Açıköğretim

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2013-2014 –3.Dönem

1. “Dünyayı dolaşın; duvarsız,
edebiyatsız, yazısız, servetsiz
kentler bulacaksınız, fakat ma-
butsuz ve mabetsiz kent bulamayacaksınız.”
(Pülütarkos)

Aşağıdakilerden hangisi bu
açıklamayı destekler?

A) Din evrensel bir gerçekliktir.
B) Dinî inanç ve değerler insanı
ruhsal bunalımlardan korur.
C) Din toplumda bilgi ve kültür
düzeyinin yükselmesine katkı
sağlar.
D) Din bireyin hayatını düzenle-
mesine, zorlukları aşmasına
yardım eder.

2. Aşağıdakilerden hangisi ateiz-
min genel prensiplerinden biri

değildir?

A) Tanrının varlığını kabul etmezler.
B) Sanki Tanrı yokmuş gibi yaşarlar.
C) Tanrıların farklı görevleri olduğuna inanırlar.
D) Evrendeki olayları tesadüfleaçıklarlar.

3. “Şayet yerde ve gökte Allah’tan
başka tanrılar olsaydı, yerin ve
göğün düzeni bozulurdu.”

(Enbiya suresi, 22. ayet)

Bu ayet aşağıdaki inanç biçimle-
rinden hangisine kanıt oluşturur?

A) Birden çok tanrının varlığına
B) Tek ve bir yaratıcının varlığına
C) Tanrının varlığının bilinemeyeceğine
D) Tanrının varlığının sezgi yoluyla
bilinebileceğine

4. Aşağıdakilerden hangisi iba-
detin yapılış sebeplerinden biri

olamaz?

A) Allah’ın rızasını kazanma isteği
B) Allah’ın ibadeti emretmesi
C) Allah’a teşekkür etme arzusu
D) Gelenek ve göreneklere uyma
ihtiyacı

5. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir?

A) Niyet etmek
B) Elleri yıkamak
C) Boynu meshetmek
D) Ağza, burna su vermek

6. Su bulunamadığında temiz toprakla yüz ve kolları meshederek

yapılan temizliğe ne denir?

A) Gusül B) Abdest
C) Mesh D) Teyemmüm

7. Peygamberimiz “Birinizin kapı-
sının önünden bir ırmak geçse
ve o kimse de orada günde beş
kere yıkansa bedeninde hiç kir
kalır mı?” diye sordu. Sahabe
de “kalmaz” diye cevap verdi.
Peygamberimiz “İşte beş vakit
namaz da bunun gibidir. Allah
namaz sayesinde günahları si-
ler ve temizler.” buyurdu.

Bu hadiste verilen mesaj aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Temizlik imandandır.
B) Temizlik ibadetin ön şartıdır.
C) Günde beş defa temizlik şarttır.
D) Namaz insanı manevi kirlerden
temizler.

8. Usulune uygun abdest alan bir
kişi yüzünü yıkadıktan sonra aşagğıdakilerden hangisini yapar?

A) Kolları yıkar.
B) Başını mesheder.
C) Ağza ve burna su verir.
D) Kulakları ve enseyi mesheder.

9. Müşrik aşağıdakilerden hangisine denir?

A) Allah’a ortak koşan kişiye
B) Allah’ın varlığını inkar eden kişiye
C) Allah’ın bir ve tek olduğuna inanan kişiye
D) Allah’ın varlığının bilinmez olduğunu söyleyen kişiye

10. Hz. Muhammed’in açıktan daveti yukarıdaki ayetlerin hangisi ile başlamıştır?

A) “Ey örtünüp bürünen
(Peygamber!) Kalk da uyar,
Rabb’ini yücelt …”
(Müddessir suresi, 1 – 3. ayetler)

B) “Sana emrolunanı açıkça söyle
ve Allah’a ortak koşanlara aldırış
etme.”

(Hicr suresi, 94. ayet)

C) “Ve yakın akrabalarını uyar.”

(Şuara suresi, 214. ayet)

D) “Yaratan Rabb’inin adıyla oku.”

(Alak suresi, 1. ayet)

11. Hz. Muhammed, İslam dinini ön-
celikle tebliğ etmeye aşağıdaki-
lerden hangisiyle başlamıştır?

A) Zenginler
B) Kabile reisleri
C) Yakın çevresi
D) Yoksul ve kimsesizler

12. Aşağıdakilerden hangisi ilk
müslümanlardan biridir?

A) Hz. Ömer _ B) Hz. Osman
C) Hz. Hamza D) Hz. Ali

13. Peygamberimiz hicret esnasın-
da Medine yakınlarında bir köy-
de bir kaç gün kaldı ve buraya
bir mescid yaptırdı.

Bu yer aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Kuba B) Akabe
C) Ranuna D) Hudeybiye

14. + Yahudiler kendi dinlerinde
serbest olacaklar.
* Dışardan bir saldırı olursa
Medine birlikte savunulacak.
* İki taraftan biri, üçüncü tarafla
savaşırsa diğer taraf yardımcı
olacak.

Bu maddeler aşağıdakilerden
hangisine aittir?

A) I. Akabe biatı
B) II. Akabe biatı
C) Hudeybiye antlaşması
D) Medine Sözleşmesi

15. Hz. Muhammed’in mescidin biti-
şiğinde yaptırdığı, yoksul, yetim
kişiler ile İslam’ı öğrenmek için
gelen kimselerin kaldığı yer aşa-
gğıdakilerden hangisidir?

A) Kuba
B) Suffa
C) Mescid-i Dırar
D) Dar’ün Nedve

16. Kur’an’la ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Son kitaptır.
B) Bir defada indirilmiştir.
C) Hz. Muhammed’e indirilmiştir.
D) Arapça olarak gönderilmiştir.

17. Kur’an-ı Kerim hakkında aşa-
ğıda verilen bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) 114 sureden oluşmaktadır.
B) Her 20 sayfasına cüz denir.
C) 610 – 622 yılları arasında nazil olmuştur.

D) İlk nazil olan ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir.

18. Kur’an-ı Kerim’i açıklayıp yorumlayan kimseye ne ad verilir?

A) Müfessir B) Mütefekkir
C) Muhaddis – D) Mutasavvıf

19. Sahabeden Zeyd b. Sabit’i
Kur’an-ı Kerim’i çoğaltmakla
görevlendiren halife kimdir?

A) Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Ömer

C) Hz. Osman
D) Hz. Ali

20. Ayetlerden oluşmuş, besmele
ile birbirinden ayrılan Kur’an’ın
bölümlerine ne ad verilir?

A) Cüz B) Hizb
C) Mushaf D) Sure

 

CEVAP ANAHTARI
1)A
2)C
3)B
4)D
5)B
6)D
7)D
8)A
9)A
10)B
11)C
12)D
13)A
14)D
15)B
16)B
17)C
18)A
19)C
20)D

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.