Açıköğretim

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2012-2013 –2.Dönem

1. Kur’an’a göre insan hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yeryüzünün halifesidir.
B) Hür ve sorumsuz bir varlıktır.
C) Yaratılanların en üstünüdür.
D) Diğer varlıklar onun emrine
verilmiştir.

2. Tek bir tanrının varlığını redde-
derek birden çok tanrının oldu-
gunu ileri süren felsefi sistem
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monoteizm B) Gnostisizm
C) Politeizm D) Agnostisizm

3. Aşağıdakilerden hangisi insanın
yüce bir varlığa inanmasına gerekçe oluşturmaz?

A) Allah’ın her şeyi yaratan yüce
bir varlık olması
B) Korku ve endişelerden dolayı
yüce bir varlığa sığınma isteği
C) Sıkıntı ve bunalımlardan kurtulma arzusu
D) Kainatı inceleyerek tesadüfen
olamayacağını anlaması

4. Allah’a itaat etme, sevgi, şükür
ve minnet duyma ifadesi aşagğıdakilerden hangisinin terim
anlamıdır?

A) İbadet B) Tevekkül
C) Oruç D) Zekât

5. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?

A) Yüzü yıkamak
B) Başı meshetmek
C) Ağza ve burna su vermek
D) Elleri dirseklere kadar yıkamak

6. Aşağıdakilerden hangisi Gusül
abdestinin farzlarından biri degildir?

A) Başın dörtte birini meshetmek
B) Burna su çekip temizlemek
C) Ağza su alıp çalkalamak
D) Bütün bedeni yıkamak

7. Temiz suyun bulunmadığı yada hastalık ve benzeri nedenlerle kullanılmasının sakıncalı olduğu durumlarda yapılan temizlik
türü aşağıdakilerin hangisidir?

A) Taharet B) Abdest
C) Gusül D) Teyemmüm

8. Hz. Muhammed’in dinin direği
olarak nitelediği ibadet aşağıdakilerin hangisidir?

A) Oruç B) Namaz
C) Zekât D) Hac

9. Hz. Muhammed’in doğduğu dönemde Arabistan
Yarımadası’nda Hz. İbrahim’in
dini geleneğini sürdüren insanların benimsediği inanca ne
denirdi?

A) Zerdüştlük B) Hristiyanlık
C) Yahudilik D) Hanifilik

10. Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Muhammed’in Peygamberlik döneminde gerçekleşmiştir?

A) Kâbe hakemliği olayı
B) Hilful-fudul üyeliği
C) Amcası Ebu Talib’in vefatı
D) Hira Mağarası’nda yalnızlığa
çekilmesi

11. Hz. Muhammed’i Müslüman olmadığı hâlde müşriklere karşı
koruyan yakın akrabası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdülmuttalip
B) Ebu Talib
C) Ebu Leheb
D) Ebu Süfyan

12. Hz. Muhammed aşağıdakilerden hangisini hicretten sonra gerçekleştirmiştir?

A) I. Akabe Biatı’nı
B) II. Akabe Biatı’nı
C) Taif ziyaretini
D) Hudeybiye Antlaşması’nı

13. Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından değildir?

A) İslam’ın daha hızlı yayılması
B) Baskı ve işkencelerin sona ermesi
C) Müslümanların müşriklerin takip ve tacizinden kurtulmaları
D) Müslümanların inançlarını özgürce yaşama imkanını elde
etmesi

14. Mekke’den hicret eden Müslümanları karşılayan, onlarla yiyeceklerini ve evlerini paylaşan Medineli Müslümanlara
ne ad verilir?

A) Ensar B) Ashab-ı kehf
C) Muhacir D) Ashab-ı suffa

15. Hz. Muhammed ne zaman ve
nerede vefat etmiştir?

A) 630 – Mekke
B) 632 – Mekke
C) 630 – Medine
D) 632 – Medine

16. Kur’an-ı Kerim’i açıklayıp yorumlayan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tefsir B) Kelam
C) Fıkıh D) Hadis

17. “Biz Kur’an’ı insanlara dura
dura okuyasın diye ayet ayet
ayırdık ve peyderpey indirdik.”

(İsra suresi , 106. âyet)
Bu ayet Kur’an’ın özellikle han-
gi yönüyle ilgilidir?

A) İndirilmesi – B) Anlaşılması
C) Okunması – D) Yazılması

18. Kur’an’la ilgili aşağıdaki bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Kadir gecesi indirilmeye başlanmıştır.
B) Ayet ve sureler hâlinde indirilmiştir.
C) Deri parçaları, papirüs, düz ve
geniş kemikler üzerine yazılmıştır.
D) Vahiy ve Hz. Muhammed’in
sözlerinden oluşmuştur.

19. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak Mekke döneminde inen
ayetlerde işlenen konulardan değildir?

A) Tevhid B) İbadet
C) Ahiret D) Ahlak

20. Kur’an-ı Kerim’i yazan kimselere ne ad verilir?

A) Hâfız B) Sahâbî
C) Vahiy Kâtibî D) Kurra

 

CEVAP ANAHTARI
1)B
2)C
3)A
4)A
5)C
6)A
7)D
8)B
9)D
10)C
11)B
12)D
13)C
14)A
15)D
16)A
17)A
18)D
19)B
20)C

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.