan hangisi ile
başlamıştır?

A) Köleler B) Zenginler
C) Yoksullar D) Akrabaları

11.

“Medine Vesikası” ile ilgili aşa-
ğıda verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?

A) Mekkelilerle Medineli Müslümanlar arasında yapılmıştır.
B) Ensar ile muhacirleri kardeşleştirme amacı ile yapılmıştır.
C) Medine’de yaşayan Yahudi
kabilelerine verilen talimatları
içeren bir belgedir.
D) Medine şehir devletinin anayasası niteliğinde bir belgedir.

12. “Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak
gönderdik.” (Sebe suresi, 28)

Bu ayette peygamberimizin
şahsında Islam’ın hangi özelliği
vurgulanmaktadır?

A) Aslını koruduğu
B) Evrensel olduğu
C) Tevhidi esas aldığı
D) Son ilahî din olduğu

13. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in evlatlık edindiği sahabidir?

A) Hz. Ali B) Hz. Bilal
C) Hz. Zeyd D) Hz. Ammar

14. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in hicretten sonra
toplumsal barışa yönelik olarak yaptığı faaliyetlerden değildir?

A) Ensar ve Muhaciri kardeşleştirmesi
B) Hudeybiye Antlaşması
C) Medine Vesikası
D) Kâbe hakemliği

15. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın okunmasıyla ilgili bir
kavramdır?

A) Sure B) Tecvit
C) Meal D) Ayet

16. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in iç düzeniyle
ilgili bir kavramdır?

A) Mukabele B) Cüz
C) Hatim D) Kıraat

17. Kur’an-ı Kerim’in iki kapak arasında toplanmış hâline ne ad
verilir?

A) Sure B) Cüz
C) Mushaf D) Vahiy

18. Aşağıdakilerden hangisine
“Müfessir” denir?

A) Kur’an’ı öğretene
B) Kur’an’ı açıklayıp yorumlayana
C) Kur’an’ın tamamını ezberleyene
D) Kur’an’ı kurallarına uygun okuyana

19. Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Muhammed’in vefatından
sonra yazıya geçirilmiştir.
B) İslam dininin ana kaynağıdır.
C) Günümüze kadar değişikliğe
uğramadan gelmiştir.
D) Bölümler hâlinde indirilmiştir.

20. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı Kerim’i Arapça aslı ile değil kendi dilimizdeki harflere göre okunması sonucu karşılaşılacak problemlerden biri

değildir?

A) Ayetlerin anlamının değişmesi
B) Kelimelerin aslının bozulması
C) Arapça bilmeyenlere kolaylık
sağlaması
D) Okuyuştaki güzelliğin bozulması

 

CEVAP ANAHTARI
1)D
2)C
3)A
4)B
5)A
6)B
7)D
8)A
9)C
10)D
11)D
12)B
13)C
14)D
15)B
16)B
17)C
18)B
19)A
20)C

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.