Açıköğretim

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2012-2013 –1.Dönem

1. İnsanın doğasında var olan inanma duyugusunun şekillenmesi aşağıdakilerden hangisi

ile ilişkili değildir?

A) Alın yazısı
B) Ailenin etkisi
C) Çevresel faktörler
D) Aklı kullanabilme

2. “Her insan fıtrat üzere (Allah’ı ka-
bul etme duygusuyla) doğar…”

Bu hadiste insanın hangi özelligine işaret edilmektedir?

A) İbadet eden bir varlık olduğuna
B) İrade sahibi bir varlık olduğuna
C) Düşünen bir varlık olduğuna
D) İnanan bir varlık olduğuna

3. Mekke müşriklerinin inanma
biçimi aşağıdaki kavramlardan
hangisi ile ifade edilebilir?

A) Monoteizm B) Politeizm
C) Gnostisizm D) Ateizm

4.

“De ki: O Allah birdir. Allah
sameddir. O, doğurmamış ve
doğmamıştır. Onun hiçbir den-
gi yoktur.” (İhlas suresi, 1-4.
ayetler)

Verilen ayetler aşağıdaki inan-
ma biçimlerinden hangisine
delil oluşturur?

A) Monoteizm B) Politeizm
C) Nihilizm D) Deizm

5. Aşağıdaki ayetlerden hangisi
hem maddi hem de manevi te-
mizlikle ilgilidir?

A) “…Namaz, hayasızlıktan ve
kötülüklerden alıkoyar…”

(Ankebut suresi, 45. ayet)

B) “…İftira eden, muhakkak peri-
şan olmuştur.” (Taha suresi ,
61.ayet)

C) “Ey iman edenler! …Kiminiz
kiminizi gıybet etmesin…”
(Hucurat suresi, 12. ayet)

D) “… Kuşkusuz Allah, tövbe
edenleri ve temizlenenleri se-
ver.” (Bakara suresi, 222. ayet)

6. Abdestin alınışı ile ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi
diğerlerinden farklı bir hükmü
ifade eder?

A) Ağzı ve burnu temizlemek
B) Yüzü yıkamak
C) Başı meshetmek
D) Dirseklere kadar kolları yıkamak

7. Hılfu’l-Fudul aşağıdakilerden
hangisinin ismidir?

A) İleri gelen Mekkelilerin
B) Dört büyük putun
C) Erdemliler birliğinin
D) Haram ayların

8. Teyemmümle ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Namaz veya boy abdesti yerine geçer.
B) Suyu kullanma imkânı oluşunca
abdest veya gusül yenilenmelidir.
C) Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar.
D) Bütün vakit namazları için tek
teyemmüm yeterlidir.

9. Aşağıdakilerden hangisi İslam
öncesi Arap Yarımadası’nda yaygın değildir?

A) Misafire ikram etme
B) Okur – yazar olma
C) Cömertliği özendirme
D) Kahinlere saygı gösterme

10. “Sen af yolunu tut, iyiliği emret
ve cahillerden yüz çevir.” (A’raf
suresi, 199. ayet)

Verilen ayet Kur’an-ı Kerim’in
temel kavramlarından en çok
hangisine işaret etmektedir?

A) İnanç B) İbadet
C) Ahlak D) Nübüvvet

11. Kur’an-ı Kerim’in baştan sona
ezberlenmesini ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hafızlık B) Mukabele
C) Hatim D) Tertil

12. Aşağıdakilerden hangisi
Kur’an’ın okunması ile ilgili bir

kavram değildir?

A) Tecvid B) Hatim
C) Mukabele D) Mushaf

13. Hz. Muhammed’in gizli davet
dönemi yaklaşık kaç yıl sürmüştür?

A)2 B)3 C)4 D)5

14. Aşağıdakilerden hangisi
Mekke döneminde müşriklerin
Müslümanlara yönelik tutum
ve davranışları arasında yer
almaz?

A) Küçümseme
B) Savaşma
C) Boykot
D) İşkence

15. Müslümanlar Habeşistan’a
hangi tarihlerde hicret etmiş-
lerdir?

A) 613-614 B) 615-616
C) 617-618 D) 619-620

16. Aşağıdakilerden hangisi
Medine’de bulunan Yahudi kabilelerinden değildir?

A) Beni Nadir
B) Beni Kaynuka
C) Beni Kureyza
D) Beni Abdimenaf

17. Sözlükte alamet, işaret ve delil
anlamına gelen; terim olarak ise
Kur’an’ı meydana getiren cümle
olarak tanımlanan kavram aşa-
gğıdakilerden hangisidir?

A) Sure B) Mushaf
C) Cüz D) Ayet

18. Kur’an-ı Kerim’in hem toplan-
ması hem de çoğaltılması faali-
yetinde komisyon başkanlığını
hangi sahabi yapmıştır?

A) Hz. Ömer
B) Hz. Ebu Bekir
C) Zeyd b. Sabit
D) Übey b. Ka’b

19. Peygamberimizin Hz. Hatice ile
evliliğinden kaç çocuğu olmuştur?

A)4 B)5 C)6 D)7

20. Aşağıdaki durumların hangisin-
de gusül abdesti almak farzdır?

A) İhrama girerken
B) Lohusalık bitince
C) Bayram günlerinde
D) Cuma namazından önce

 

CEVAP ANAHTARI
1)A
2)D
3)B
4)A
5)D
6)A
7)C
8)D
9)B
10)C
11)A
12)D
13)B
14)B
15)B
16)D
17)D
18)C
19)C
20)B

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.