Açıköğretim

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2011-2012 –3.Dönem

1. İslam literatüründe insanda
doğuştan var olan yüce bir ya-
ratıcıyı kabul ve idrak etme ile
ona tapınma ihtiyacı aşağıdaki
terimlerden hangisiyle ifade
edilir?

A) Ahlâk B) İman
C) Fıtrat D) Sadakat

2. Aşağıdakilerden hangisi ateiz-
min savunduğu görüştür?

A) Birden fazla tanrı olduğu
B) Evrenin kendiliğinden var olduğu
C) Evrenin tek bir yaratıcısının olduğu
D) Tanrının varlığının sezgiyle bilinebileceği

3. Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi hangisidir?

A) Bakara B) Al-i İmrân
C) Yasin D) Fatiha

4. Aşağıdaki eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?

A) Monoteizm = Tek tanrıcılık
B) Politeizm = Tanrı tanımazlık
C) Satanizm = Şeytana tapıcılık
D) Reenkarnasyon = Ruh göçü

5. İslam dinine göre amellerin
kabulü öncelikle hangi şarta
bağlıdır?

A) Niyete
B) Çalışmaya
C) Uygulamaya
D) Aklı kullanmaya

6. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin bireysel faydalarından değildir?

A) Dini duyguları güçlendirmesi
B) Davranışları güzelleştirmesi
C) Kişiler arası kin ve nefreti gidermesi
D) Allah’a olan bağlılığı güçlendirmesi

7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Islam’a göre “Niçin ibadet edilir?” sorusunun cevabı olamaz?

A) Cenneti hak etmek için
B) Allah ibadeti emrettiği için
C) Allah ibadete layık olduğu için
D) İnsanlara dindar görünmek için

8. “Cahiliye döneminde Araplar her
şeyin yaratıcısının Allah olduğuna inanmalarına rağmen putları
Allah’a eş tutar ve ona ulaşmada putları yardımcı görürlerdi.”

İslam, bu şekilde inananları ne
olarak isimlendirmiştir?

A) Münkir B) Müşrik
C) Münafık D) Müsteşrik

9. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin süt annesinin
ismidir?

A) Hatice B) Amine
C) Halime D) Ümmü Eymen

10. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Muhammed’in Medine’de yaptığı etkinliklerden değildir?

A) Mescid-i Nebevî’yi inşa etmesi
B) Muhacirler ve ensar arasında
kardeşliği tesis etmesi
C) Medine Vesikası’nı hazırlaması
D) Hılfu’l-Fudül’da görev alması

11. Aşağıdakilerden hangisi Veda
hutbesinde yer almaz?

A) Herkesin can, mal ve namusu
tecavüzden korunmuştur.

B) Kadınların da mal mülk ve tasarruf hakkı vardır.

C) Kölelik kaldırılmıştır.

D) Bütün müslümanlar din kardeşidir.

12. Aşağıdakilerden hangisi
Peygamber efendimiz vefat
edince onu yıkayıp kefenleyen
sahabîdir?

A) Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Ali
C) Hz. Osman
D) Hz. Ömer

13. Hicretten önce Medinelilerden bir
grubun Peygamber efendimizle
görüşüp İslam’ı kabul ettikleri yer
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arafat Dağı
B) Hira Dağı
C) Akabe Kayalıkları
D) Safa Tepesi

14.
|- Sözlü kültür yaygındı, şiire
önem verilirdi.
II- Okur-yazar oranı yüksekti.
III- Kız çocuklarına değer verilmezdi.
IV- Cömertlik, övülen bir davranıştı.

Verilen bilgilerden hangileri
Islam öncesi Arap toplumu ile
ilgilidir?

A) 1, Il ve IV B) 1, II ve III
C) II, III ve IV D) 1, III ve IV

15. “Muhammed” isminin kelime
anlamı nedir?

A) Güvenilir B) Dürüst
C) Çok sevilen D) Övülmüş

16. Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılarak değişik
merkezlere gönderilmiştir?

A) Hz. Osman B) Hz. Ebubekir
C) Hz. Ali D) Hz. Ömer

17. Aşağıdakilerden hangisi
Kur’an-ı Kerim’in isimleri arasında yer almaz?

A) Suhuf B) Zikr
C) Furkan D) Nur

18. Aşağıdakilerden hangisi
Kur’an-ı Kerim’in ana konularından biri değildir?

A) İnanç B) Tarih
C) İbadet D) Ahlak

19. Aşağıdakilerden hangisi tefsir
ilminin ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir?

A) İslam coğrafyasının genişlemesi
B) Kur’an’ı anlama ihtiyacı
C) Farklı kültürlerle karşılaşılması
D) Müfessirlerin sayıca artması

20. Hz. Muhammed’in peygamberliği süresince Cebrail, o
güne kadar indirilen ayetlerin
tamamını her Ramazan ayında Peygamberimize okurdu.
Günümüze kadar çeşitli şekillerde devam ettirilen bu gelenek aşağıdakilerden hangisi ile
isimlendirilir?

A) Kıraat B) Tecvit
C) Mukabele D) Hafızlık

 

CEVAP ANAHTARI
1)C
2)B
3)A
4)B
5)A
6)C
7)D
8)B
9)C
10)D
11)C
12)B
13)C
14)D
15)D
16)A
17)A
18)B
19)D
20)C

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.